WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Механізм кредитування банками України - Реферат

Механізм кредитування банками України - Реферат

рахунок централізованих ресурсів Національного банку України, не можуть бути спрямовані:
o на конвертування національної валюти у валюту інших держав;
o викуп державного майна;
o використання в цілях, які не обумовлені кредитною угодою. У разі отримання централізованих ресурсів Національного банку України комерційні банки не мають права здійснювати операції з продажу власних кредитних ресурсів іншим банкам.
На діаграмі представлені обсяги банківських кредитів за напрямками кредитування станом на 01.03.2001 р.:
Таким чином, переважна частина кредитів припадає на кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання - 9596 млн.грн., значна частка кредитів наданих для фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів - 5121 млн.грн. Кредити в інвестиційну діяльність склали лише 1073 млн.грн. Така ситуація свідчить, що хоча в економіці України і намітились тенденції росту та деякі інші позитивні зрушення, інвестиційна активність банків залишається слабкою, а переважна частина коштів направляється для фінансування поточних короткострокових потреб суб'єктів господарювання.
Якісний розгляд та аналіз сутності категорії кредит вимагає різнобічного підходу до досліджуваного явища. В зв'язку із цим вважаємо за необхідне навести якнайширшу класифікацію кредитних операцій.
Відповідно до основних категорій позичальників виділяють:
" Кредити галузям народного господарства
" Кредити населенню
" Кредити органам державної влади
На діаграмі наведена структура заборгованності комерційних банків Україіни за кредитами в зележності від типу позичальника
Наведені данні свідчать, що станом на 01.03.01 переважна частина в структурі наданих позик припадає на кредити суб`єктамв господарювання - 64% (20672 млн.грн., ), значна частина коштів надається органам державної влади - 33% (10828 млн.грн.), що пов`язане із сучасною економічною ситуацією, що обумовлює значні потреби держави в ресурсах, найменша частина припадає на кредити населенню - лише 3% (1043 млн.грн.). Загальний обсяг наданих кредитів банками України становив 32543 млн. грн., при цьому Структура Такий розподіл ресурсів не є загальноприйнятим, так як в умовах розвиненої ринкової економіки частка кредитів населенню в структурі загального портфелю банків є значно більшою.
Відповідно до цільового спрямування виділяють:
" Кредит спрямований на задоволення виробничих потреб (придбання основних засобів, обігових коштів, фінансування інвестиційних проектів, тощо);
" Кредит спрямований на задоволення споживчих потреб (направляється у невиробничі сфери діяльності, здебільшого на задоволення поточних потреб населення).
Відповідно до строків надання виділяють:
" Строкові кредити;
" безстрокові (до запитання) кредити;
" прострочені кредити;
" пролонговані кредити.
До строкових позичок відносяться кредити, які надаються банками на термін, зафіксований в кредитному договорі.
Короткострокові кредити - термін користування - до одного року. Найчастіше надаються у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, незабезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді.
Середньострокові кредити - термін користування від одного до трьох років. Надаються на фінансування придбання обладнання, технічної реконструкції, рідше - поповнення оборотних коштів.
Довгострокові кредити - термін користування понад три роки. Довгострокові кредити можуть надаватись на фінансування капітальних вкладень, формування основних засобів здійснення та співучасті у реальних прямих інвестиціях.
Термін повернення, а також відсотки за користування кредитом передбачаються умовами кредитного договору. Загальним правилом є те, що термін користування кредитом розраховується з моменту його отримання (зарахування на рахунок позичальника або оплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за користування кредитом. День видачі кредиту та день його погашення вважається одним днем.
На діаграмі представлена динаміка зміни загального обсягу кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності в розрізі строків
Виходячи з наведеної інформації переважна частина кредитів, що надаються банками України є короткостроковими, що пояснюється складною економічною ситуацією, нестійкістю політичної ситуації тощо. Проте, деякі позитивні зрушення в економіці України, що намітилися в останній час вплинули на певне зростання обсягів довгострокових вкладень банку, що свідчить про появу довіри банкірів до національної економіки і є позитивною тенденцією.
До безстрокових (онкольних) відносять позички, які надаються банком на невизначений строк - так звані позички до запитання. Позичальник забов'язаний погасити таку позичку за першою вимогою банка. Якщо банк не вимагає повернення, то кредит погашається позичальником самостійно.
Простроченими вважаються позички, за якими минув строк повернення, що передбачено кредитним договором. Такі кредити вважаються проблемними і потребують додаткової роботи по їх поверненню, або компенсації.
Пролонгація - це перенесення дати виплати боргу (іноді і відсотків за ним) на певний період. Найчастіше банки вдаються до пролонгації у випадках коли позичальник невзмозі виконати свої зобов'язання через дію обставин, близьких до форс-мажору. В таких випадках, погашення позички оформляється додатковим договором до основного кредитного договору та супроводжується, як правило, встановленням більш високої процентної ставки.
На діаграмі представлена структура заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання станом на 01.03.2001 р.:
Таким чином, переважна частина заборгованості класифікується як строкова - 78,2 %. Пролонговані та прострочені кредити складають 18 % загальної суми заборгованості.
Відповідно до видів забезпечення виділяють:
Забезпечені заставою - в забезпечення виконання зобов'язань позичальник або третя особа, згідно з договором застави визначеної форми, надає в заставу банку майно, майнові права, цінні папери та інше, що може бути предметом застави у відповідності з законодавством України.
Гарантовані - виражаються в юридичному оформленні зобов'язань з боку гаранта (поручителя) відшкодувати фактично нанесені збитки банку при порушенні безпосередньо позичальником умов кредитної угоди
Бланкові - кредит без забезпечення, який надається банком в межах наявних власних коштів з можливим застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам. Бланковий кредит може надаватись при короткостроковомукредитуванні першокласним позичальникам.
На сьогоднішній день, переважна частина наданих банками України кредитів забезпечена заставою або закладом, що обумовлено нестабільністю економіки та високим ступенем ризику, що притаманний кредитуванню в Україні. Істотного впливу на небажання банків видавати бланкові кредити є необхідність відволікати значні ресурси на формування резервів під кредитні операції.
У світовій банківській практиці

 
 

Цікаве

Загрузка...