WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Споживчий кредит - Курсова робота

Споживчий кредит - Курсова робота

відмовляється надати її взагалі. Вся документація стосовно застави повна і має позовну силу. Проте вартість застави не може покрити основну суму боргу по кредиту і відсотків в разі примусового продажу (протягом трьох місяців від дати вилучення), враховуючи витрати на вилучення та продаж, нестабільність цін.
Клас Д, Г - (сумнівний, безнадійний кредити) фінансовий стан позичальника незадовільний (втрата місця роботи, відсутні джерела погашення позики, втрата застави). Невиконання умов кредитного договору (припинення сплати відсотків, використання кредиту не за цільовим призначенням, невиконання умов щодо належного зберігання заставленого майна та інше). Позичальник залишив Україну або його місцеперебування невідоме. Застави немає або документи по оформленню застави не мають позовної сили.
Потрібно уникати кредитів наступних видів: бланкові кредити; позик під гарантію; позик, які забезпечені неліквідним майном або майном поручителя, повне право якого викликає сумнів; позик для закупівлі нерухомості з метою її перепродажу.
З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників комерційних банків та відповідно до статті 24 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Наіональним банком України було встановлено порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.
При класифікації за ступенями ризику і віднесенні до груп, за якими розраховується резерв за врахованими векселями, факторингом, гарантіями, враховується тільки строк погашення позичальником простроченої заборгованості, а саме:
стандартна - заборгованість, за якою строк погашення чи повернення, передбачений договірними умовами, ще не настав;
сумнівна - заборгованість за опротестованими векселями зі строком прострочки не більше 30 днів; заборгованість за факториноговими операціями (за основним боргом чи черговим платежем) та за виконаними (сплаченими) гарантіями банком становить не більше 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами;
безнадійна - заборгованість за опротестованими векселями зі строком прострочки не більше 30 днів; заборгованість за факторинговими операціями (основним боргом, чи черговим платежом) та за гарантіями, виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов`язань зі строком більше 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами.
На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо кожної групи кредитів. Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву:
- стандартні кредити - рівень резерву складає 2% ;
- кредити під контролем - рівень резерву складає 5%;
- субстандартні кредити - рівень резерву 20%;
- сумнівні кредити - рівень резерву 50%;
- безнадійні кредити - рівень резерву 100% [4-, с.9].
Наведемо приклад аналізу кредитоспроможності клієнта комерційним банком (Черкаської філії АТ "Укрінбанк"). До банку зверyлась приватна особа яка має наступні фінансові характеристики згідно даних таблиці 6.
Табл. 6.
Платіжний щомісячний баланс сім`ї
(усередненні показники за останні 3 місяці)
Фінансові характеристики грн.
Заробітна плата (сім`ї) 1300
Соціальні виплати (пенсії, допомоги, аліменти і т.ін.) -
Дивіденди по акціям, цін. паперам, депоз. вкладам -
Прибутки від додаткового заробітку 200
Видатки на комунальні послуги 70
Видатки на життєво необхідні потреби 300
Витрати на освіту, витрати на відпочинок -
Видатки на інше 200
Аліменти -
Інші характеристики клієнта, в тому числі і соціальні, проаналізовані за даними заявки на отримання кредиту /додаток 1/ та за даними техніко-економічного обгрунтування повернення кредиту /додаток 2/.
Подані клієнтом дані були перевірені банком і відповідають дійсності.
На основі наведених характеристик соціального та фінансового стану клієнта, а також оцінки фінансового стану, яка проводилась по поручителю (поручитель - юридична особа, яка має розрахунковий рахунок в установі Черкаської філії АТ "Укрінбанк"). Банк робить висновок, що позичальник має здоровий фінансовий стан та достатні джерела доходів (постійну роботу, доходи від додаткового заробітку та ін.) для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитної угоди.
Банком проводиться розрахунок суми боргу, яку повинен сплатити клієнт за час дії кредитної угоди установі банку (основний борг + відсотки за користування кредитом). За кредитною угодою банк надає кредит в розмірі, обумовленої суми 6000 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) за відсотковою ставкою 60%.
За умовами кредитного договору погашення заборгованості проводиться позичальником у вигляді щомісячних внесків до установи банку. За рахунок внесків відбувається погашення рівними частками суми боргу та відсотків за коритування кредитом.
При погашенні основої суми кредиту рівними частками, суму виплачених процентів можна визначити за формулою:
І = D g np +1
p 2
де I - сума виплачених відсотків;
D - сума кредиту;
n - кількість років;
p - кількість платежів на рік;
g - річна ставка відсотків по кредиту.
Сума боргу, яку потрібно буде сплатити позичальнику можна визначити за формулою:
S = D + I,
де S - загальна сума боргу.
А розмір щомісячного внеску становитиме:
R = S
np,
де R - розмір щомісячного внеску.
В даному випадку сума виплачених процентів за користування кредитом складає:
І = 6000 * 0,6 * 12 +1 = 1950 (грн.)
12 2
Сума боргу буде становити: 7950 грн. Розмір щомісячного внеску дорівнює (7950/12) 662,5 грн.
Якщо сума, що вноситься позичальником буде недостатньою для погашення визначеної щомісячноїсуми кредиту і нарахованих відсотків, то в першу чергу установою банку будуть погашатися відсотки за користування кредитом, а сума що залишилась буде направлятися на погашення основного боргу.
Кредитний працівник розраховує коефіцієнт кредитоспроможності фізичної особи за формулою:
К кс = Сума місячного платежу ? 0,24;
Сума місячного доходу
В даному випадку цей коєфіцієнт становитиме:
К кс = __662,5 грн___ ? 0,44;
1500 грн.
Також кредитний працівник розраховує питому вагу витрат клієнта до його місячного доходу:
Питома вага = Сума місячного платежу + Сума місячних поточних витрат ? 0,5.
витрат Сума місячного доходу
В даному випадку питома вага витрат буде дорівнювати:
Питома вага = 662,5грн. + __570грн._____ ? 0,8.
витрат 1500грн.
За даними вищенаведених розрахунків можна зробити висновок, що у позичальника досить високий коефіцієнт кредитоспроможності (0,44), а також питома вага витрат клієнта до його місячного доходу, цей показник складає 0,8.
2.2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ
Будь-яка

 
 

Цікаве

Загрузка...