WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Контрольна робота

Банківські операції - Контрольна робота

клієнтом-боржником, банку-кредитору.
Комісійні та довірчі вексельні операції здійснюються банками у формі: інкасування векселів; доміциляції векселів; зберігання векселів; купівлі, продажу та обміну векселів за дорученням.
Інкасування векселів - це здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями і супровідними комерційними документами (за їх наявності - розрахунками, транспортними документами, товаророзпорядчими документами тощо) на підставі одержаних від векселетримача інструкцій з метою:
- одержання платежу (акцепту) за векселями;
- передавання векселів і комерційних документів проти платежу (акцепту);
- передавання векселів і комерційних документів на інших умовах.
Використовуються такі види інкасування векселів і супровідних комерційних документів:
1) чисте інкасо - інкасування векселів без супровідних комерційних документів;
2) документарне інкасо - інкасування векселів із супровідними комерційними документами.
Сторонами в операції інкасування виступають:
1) принципал - особа, яка доручає банку операцію інкасування;
2) банк-ремітент - банк, якому принципал доручив операцію інкасування;
3) інкасуючий банк - будь-який банк, крім банку-ремітен та, який бере участь в операції інкасування;
4) пред'являючий банк - інкасуючий банк, який здійснює пред'явлення векселів і комерційних документів платнику;
5) платник - особа, якій пред'являються векселі та комерційні документи згідно з дорученням на інкасування.
Чисте і документарне інкасо векселів здійснюється банком на підставі укладеного з векселетримачем договору про інкасування.
Доміциляція векселів - це призначення особливого місця платежу за векселем, відмінного від місцезнаходження платника за векселем, а також призначення особливого платника (доміциліа-та) за векселем. Оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом) - це здійснення банком за дорученням довірителя-платника за векселем операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:
- приймання векселів до платежу від законного векселетримача;
- здійснення платежу за векселями;
- передавання векселів платнику після повної оплати векселя. Ознакою доміцильованого векселя є наявність на лицьовому боці векселя вказівки векселедавця: "Доміцильований в (найменування особливого місця платежу і назва банку)", "Платник (назва банку і найменування особливого місця платежу)", "Підлягає сплаті в (назва банку і найменування особливого місця платежу)". Платіж банк-доміциліат виконує від імені і за дорученням платника за векселем - векселедавця. Векселедавець перераховує в банк на відповідний рахунок кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого векселедавцю кредиту, сума якого попередньо зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів, банк-доміциліат і здійснює платіж за векселем законному векселетримачеві.
Зберігання векселів - це здійснення банком за дорученням, від імені і за рахунок довірителя (векселетримача) операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:
- схову;
- передавання оригіналу векселя законному векселетримачу копії векселя;
- передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселетримачу іншого примірника векселя;
- передавання оригіналів примірників і копій векселів іншій особі на умовах, зазначених довірителем.
Зберігання векселів здійснюється за двома видами:
1) "закрите зберігання" - зберігання векселів шляхом надання довірителю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями;
2) "відкрите зберіганням - зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного доручення на зберігання з точними інструкціями щодо дій банку з векселями.
Зберігання векселів банк здійснює на підставі укладеного з довірителем договору про зберігання.
Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів здійснюється банком на підставі договорів комісії і доручення. На виконання цих договорів банк укладає з клієнтами окремі договори купівлі, продажу і міни векселів.
При купівлі векселів за дорученням клієнта банк може надавати останньому кредит або забезпечувати виконання його зобов'язань гарантією чи поручительством на загальних принципах банківського кредитування, беручи при цьому на себе відповідні кредитні ризики.
ПРАКТИЧНЕ ЗАДАННЯ
3. Знайти форвардний курс долара до гульдена та марку по курсу "спот" і "форвард", якщо:
курс "спот" 2,5010 - 2,5068
дисконт ( 3 міс.) 30 - 10
Так як курс "спот" нижчий курса "форвард" то буде дисконт (2,5010 < 2,5068).
Визначимо форвардний курс : курс "спот" = курс "форвард" - дисконт
2,4980 - 2,5058
4. У кліента рахунок в USD, а він хоче внести на дипозит 100 000 DEM.
Найменування Курс купівлі Курс продажу
FRF 5,6 5,707
DEM 1,6 1,6900
1). Спочатку, по законодавству України, необхідно обміняти (продати) марки за гривню 100 000 х 1,6 = 160 000 грн;
2). Купити за гривню долари США 160 000 / 5,707 = 28 035.47 USD ( не враховуєм 1 % пенсійного фонду та комісію банка)
Клієнт може покласти на рахунок 28 035.47 $.
5. Згідно з умовами кредитного договору ставка простих відсотків в першому місяці користування кредиту склала 80% річних, а в кожному наступному місяці зростала на 5%. Визначити суму відсотків за кредит 300 тис.грн. строком на 9 місяців.
1). Розрахуємо суму відсотків за перший місяц :
( 300 х 80 % /100 % ) / 12 = 20 тис. грн.
2). Визначемо суму простих відсотків за кредит 300 тис.грн. строком на 9 місяців: 20+21,25+22,5 +…+ 30 = 225 тис. грн.
6. Банк видав кредит 10 млн. грн. на 3 роки за складною річною ставкою 60 % річних з погашенням одночасним платежім. Визначити суму, яка погашаеться та суму нарахованих відсотків.
1). визначемо майбутню вартість на складний процент.
Майбутню вартість через n років можна вирахувати за формулою
де FV - майбутня вартість;
PV - теперішня вартість майбутнього доходу;
R - річна ставка процента;
n - кількість років.
FV = 10 х ( 1 + 0,6 )3 = 40,96 млн.грн. - сума, яка повинна погашатися через три роки;
2). Сума нарахованих відсотків 40,96 - 10 = 30,96 млн.грн.
Література:
1. ЗУ "Про банки та банківську діяльність" - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;
2. Банковское дело/Под ред. Лаврушина О.И. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 576с.;
3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.:Е-во "Знання", 2001. - 255 с.;
4. Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. - 1998. - 10. - с.27 - 30.;
5. Лахтіонова Л.А. "Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія" - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.
6. ЗУ " Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні " - м. Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР ;
7. ЗУ " Про цінні папери і фондову біржу " - м. Київ, 18 червня 1991 року N 1201-XII ;

 
 

Цікаве

Загрузка...