WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

підс. Тис.руб % до підс. Тис.руб % до підс.
1 Процентні доходи 391,95 31,1 220,15 19,3 171,8 11,8 Проц. Витрати 69,36 10,4 41,94 5,9 27,42 4,5
2 Комісійні доходи 281,41 22,4 252,62 22,1 28,79 0,3 Коміс.витрати 27,32 4,1 61,55 8,6 -34,23 -4,5
3 Дисконт, отрим.від операцій з цінними паперами - - 3,99 0,3 -3,99 -0,3 Дисконт, сплач. по операціям з цін.Паперами 16,00 2,4 0,07 - 15,93 2,4
4 Доходи по лізинг. Операціям - - - - - - Витрати по лізинг. Операц. - - - - - -
5 Доходи по інкасіції 119,45 9,5 103,96 9,1 15,49 0,4 Витрати по инкас. 111,80 16,7 85,37 11,9 26,43 4,8
6 Доходи від платних послуг 29,04 2,3 34,87 3,0 -5,83 -0,7 Витрати по охороні 7,57 1,1 6,80 0,9 0,77 0,2
7 Відшкодування клієнтами телеграфн. Та інш.збитків 0,64 0,1 17,53 1,5 -16,89 -1,4 Амортизація 44,98 6,7 36,13 5,0 8,85 1,7
8 Повернення коштів з фонду ризику 1,10 0,1 69,61 6,1 -68,51 -6,00 Відрахування коштів в фонд ризику 1,10 0,1 128,79 18,0 -127,69 -17,9
9 Відшкодування філіями управлінських збитків - - - - - - Відшкодування філіями управлінських збитків 4,2 0,6 4,2 0,6 - -
10 Курсові різниці в наслідок купівлі-продажу ін.валюти 405,94 32,2 423,16 37,0 -17,22 -4,8 Курсові різниці в наслідок купівлі-продажу ін.валюти 1,92 0,3 - - 1,92 0,3
11 Штрафи, пені та неустойкі - - 12,14 1,1 -12,14 -1,1 Аренда 9,21 1,4 8,96 1,3 0,25 0,1
12 Комунальні пл. 15,19 2,3 12,53 1,7 2,66 0,6
13 Затрати на ремонт ОЗ 1,89 0,3 6,30 0,9 -4,41 -0,6
14 Послуги зв'язку 16,58 2,5 18,80 2,6 -2,22 -0,1
15 Затрати по робітникам 318,44 47,5 282,21 39,4 36,23 8,1
16 Затрати на канц.товари 19,90 3,0 15,24 2,1 4,66 0,9
17 Податки 2,62 0,4 3,97 0,6 -1,35 -0,2
18 Інші доходи (не враховані раніше) 29,52 2,3 5,45 0,5 24,07 1,8 Інші витрати 1,65 0,2 3,53 0,5 -1,88 -,3
РАЗОМ: 1 259,05 100 1 143,48 100 115,57 - РАЗОМ: 669,73 100 716,39 100 -46,66 -
В загальній своїй кількості чистий прибуток за звітний рік збільшився на 162,23 тис. руб. порівняно з попереднім роком.
Аналіз ліквідності філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
Коефіцієнт миттєвої ліквідності:
КМЛ = ((кошти на коррах.+ кошти в касі) / кошти залучені на поточ.рахунки) х 100%
КМЛ( на початок року) =(1037,78+385,69) / 6100,21 х 100%
КМЛ (на поч.року) = 23,33
КМЛ( на кінець року) =( 881,92 + 100,01) / 5 292,89 х 100%
КМЛ( на кунець року) = 18,55
Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яку частину залучених на поточні рахунки коштів банк може сплатити у терміновому порядку. Згідно розрахунків на кінець року цей показник зменшився, при одночасному зменшенні всіх необхідних показників. При чому за рік кошти на коррахунку зменшилися на 15% на кінець року, порівніно з сумою , яка була на початок року; кошти в касі на кінець року зменшилися на 74%, та залучені кошти на поточні рахунки зменшилися на 13%, порівняно з сумою на початок року.
Згідно інструкції ПРБ "Про порядок регулювання діяльності кредитних установ" від 28.06.2002р. показники ліквідності.
Н2 = ЛАт / (А-Ро) х 100%
ЛАт - ліквідні активи, розраховуються як сума високоліквідних активів ( табл. 2.6.) та залишків на слідуючих рахунках (табл. 2.5.):
Таблиця 2.5.
Ліквідні активи.
На початок 2001 року На кінець 2001 року
- кредити строком від місяця до 1 року 1 477 281,86 2 005 678,34
- середньострокові кредити на строк від 1 до 3 років 29 913,00 381 109,34
Всього: 1 507 194,86 2 386 787,68
Таблиця 2.6.
Високоліквідні активи.
На початок 2001 року На кінець 2001 року
- готівкові грошові засоби та монетарні дорогоцінні метали 515 373,24 375 124,62
На початок року ЛАт = 515 373,24 + 1 507 194,86 = 2 022 568,10
На кінець року ЛАт = 375 124,62 + 2 386 787,68 = 2 761 912,30
До розрахунку загальної ліквідності береться сума всіх активів балансу за мінусом залишків по слідуючим рахункам ( табл. 2.7.):
Таблиця 2.7.
Активи, які не впливають на ліквідність.
На початок 2001 року На кінець 2001 року
- Передоплачені відсотки та інші передоплати витрат 10 905,42 12 647,74
- наращені відсотки до виплати по кредитам та цінним паперам 167 351,62 124 154,04
- розрахунки між філіями та головним банком 1 037 778,52 881 919,68
- контр-рахуноки - знос матеріальних активів 157 646,12 207 450,56
Всього: 1 373 681,68 1 226 172,02
Загальна сума всіх активів на початок 2001 року складає 6 573 406,18, на кінець року 6 475 633,70.
На початок року А = 6 573 406,18 - 1 373 681,68 = 5 199 724,50
На кінець року А = 6 475 633,70 - 1 226 172,02 = 5 249 461,68
Ро - обов'язкові резерви банку - на початок року 880 391,28, на кінець року 597 936,04.
З відомих даних, згідно балансу за 2001 рік (Додаток №7) та згідно Інструкції ПРБ. "Про порядок регулювання діяльності банків та кредитних установ" від 26.06.2002г. рекомендуєме мінімально припутсиме значення Н2-20%.
На початок 01 січня 2001року ліквідність філії ПРАК АПБ в м.Рибниця складала:
Н2=2 022 568,10 / (5 199 724,50-880 391,28) х 100%
Н2= (2 022 568,10 / 4 319 333,22 ) х 100%
Н2 = 0,468259335 х 100%
Н2 = 46,8
На початок 01 січня 2002 року ліквідність філії ПРАК АПБ в м.Рибниця складала:
Н2=2 761 912,30 / (5 249 461,68-597 936,04) х 100%
Н2= ( 2 761 912,30 / 4 651 525,64 ) х 100%
Н2 = 0,43481822 х 100%
Н2 = 43,5
З аналізу загальної ліквідності можна сказати, що в цілому банк дотримується норм , згідно з нормативами ліквідності. В результаті операцій в продовж року на кінець року вона декілька знизилася, але все рівно була більше, ніж встановлене мінімально припустиме значення ліквідності.
III. Проект організації центру прийому комунальних платежів в філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів
Характер соціально-економічних процесів, що відбуваються, породжує проблеми, появу яких навряд чи можна було пророчити в епоху до перебудови. До їхнього числа, безумовно, варто віднести проблему комунальних платежів.
Автоматизація напрямку банківської діяльності, що пов'язана з прийманням платежів населення на адресу тих чи інших установ і організацій, характеризується певною специфікою.
З одного боку, це традиційні банківські операції і до них пред'являються такі ж вимоги, як і до будь-яких інших операцій по обслуговуванню населення, а засоби їхньої автоматизації органічно вписуються до складу інтегрованої автоматизованої банківської системи (АБС).
Зросла актуальність проблем, зв'язаних із платежами населення за комунальні послуги, має безліч причин. І почати слід з того, що впровадження в економіку нових форм і методів господарювання, призвело, зокрема, до зміни відносин між виробниками і споживачами. У сфері послуг, наданих населенню, ці зміни торкнулися платників, отримувачів платежів, та банків, які приймають платежі.
Платник. У даному випадку, ним є приватна особа, що оплачує

 
 

Цікаве

Загрузка...