WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

цінних паперів за рік зменшився на 410,68 тис. руб. або на 3,5%, що в цілому до бази складає 35,7%. При тому що на кінець року з'явилися цінні папери для продажу на суму 238,47 тис. руб. Особливої уваги потребує інвестиційна діяльність банку, яка поряд з кредитною є основною. Цінні папери для інвестицій зменшилися на 649,15 тис. руб. або на 56,4%. Але кредитний портфель, навпаки, збільшився на 877,40 тис. руб. або на 51%.
Прирістосновних засобів на 44,42 тис. руб. або на 4,5% є наслідком розвитку банку, або підвищення рівня технічного забезпечення тощо. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено. Структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.
Збільшилися інші активи на 106,45 тис. руб. або на 23,3%. Але більшість активів протягом 2001р. зменшалася:
- грошові кошти зменшилися на 140,25 тис. руб. або 27,2%;
- кошти в ПРБ - на 282,45 тис. руб. або на 32,1%;
- портфель цінних паперів - на 410,68 тис. руб. або на 35,7%.
- кошти в інших банках - на 242,86 тис. руб. або на 20,2 %, з яких залишки на коррахунках зменшилися на 155,86 тис. руб. або на 15%, а депозити і кредити в інших банках зменшилися на 87,00 тис. руб. або на 52,4%;
Підводячи підсумок можна сказати, що в своїй діяльності банк більшість уваги приділяє росту питомої ваги кредитного портфелю.
Аналіз високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
Загальний аналіз високоліквідних активів проводиться на основі розрахованих показників їх структури та динаміки у досліджуваному процесі.
На основі балансового звіту та приміток до нього розглянемо динаміку,
склад та структуру високоліквідних активів комерційного банку (табл. 2.3).
Високоліквідні активи зменшилися за період, що досліджується, на 908,72 тис. руб. або на 23,9%, зменшення зберігається по всіх видах активів.
Таблиця 2.1.
Динаміка, склад і структура зобов'язань філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.
Показник На початок 2001 року На кінець 2001 року Відхилення
Тис. руб. У % до підсумку Тис. руб. У % до підсумку Тис. руб. В % до бази За пп структури
1 2 3 4 5 6 7 8
Зобов'язання - всього 6 180,56 100 6 104,90 100 -75,66 98,8 -
у тому числі:
1. Кошти банків - - 679,10 11,1 679,10 - 11,1
2. Кошти клієнтів
2.1. Депозити до запитання
2.2. Термінові депозити, з них
- короткострокові
-. Довгострокові 4 772,79
3 739,19
1 033,60
1 033,60
- 77,2
60,5
16,7
16,7
- 4 342,64
2 972,58
1 370,06
1 370,06
- 71,1
48,7
22,4
22,4
- -430,15
-766,61
336,46
336,46
- 91
79,5
132,6
132,6
- -6,1
-11,8
5,7
5,7
-
3. Депозити і кредити банків, з них
- Короткострокові
- Довгострокові 1 327,42
1 327,42
- 21,5
21,5
- 950,25
950,25
- 15,6
15,6
- -377,17
-377,17
- 71,6
71,6
- -5,9
-5,9
-
4. Цінні папери власного боргу - - - - - - -
5. Інші зобов'язання 80,35 1,3 132,91 2,2 52,56 165,4 0,9
Таблиця 2.2.
Динаміка, склад і структура активів філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.
Показник На початок 2001 року На кінець 2001 року Відхилення
Тис. руб. У % до підсумку Тис. руб. У % до підсумку Тис. руб. В % до бази За пп структури
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Грошові кошти 515,37 7,5 375,12 5,5 -140,25 72,8 -2
2. Кошти в ПРБ 880,39 12,7 597,94 8,7 -282,45 67,9 -4
3. Кошти в інших банках 1 203,78 17,4 960,92 14 -242,86 79,8 -3,4
3.1. Залишки на коррахунках 1 037,78 15 881,92 12,8 -155,86 85 -2,2
3.2. Депозити та кредити 166,00 2,4 79,00 1,2 -87 47,6 -1,2
4. Портфель цінних паперів 1 151,13 16,7 740,45 10,8 -410,68 64,3 -5,9
4.1. Цінні папери для продажу - - 238,47 3,5 238,47 - 3,5
4.2. Цінні папери для інвестицій 1 151,13 16,7 501,98 7,3 -649,15 43,6 -9,4
5. Кредитний портфель 1 718,69 24,9 2 596,09 37,8 877,40 151 12,9
6. Основні засоби 981,75 14,2 1 026,17 15 44,42 104,5 0,8
7. Нематеріальні активи - - - - - - -
8. Інші активи 456,13 6,6 562,58 8,2 106,45 123,3 1,6
Всього активів 6 907,24 100 6 859,27 100 -47-97 99,3 -
Все це свідчить про небезпечний стан фінансової діяльності комерційного банку.
Загальний аналіз доходів та витрат
Загальний аналіз доходу банку передбачає попереднє його групування за джерелами утворення. Згідно з класифікацією, запропонованою ПРБ для складання Звіту про прибутки та збитки (додаток №9), доход банку поділяється на операційний і неопераційний.
Динаміку доходів та витрат комерційного банку розглянуто у табл.2.4.
В цілому доход порівнянно з попереднім роком збільшився на 115,57 тис.руб., при тому що витрати зменшилися на 46,66 тис.руб.
Процентні доходи збільшилися на 171,80 тис.руб., відповідні витрати збільшилися на 27,42 тис.руб. Чистий процентний доход за звітний рік станове 322,59 тис.руб., це на 144,38 тис.руб. більше чистого процентного доходу за попередній рік.
Комісійні доходи збільшилися на 28,79 тис.руб., відповідні витрати зменьшилися на 34,23 тис.руб. Чистий комісійний доход за звітний рік станове 254,09 тис.руб., це на 63,02 тис.руб. більше ніж за попередній рік.
Доходи від платних послуг, зокрема від здійснення інкасації виручки клієнтів за звітний рік в читому вигляді складають 7,65 тис.руб. Це на 10,94 тис.руб. меньше , ніж за попередній рік. Це обумовлюється тим, що кількість клієнтів, які уклали договір на інкасацію збільшилася, але відсотки за надану послугу не виправдовують себе.
Доходи від курсової різниці в наслідок купівлі-продажу іноземної валюти порівнянно з попереднім роком зменшилися на 17,22 тис. руб., в наслідок чого чисті доходи від курсової різниці в результаті купівлі-продажу іноземної валюти за звітний рік зменшилися на 19,14 тис.руб., порівняно з попереднім роком.
В цілому витрати зменьшилися, але це все відбулося при одночасному збільшенні витрат на робітників. Причиною тому є збільшення штатного розкладу.
Таблиця 2.3.
Динаміка, склад і структура високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.
Показник На початок 2001 року На кінець 2001 року Відхилення
Тис. руб. У % до підсумку Тис. руб. У % до підсумку Тис. руб. В % до бази За пп структури
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Грошові кошти 55,37 13,5 375,12 13 -140,25 72,8 -0,5
2. Кошти в ПРБ 880,39 23,1 597,94 20,6 -282,45 67,9 -2,5
3. Кошти в інших банках 1 203,78 31,7 960,62 33,2 -243,16 79,8 1,5
3.1. Залишки на кореспондентських рахунках 1 037,78 27,3 881,92 30,5 -155,9 85 3,2
3.2. Депозити 166 4,4 79 2,7 -87 47,6 -1,7
Разом 3 803,32 100 2 894,60 100 -908,72 76,1 -
Таблиця2.4.
Динаміка доходів і витрат філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.
№ Доходи 2001 рiк 2000 рiк Вiдхилення Витрати 2001 рiк 2000 рiк Вiдхилення
Тис.руб % до підс. Тис.руб % до підс Тис.руб % до підс Тис.руб % до

 
 

Цікаве

Загрузка...