WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.
Фінансовий стан банку характеризується розміром і структурою капіталу і зобов'язань та їх розміщення у його активах. Він проявляється у рівні ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості і визначає діяльність банку укороткостроковій та довгостроковій перспективі.
Філія ПАРК АПБ в м. Рибниця, є однією з п'яти філій Агропромислового банку в ПМР. Головний банк розміщений в столиці ПМР , в м. Тирасполь.
Агпропромисловий банк був заснований 01 квітня 1991 року. Його представництва, філії розташовані в слідуючих містах ПМР: Рибниця, Бендери, Каменка, Слободзея, Григоріопіль.
Основні види послуг, які надає ПРАК АПБ в м.Рибниця:
" Розміщення депозитів,
" Надання кредитів,
" Відкриття рахунків в національній та іноземній валюті,
" Консалтингові послуги,
" Обслуговування в системі Western Union,
" Обмін валюти,
" Прийом комунальних платежів,
" Розрахунки х клієнтами на міжнародному рівні,
" Оформлення платіжних документів,
" Надання послуг по системі "Банк-клиент"
" Та ін.
Аналіз власного капіталу філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
Для оцінки достатності власного капіталу банку використовується коефіцієнт співвідношення власного капіталу (ВК) та залучених коштів (ЗК) (таблиця 2.1.):
К1= ( ВК / ЗК ) х 100%
К1 = 210,06 / 6 180,56 х 100%
К1 = 3,4%
На початок року К1= 3,4%.
На кінець року:
К1 = 194,48 / 6 104,90 х 100%
К1 = 3,2%
На кінець року коефіцієнт власного співвідношення капіталу та залучених коштів зменшився. При умові того, що зменшився об'єм залучених коштів (табл. 2.1.), але й зменшився об'єм власного капіталу.
У цього коефіцієнта є свої недоліки, які знижують його привабливість при проведенні аналізу: не враховується рівень ризиковості активних операцій, в які вкладаються банківськи ресурси; не беруться до уваги позабаласові зобо'язання банку та пов'язані з ними ризики; не враховується специфіка та призначення складових елементів власного капіталу, а також залучених коштів. Разом з тим, цей коефіцієнт показує скільки власних коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників та кредиторів.
К10 = основні засоби / власного капіталу,
К10 = 981 751,26 / 210 064,62
К10 = 4,67
На початок року К10 = 4,67.
К10 = 1 026 168,08 / 194 476,56
К10 = 5,28
На кінець року К10 = 5,28.
Цей коефіцієнт характеризує захищенність власного капіталу від інфляції шляхом вкладання коштів в нерухомість, обладнання та інші матеріальні активи. На кінець року К10 зріс, як наслідок збільшення основних засобів та зменшення власного капіталу. Одна таке одностороннє використання капітальних ресурсів може призвести до погіршення ліквідності та плтоспроможності банку. Згідно Закону ПМР "Про банки та банківську діяльність", комерційні банки можуть мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 10% власного капіталу.
Достатність капіталу:
КДК = (капітал / (заг.обсяг активів-резерви)) х 100
КДК = 210 064,62 / (6 573 406,18 - 880 391,28) х 100
КДК =3,69
На початок року коефіцієнт достатності капіталу дорівнює 3,69.
КДК = 194 476,56 / (6 475 633,70 - 597 936,04) х 100
КДК =3,31
На кінець року, в наслідок зменшення власного капіталу, резервів, що утворювалися банком на покриття ризику активних операцій, та зменшення загальної кількості активів, але при загальному зменшенні необхідних показників коефіцієнт достатності капіталу зменшився.
Норматив достатності капіталу, встановлений ПРБ, визначає мінімальне значення цього показника на рівні 4%. На початок року результат майже досягав необхідного рівня.
Активність комерційного банку на фінансовому ринку показує мультиплікатор капіталу:
МК = активи / капітал
МК( на початок року) = 6 573 406,18 / 210 064,62
МК( на поч.року) = 31,29
МК( на кінець року) = 6 475 633,70 / 194 476,56
МК( на кін.року) = 33,30
Дані розрахунки свядчать, що мультиплікатор капіталу збільшився з 31,29 руб. на початок року до 33,30 руб. на кінець року. Це сталося тому, що у досліджуваному періоді мультиплікатор капіталу збільшився на 2,01 або на 6,4%. Темпи збільшення мультиплікатора капіталу говорить високу активність банку на фінансовому ринку.
Аналіз зобов'язань філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
В процесі формування фінансових ресурсів для залучення і забезпечення бажаної структури, обсягів і рівня витрат за депозитними зобов'язаннями використовують цінові та нецінові методи управління залученими коштами. Цінові методи - це використання відсоткової ставки за депозитами як головного важеля у конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних та юридичних осіб.
Нецінові методи базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов'язані зі зміною рівня депозитних ставок.
За умов нестабільного економічного розвитку в ПМР банки при встановленні депозитної ставки орієнтуються на рівень облікової ставки ПРБ та пропонують клієнтам плаваючу ставку, яка переглядається в разі зміни облікової ставки. Ці умови змусили банки перейти до короткострокового залучення коштів.
Загальний аналіз зобов'язань проводять за їх видами з урахуванням вартості фінансових ресурсів у межах загальноприйнятої класифікації (табл.2.1).
У досліджуваному періоді, опираючись на дані балансу за 2001 рік (додаток №8), загальний обсяг зобов'язань зменшився на 75,66 тис. руб. або на 1,2% при одночасному зниженні депозитів і кредитів банків ( банк видає тільки короткострокові) на 377,17 тис. руб. або на 28,4% та депозитів до запитання на 766,61 тис. руб. або на 20,5%, що призвело до зниження коштів клієнтів в цілому на 430,15 тис. руб. або на 9%. З'явилися на кінець року зобов'язання перед іншими банками (кошти банків), збільшилися короткострокові депозити клієнтів на 336,46 тис. руб. або на 32,6%, але в цілому кошти клієнтів знизилися, та збільшилися інші зобов'язання на 52,56 тис. руб. або на 65,4%.
З всього можна зробити висновок про негативний стан, який розвивався в продовж досліджуваного періоду, тому що зобов'язання , які забезпечують активні операції банку зменшилися. Зовсім відсутні довгострокові депозити, які належать до досить "дорогих" фінансових ресурсів. Зменшилися "дешеві" кошти на поточних рахунках (депозити до запитання).
Все це призвело до зміни структури зобов'язань.
Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
Аналіз динаміки, складу та структури активів банку і їх оцінка наведено в табл. 2.2.
Дані таблиці свідчать про загальне зменшення активів на 0,7% або на 47,97 тис. руб.
Викликає занепокоєння зменшення портфелю цінних паперів, як в загальних активах за абсолютним обсягом, так і питомою вагою. В цілому портфель

 
 

Цікаве

Загрузка...