WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

Аналіз діяльності комерційного банку (на прикладі філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромбанку в м. Рибниця) (дипло - Реферат

аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;
- факторний аналіз прибутку;
- аналіз формування та розподілу прибутку;
- визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;
- аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;
- аналіз фінансової міцності банку (визначення межі та коефіцієнта безпеки банку).
Інформаційне забезпечення аналізу прибутку тарентабельності формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню. За своїм складом інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності може не відрізнятися від інформаційної бази доходів та витрат банку. Вона складається з правової, планової та фактографічної (облікової і позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та рентабельності обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження доходів і витрат банка.
Загальний аналіз прибутку
Визначення загального обсягу прибутку до оподаткування (балансового прибутку) здійснюється за даними звіту про прибутки та збитки. Для обчислення абсолютного розміру прибутку використовується інформація про доходи і витрати банку, яка дозволяє визначити прибуток у цілому та за його складовими:
П= (ДІ -В1) + (Д2-В2) + (ДЗ-ВЗ) + [(Д4 +Д5) - (В4 + В5+ В6 + В7 + В8)],
де П- прибуток банку до оподаткування;
Д1 - процентний доход;
Д2 - комісійний доход;
ДЗ - доход від торговельних операцій;
Д4 - інший доход;
Д5 - непередбачений доход;
В1- процентні витрати;
В2 - комісійні витрати;
В3 - витрати на здійснення торговельних операцій;
В4 - загальноадміністративні витрати;
В5 - витрати на персонал;
В6 - витрати на безнадійні та сумнівні борги;
В7 - інші витрати;
В8 - непередбачені витрати.
Виходячи з наведеного рівняння, яке характеризує утворення прибутку банку, можна визначити прибуток за його складовими.
П1=Д1-В1,
де ПІ - чистий процентний доход;
П2= Д2-В2,
де П2 - чистий комісійний доход;
П3 = ДЗ-ВЗ,
де ПЗ - чистий торговельний доход;
П4 = (Д4 +Д5) - (В4 +В5+В6+В7+ В8),
де П4 - інший прибуток.
Загальний аналіз прибутку банку до оподаткування потребує побудови аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсолютного обсягу, складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів за попередній і звітний роки, або, якщо аналізу піддають доходи і витрати банку, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць. Другий підхід до формування аналітичної таблиці дозволяє використати дані групувань доходів і витрат за їх видами і суттєво знижує трудомісткість розрахунків.
Загальний аналіз прибутку банку потребує використання методик вертикального та горизонтального аналізу.
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської Республіки
Придністровська Молдавська Республіка
Рис. 3.1. Карта Придністровської Модавської Республіки.
Придністровський Республіканський Банк (ПРБ) є центральним банком Придністровської Молдавської Республіки.
Придністровська Молдавська Республіка (Придністров'є) - наймолодше державне утворення на території колишнього СРСР. (рис. 3.1.)
" Територія - 3 567 кв. км.
" Довжина з північно-заходу на південний схід - 202 км.
" Населення - 665,8 тис. чіл. (на 01.09.1999).
" молдовани - 33,8%
" українці - 28,8%
" росіяни - 28,8%
Державні мови: російська, молдавська, українська. Конституційний устрій: незалежна, демократична, правова держава.
Придністровська Молдавська Республіка розташована між Республікою Молдова і Республікою Україна, уздовж ріки Дністер.
Столиця - місто Тирасполь, населення 194 тис. жителів (на 01.09.1999), розташований у 100 км. від м. Одеси й у 70 км. від м. Кишинева.
Багато видів продукції, що випускаються в Придністров'ї, орієнтовані на експорт, добре відомі за кордоном: сталевий прокат, устаткування для ливарного виробництва, електроенергія, кабельна продукція, великі електромашини, низьковольтна апаратура, електроізоляційні матеріали, насоси, цемент, меблі, бавовняні тканини, взуття, швейні вироби, вино, коньяк.
ПМР здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 50 країнами по експорті і з 40 країнами по імпорті.
Середньорічний зовнішньоторговельний оборот підприємств складає 770 млн.доларівСША.
Структура банківської системи ПМР
Придністровський Республіканський Банк, Ощадний банк, комерційні банки різних видів, а також інші кредитні установи, що одержали ліцензію на здійснення окремих банківських операцій, утворять банківську систему ПМР.
Для фінансування окремих цільових республіканських, регіональних і інших програм можуть створюватися спеціальні банки (банки розвитку) у порядку і на умовах, передбачених відповідними актами ПМР.
На сьогоднішній день у ПМР працює 10 комерційних банків і їхні філії.
Придністровський Республіканський Банк є головним баком ПМР, якій контролює і регулює діяльність всієї банківської системи ПМР.
1. Придністровський Державний Акціонерно-Комерційний "Ощадбанк"
2. Акціонерно-Комерційний Банк "Електронний Регіональний Банк Ламінат"
3. Акціонерно-Комерційний Банк "Іпотечний"
4. *Акціонерно-Комерційний Промислово-будівельний Банк "Бендериіндконбанк"
5. Акціонерно-Комерційний Банк Соціального розвитку "Бендерисоцбанк"
6. Акціонерно-Комерційний Банк "Промстройбанк" м. Рибниця.
7. ** Комерційний Банк "Эолис"
8. Акціонерно-Комерційний Банк "Газпромбанк"
9. Акціонерно-Комерційний Банк "Тіраспромстройбанк"
10. Акціонерно-Комерційний Банк "Тіротекс"
11. Придністровський Регіональний Акціонерно-Комерційний "Агропромбанк" м.Тірасполь.
3.11.2000 р. рішенням зборів колективу банку "Бендериіндконбанк" відбулося банківське злиття (об'єднання) цієї кредитної установи з "Тіраспромстрой-банком".
** Рішенням Правління ПРБ від 18.11.99 року в КБ "ЭОЛІС" відкликана ліцензія на проведення карбованцевих і валютних операцій.
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективної діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впроваджень досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління банківською діяльністю.
В таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обгрунтовуються стратегія і тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви. Оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в цілому.
Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення

 
 

Цікаве

Загрузка...