WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаАстрономія та Авіація → Проблеми пізнання Всесвіту - Реферат

Проблеми пізнання Всесвіту - Реферат

що цей досвід знайшов своє відображення в людській культурі. А головне завдання при вивченні послання іншої космічної цивілізації полягає не стільки в детальному розшифруванні тієї знакової системи, з якою ми матимемо справу, скільки у виявленні рівня і характеру духовної культури невідомого нам соціуму, тобто у формуванні уявлень про його науку, філософію, світогляд, мораль, етику, психологію, соціальну структуру та цілі. Лише такий підхід дасть нам можливість обгрунтовано судити про можливі перспективи і наслідки "космічного контакту".
Чи є у сучасної науки хоча б якийсь досвід розв'язання подібних завдань? Хоч це й здається дивним - є! Йдеться про контакти із зниклими земними цивілізаціями. Зрозуміло, це контакти однобічні, оскільки такі цивілізації давно не існують, відділені від нас нездоланним бар'єром часу. Зрештою, і первісні контакти з космічними цивілізаціями скоріше всього теж будуть однобічними. Тож можна скористатися досвідом "спілкування" із стародавніми цивілізаціями. Від них ми теж дістаємо своєрідні "послання" у вигляді різних речей, що дають змогу не тільки реконструювати систему літочислення, а й судити про принципи технологічної діяльності наших далеких предків. Проте тільки вцілілі фрагменти творів мистецтва несуть у собі інформацію про духовну культуру і творчий потенціал їхніх творців. Встановлення таких "контактів" з цивілізаціями стародавнього світу може бути важливим трампліном для досягнення взаєморозуміння з цивілізаціями космічними.
Іншими словами, не виключено, що ключі до здійснення контактів з позаземним розумом знаходяться на Землі й можуть бути знайдені в процесі осмислення історії нашої власної земної культури.
Шлях до "космоконтакту", можливо, лежить через "геоконтакт"!
Проблема позаземних цивілізацій і сучасне природознавство. У чому сенс вивчення проблеми позаземних цивілізацій на сучасному рівні? Його дуже добре висловив академік АН ЕРСР Г. І. Наан: "Вивчаючи проблему позаземних цивілізацій, ми перш за все намагаємося краще пізнати самих себе". Іншими словами, дослідження проблеми розумного життя у Всесвіті дає
нам можливість поглянути на нашу власну, земну цивілізацію з космічної точки зору, побачити її ніби у "космічному дзеркалі". Знання загальних закономірностей існування цивілізацій у Всесвіті потрібне для наукового керування нашою практичною діяльністю, особливо в тих випадках, коли вона набуває глобальних і космічних масштабів, і надійного прогнозування її близьких і віддалених наслідків.
Крім того, у процесі вивчення загальна проблема пошуку розумного життя у Всесвіті розпалася на ряд конкретних наукових завдань, що становлять прямий практичний інтерес. Можна, наприклад, назвати таку проблему, як підвищення чутливості сучасних радіотелескопів і o вдосконалення методів виділення корисних сигналів на тлі різних перешкод. Роботи в цій галузі мають надзвичайно важливе значення для дальшого розвитку радіоастрономічних способів дослідження космічних процесів.
Не менший інтерес становить також вивчення проблеми радіоконтактів з іншими цивілізаціями. Розглядаються такі питання, як вибір оптимальних частот і найбільш ефективні способи кодування інформації, тобто розв'язуються завдання, що мають найбезпосередніше відношення до забезпечення дальнього космічного радіозв'язку.
Розробка "космічних мов", за допомогою яких можна було б перемовлятися з іншими розумними мешканцями Всесвіту, тісно пов'язана із створенням так званих мов посередників, необхідних для успішної взаємодії людини й електронно-обчислювальних машин.
Фундаментальне значення для розвитку сучасної біології має з'ясування умов формування в процесі еволюції Всесвіту живих структур. Перелік подібних прикладів можна було б продовжити.
Таким чином, спостерігається цікава картина. Досить, здавалося б, абстрактна проблема позаземних
цивілізацій сприяє об'єднанню зусиль різних наук, є своєрідним стимулом для дослідження низки актуальних завдань, що становлять самостійний науковий інтерес.
Тому незалежно від того, існують позаземні цивілізації чи ні, вивчення цієї проблеми має дуже важливе значення для дальшого пізнання світу, що нас оточує, для нашого власного космічного майбутнього.
Судячи з усього, в дослідженні проблеми позаземних цивілізацій настав переломний момент. У всякому разі, ранні надії на швидке виявлення штучних сигналів з космосу поки що не виправдалися. Зрозуміло, треба продовжувати спостереження й далі. вдосконалюючи приймальну апаратуру і розширюючи коло можливих носіїв космічної інформації. І все-таки - це значною мірою пошуки наосліп, розраховані головним чином на щасливий випадок.
Не дали бажаних результатів і різні стратегії пошуку космічних цивілізацій, що грунтуються на різних припущеннях про рівень їх розвитку й можливі цілі. А для розробки принципово нових стратегій подальших пошуків у нас немає необхідних даних.
Чи не означає це, що суто природничо-науковий підхід до проблеми, який спирається насамперед на докази астрономії і фізики, себе не виправдав? Цю думку було чітко сформульовано на Вільнюському симпозіумі московським астрономом та істориком науки доктором фізико-математичних наук А. А. Гурштейном.
Необхідно усвідомити, говорив він, що проблема, яку ми тут обговорюємо,- не є природничо-науковою проблемою. Наука не всемогутня і не може розв'язувати ті завдання, до яких вона ще не доросла. У всякому разі, сучасне природознавство для розв'язання проблеми космічних цивілізацій не має ні відповідної теоретичної бази, ні, певне, необхідних засобів дослідження. Треба подивитися правді у вічі й погодитися з тим, що проблема пошуку розумного життя у Всесвіті в її сьогоднішньому стані - насамперед філософська й соціально-культурна. Тому в першу чергу потрібно осмислити, чого саме ми добиваємося, які результати хочемо дістати.
Як уже було зазначено, на сучасному рівні розвитку науки і культури основним об'єктом дослідження в проблемі космічних цивілізацій в наша власна земна цивілізація. Ми маємо зрозуміти, що на даному етапі розвитку науки головного значення набуває не стільки пошук інших космічних цивілізацій сам по собі, скільки розробка теоретичних основ космічного статусу нашої власної земної цивілізації, вивчення закономірностей її космічного існування як частини Всесвіту.
Дуже важливо навчитися прогнозувати наше майбутнє з урахуванням космічних обставин і умов, з якими так чи інакше, прямо чи посередньо пов'язане проживаннялюдей на Землі. Треба поглянути на земне людство з космічної точки зору, побачити його у "космічному дзеркалі". Від успіху подібних досліджень багато в чому залежить наше космічне майбутнє!
Знаменно, що на даному рівні розвитку нашої науки і техніки найефективніший шлях розв'язання подібних завдань - вивчення проблеми космічних цивілізацій у її найбільш загальному вигляді.
З іншого боку, стає дедалі зрозумілим те, що земне людство повинне прагнути до того, аби якомога швидше самому перетворитися на повноцінну космічну цивілізацію, освоювати більші райони космічного простору, за-лучаючи у сферу своєї безпосередньої практичної діяльності все ширше коло космічних явищ. Це й буде реальним кроком назустріч нашим космічним братам по розуму, якщо вони насправді існують.

 
 

Цікаве