WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаАстрономія та Авіація → Наша Галактика - Реферат

Наша Галактика - Реферат

спектральних ліній, що відповідає взаємному віддаленню цих зоряних систем.
Оскільки всі скупчення галактик від нас віддаляються, мимоволі складається враження, що наша Галактика знаходиться в центрі розширення, в нерухомій центральній точці Всесвіту, що розширюється. Ця обставина була використана деякими захисниками релігії, що намагалися за її допомогою знову обгрунтувати наше виключне становище в світобудові.
Насправді ж ми маємо справу з черговою астрономічною ілюзією. Розширення Всесвіту відбувається таким чином, що в ньому немає "переважної" нерухомої точки. Які б два скупчення галактик ми не вибрали, відстань між ними з плином часу зростатиме. А це означає, що на котрій би з галактик не опинився спостерігач, він побачить таку саму картину розбігання зоряних островів, яку бачимо й ми.
Отже, ми живемо в нестаціонарному Всесвіті, який розширюється, який змінюється з часом і минуле якого є нетотожним його сучасному стану, а сучасне - майбутньому.
Повертаючи подумки картину руху галактик назад, учені дійшли висновку, що навколишня сукупність зоряних систем - Метагалактика виникла внаслідок вибухового розширення надщільної гарячої плазми з температурою в сотні мільйонів кельвінів і величезною густиною близько 1095 г/см3, що на 81 порядок вище від густини атомного ядра.
То був не звичайний вибух, який починається з певного центра і поступово охоплює все більші й більші ділянки простору, а вибух, який стався одночасно скрізь, заповнивши від самого початку весь простір, причому кожна частинка матерії помчала геть від іншої частинки. Сталася ця подія близько 15-20 млрд. років тому.
У подальшому в середовищі, яке розширювалось, відбувалися складні фізичні процеси, в результаті Яких сформувалися найрізноманітніші космічні об'єкти, що є "населенням" сучасного Всесвіту й визначають його структуру.
Методичні міркування. У зв'язку з теорією розширюваного Всесвіту, закономірно постає фундаментальне питання: що являла собою "первісна" речовина нашого Всесвіту і яким чином вона сформувалася?
Існуючі фізичні теорії поки що не дають вичерпної відповіді на це запитання. Ситуацією, яка утворилася, негайно скористалися богослови. Суть релігійних інтерпретацій теорії розширюваного Всесвіту полягає в тому, що оскільки пояснити виникнення початкових умов розширення неможливо за існуючих фізичних теорій, цей процес має божественну природу. В дещо спрощеному вигляді розмірковування релігійних теоретиків зводилися приблизно ось до чого. Бог створив початковий надщільний згусток і вдихнув у нього рух. А оскільки згідно з сучасними астрономічними даними процес утворення нових космічних об'єктів відбувається і в нашу епоху, то божественне творення триває.
Іншими словами, початковий вибух, який зумовив утворення Метагалактики, ототожнюється з актом божественного творення Всесвіту.
Католицькі теологи говорять приблизно так: "Та обставина, що Всесвіт перебуває в стані безперервної еволюції, що в ньому безнастанно виникають нові структури, незаперечне і неспростовно свідчить про творення, яке триває, про те, що все у світі перебуває в стані безперервного винаходу вищою надприродною силою - богом".
Це яскравий приклад того, як релігійні теоретики зовсім довільно трактують результати наукових досліджень, прагнучи що б там не було пристосувати їх до релігії і не беручи до уваги дійсний стан речей. Насправді ж теорія розширюваного Всесвіту не дає для релігійних інтерпретацій жодних підстав. Одним з головних завдань сучасної астрофізики саме і в вивчення еволюції матерії у Всесвіті, її перетворень, переходів з одного якісного стану в інший. І багато що за останні роки вдалося з'ясувати. Якщо ж не всі проблеми, пов'язані з формуванням тих чи інших космічних об'єктів, уже розв'язані, то вони, безперечно, будуть розв'язані в майбутньому.
Так, учені ще не можуть з достатньою впевненістю і повнотою відповісти на запитання, як і з чого сформувалася початкова надщільна речовина. Однак і в межах наших сучасних знань ця речовина розглядається не як щось первісне, що виникло саме по собі, а як одна з фаз нескінченного процесу саморозвитку матерії. Що ж до конкретних уявлень про фізичну природу "первісного" стану нашого Всесвіту, то вони лише фіксують ту межу, до якої допустимо поширювати в минуле сучасну систему фізичного знання.
У той самий час матеріальна фаза, що "передувала" первісному стану, обов'язково існувала.
Тут доречно нагадати висловлювання Ф. Енгельса щодо первісної туманності, з якої, згідно з гіпотезою І. Канта, утворилася Сонячна система:
"...Коли в сучасному природознавстві туманна куля Канта називається первісною туманністю, то це, звичайна річ, треба розуміти лише відносно. Ця туманність є первісною, з одного боку, як початок існуючих небесних тіл, а з другого, як найбільш рання форма матерії, до якої ми маємо можливість тепер доходити. Це зовсім не виключає, а, навпаки, вимагав припущення, що матерія до цієї первісної туманності пройшла через безконечний ряд інших форм" '.
Свого часу при Ватікані - центрі католицизму - було створено Папську Академію наук, її президентом до 1966 року був бельгійський космолог і католицький абат Жорж Леметр - один з авторів теорії вибухового розширення Всесвіту з надщільного "першоатома". Свою теорію сам Леметр не пов'язував з актом божественного творення, а, навпаки, всіляко підкреслював, що вона є суто фізичною теорією і "не апелює ні до яких сил, які були б нам незнайомі".
Крім того, Леметр виклав свою думку з приводу можливих теологічних інтерпретацій теорії розширюваного Всесвіту. "Наскільки я можу гадати,- писав він,- така теорія повністю полишає в стороні будь-яке метафізичне чи релігійне питання. Вона надає матеріалістові свободу заперечувати будь-яке трансцендентне буття... Для віруючого знімається будь-яка спроба зблизитися з господом...".
Сучасна астрофізика успішно розв'язує завдання вивчення фізичних властивостей тих чи інших космічних об'єктів, а також розкриває еволюційні зв'язки між ними, взаємоперетворення різних форм космічної матерії. Нові космічні об'єкти у Всесвіті утворюються, але це не народження матерії з нічого, а її переходи з одного стану в інший.
Про добу, що закінчилася приблизно через один мільйон років після Великого вибуху, ми дістаємо пряму інформацію завдяки так званому реліктовому випромінюванню, яке виникло на ранній стадії розширення. А сучасні фізичні теорії дають нам цілком достовірні дані аж до ще більш раннього моменту, коли речовина, яка розширювалась, мала ядерну густину. Цей момент віддалений від початку розширення не більш як на 1 с. Отже, ми вже зараз маємо досить надійні відомості про відрізок часу, тривалість якого становить приблизно 99,99 тривалості всієї історії Метагалактики. Цих знань цілком вистачає, щоб робити принципові виснов-ки. Протягом 99,99 історії спостережуваного Всесвіту ми не виявляємо абсолютно нічого такого,що прямо чи посередньо свідчило б на користь богословських тверджень про існування надприродних сил, надприродного начала або надприродного творення.

 
 

Цікаве