WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаАстрономія та Авіація → Походження Сонячної системи - Курсова робота

Походження Сонячної системи - Курсова робота

РЕФЕРАТ

По дисципліні:

Концепція сучасного природознавства

на тему: "Походження Сонячної системи"

Формування Сонячної системи

В примітці до свого знаменитого трактату "Математичні початки натуральної філософії" Ньютон пише: "дивне розміщення Сонця, планет і комет може бути тільки творінням всемогутньої істоти", проте, не дивлячись на це зауваження великого Ньютона, вже в 1755 році на основі його ж законів руху відомий німецький філософ И. Кант (1724–1804) створив першу наукову гіпотезу походження Сонячної системи, яка отримала справжній розвиток тільки в 40 х роках нашого сторіччя. В своїй книзі "Загальна природна історія і теорія неба" ("Історія неба") Кант пише: "Всесвіт нескінченний у просторі та часі. Послідовне продовження миру на нескінченний час і простір здійснюється через утворення нових світів і загибель старих". Головна ідея гіпотези Канта полягає в тому, що зоряний мир відбувся з холодної дифузної матерії шляхом її конденсації навкруги центрів надмірної густини під дією сили тяжіння. Народження окремої зірки, наприклад Сонця, супроводилося виділенням з первинного "хаосу" газопилової туманності з центральним згущуванням (ядром), яке дало початок Сонцю; планети і їх супутники відбулися з решти маси такої туманності шляхом об'єднання частинок пилу і газу і почали потім рухатися в одній і тій же площині по кругових орбітах. Залишки речовини туманності дали початок кометам.

Згідно гіпотезі Лапласа, французького математика і астронома, первинне Сонце утворилося шляхом гравітаційного (тобто під впливом сили тяжіння) стиснення газопилової хмари. Той, що обертається протосолнце продовжував стискатися, а за законом збереження моменту кількості обертання швидкість його осьового обертання повинна була збільшитися і Сонце тому почало втрачати масу через відцентрові викиди своєї матерії. Таким чином, Сонце дало початок диску, з якого утворилися планети, що обертається. Гіпотеза Лапласа завдяки його імені як автора п'ятитомного трактату по небесній механіці стала широко відома. Проте критичні зауваження, виказані в 1861 році Ж. Бабине і в 1884 році М. Фуше, надовго загальмували розвиток гіпотез у дусі Канта і Лапласа. Одне із заперечень зводилося до питання: якщо планети і Сонце відбулися з однієї туманності, що обертається, то чому тоді кутовий момент обертання Сонця складає лише 2%. тоді як планетам "належать" 98%, а маса Сонця приблизно в 700 разів перевершує сумарну масу всіх планет? Трудність відповіді на це питання породила новий ряд нових космогонических гіпотез; одна з них пов'язана з приливною взаємодією Сонця і проходячої мимо зірки з великою масою, інша – із захопленням газопилової хмари Сонцем, що вже сформувалося, і т.д., які увійшли до ще більшої суперечності з даними спостережень оточуючого нас зоряного миру.

Тільки німецький фізик К. Вайцзеккер в 1943 році прийшов до висновку про необхідність розвитку космогонических гіпотез в напрямі, запропонованому Кантом і Лапласом. Вайцзеккер застосував фізичну теорію турбулентності до розвитку первинної туманності і довів на цій основі можливість існування механізму перенесення кутового обертального моменту Сонця до планет: центральне тіло починає обертатися повільніше, а планета, що утворилася, – швидше.

Одночасно з Вайцзеккером гіпотезу Канта почали розвивати і інші учені, у тому числі академік О.Ю. Шмидт (1891–1956) в створеному їм відділі еволюції Землі Геофізичного інституту Академії наук. Головну увагу Шмідт звернув на еволюцію протопланетного хмари, залишивши осторонь проблему невідповідності кутового обертального моменту Сонця і орбітальних моментів руху планет. В основі його гіпотези лежала ідея об'єднання холодних пилових частинок в невеликі тіла – планетезимали. Шмідт показав, що газопилова хмара поле декількох оборотів навкруги Сонця зайняла обширну уплощенную діяльність у формі тора (бублика). У міру зіткнення пилових частинок один з одним і гальмування об газ вони гасили свої швидкості і починали осідати в екваторіальній області, де формували тонкий диск з підвищеною густиною. Потім цей диск розділився на дещо кільцевих "зон живлення", в яких шляхом об'єднання планетезималей, або процесу акумуляції, утворилися планети і їх супутники.

Дані геохімічних досліджень, проведених під керівництвом видатного радянського вченого академіка А.П. Виноградова (1895–1975), наводять до висновку про те, що в протопланетной туманності першими повинні утворюватися металеві (железонікелеві) ядра планет земної групи – Меркурія, Венери, Землі і марса. Отже, в хмарі відбуваються процеси перерозподілу первинної речовини і з'являються області з високим змістом металевого заліза. При цьому виникають сильні турбулентні рухи. Далі, після появи планетезималей з розмірами близько 1 км і більш, починаються процеси, пов'язані з взаємним тяжінням цих тіл і частинок матерії хмари. Чисельні експерименти дають можливість пояснити деякі закономірності, про які вже згадувалося. Виявилося, що залежно від початкового розподілу планетезималей, їх загальної маси і загального сумарного перетину можна отримати модель утворення планет на відстанях від Сонця, відповідних вищезгаданому закону Тициуса-боді. Це довели дослідження, виконані членом-кореспондентом Академії наук Т.М. Энеевим і його співробітниками. В хмарі, що містить декілька тисяч планетезималей, спочатку під впливом взаємних тяжінь утворюються так звані зони згущування, в яких надалі і йде процес планетообразования. При цьому якнайкраща відповідність спостережуваним величинам відстаням досягається для планет земної групи. Результати, отримані ученими в США, показують, що встановлену в основу досліджень чисельну модель необхідно ускладнити за рахунок введення обурюючого впливу планет – гігантів. Облік впливу зовнішніх планет представляється цілком виправданим, оскільки, за оцінками Е.Л. Рускол і В.С. Сафронова, швидкість формування планет – гігантів на порядок швидше, ніж планет земної групи, тому сучасні чисельні моделі поки дають лише уявлення про формування окремих груп планет.

Походження планет Сонячної системи

Планети Сонячної системи складаються з сонячної речовини низьких енергій (ВНЕ), викинутої з глибин сонця в результаті руху його внутрішніх категоріях вибухів в ході його зоряної еволюції.

Перший вибух електронів відбувся 5,726 млрд. років тому під час переходу нього з рівня звезд-сверхгигантов на рівень зірок-гігантів. З осколків спочатку утворилася газопилова туманність, а з неї потім, за допомогою пульсуючих гравітаційних хвиль Сонця, сформувалися планети: Юпітер, сатурн, Уран, нептун, плутон, Місяць.

Другий вибух відбувся 4,5 млрд. років тому. Під час переходу нього з рівня зірок-гігантів на рівень зірок головної послідовності. Цей вибух викликав безліч обурень, безладдя і деформацій. В первинній Сонячній системі відбулося:

зміна всіх параметрів руху планет;

утворення супутників з круглих масивних осколків Сонячного ВНЕ;

утворення кілець пилу і осколків сонячного ВНЕ навкруги Юпітера і Сатурна;

освіта з сонячних осколків ВНЕ пояса астероїдів на орбітах між орбітами марса і Юпітера;

освіта навкруги Сонця другої газопилової туманності і формування з неї: Меркурій, Венера, Земля і марс;

захоплення Місяця землею масивним уламком другого вибуху Сонця. Місяць стає супутником Землі.

освіта з осколків сонячної ВНЕ безлічі комет і метеоритів;

оплавлення поверхні Місяця. Відбувається розтріскування і первородного холодного базальтового тіла, покриття поверхні Місяця шаром порошкоподібних вибухових опадів сонячного ВНЕ.

Сонячний опік випалив з поверхні Місяця всі легкоплавкі і летючі хімічні елементи і їх з'єднання. Відсутність на зворотному боці Місяця круглих "морів" підтверджує трагедію космічного нападу Сонця на маленький беззахисний Місяць.

Будова планет Сонячної системи

Планети складаються із зовнішньої звичайної речовини низьких енергій (ВНЕ) і незрозумілого академічній науці лептонних ВВЕ усередині твердих плазмових сфер в їх центрах. Поверхня планет системи лептонного ВВЕ усередині планет, зірок, галактик і квазарів має високу температуру (2, 618*107 До). Така висока температура поверхні лептонного ВВЕ є причиною випромінювання його потоків електронних квантів і лептонів-електронів, позитронів, нейтрино і антинейтрино.

010009000003d800000001009600000000009600000026060f002201574d46430100000000000100c5800000000001000000000100000000000000010000010000006c0000000000000000000000ffffffffffffffff0000000000000000873b0000a310000020454d46000001000001000009000000010000000000000000000000000000003f0900003b0d0000c80000001f010000000000000000000000000000d60e03002e600400160000000c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000008070000f7010000250000000c0000000e00008046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff09070000f8010000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0291000802040000002e0118001c000000fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000030000000000

1. Тверда плазмова сфера лептонної речовини високих енергій.

2. Тверда оболонка іонізованої звичайної речовини низьких енергій.

3. Тверда оболонка звичайного ВВЕ.

4. Газова атмосфера ВНЕ.

5. Рідка розплавлена магма звичайної речовини низьких енергій.

6. Потоки електромагнітної енергії квантів і лептонів з поверхні планет системи назовні.

7. Потоки гравітаційної енергії до центру планети.


 
 

Цікаве

Загрузка...