WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаАстрономія та Авіація → Наша галактика - Реферат

Наша галактика - Реферат

аналогією до інших зоряних систем, про які йтиметься в § 29, можна вважати, що в диску нашої Галактики мають існувати спіральні вітки, які виходять з ядра й на кінцях сходять нанівець (мал. 84). Для таких віток характерні гарячі надгіганти і класичні цефеїди. Однак точне положення й форму спіральних віток у нашій Галактиці ще не з'ясовано.
Зв'язок між належністю зір до тієї чи іншої послідовності і розміщенням їх у просторі відображає відмінності умов і часу утворення зір.
Зоряні скупчення й асоціації. У деяких місцях на небі в телескоп, а подекуди навіть неозброєним оком можна розрізнити тісні групи зір, пов'язаних взаємним тяжінням,- або зоряні скупчення. Розрізняють два види зоряних скупчень: розсіяні й кульові. Порівняємо їхні властивості. Розсіяні скупчення (мал. 85) складаються звичайно з десятків або сотень зір головної послідовності й надгігантів із слабкою концентрацією до центра.
Кульові скупчення (мал. 86) складаються з десятків або сотень тисяч зір головної послідовності й червоних гігантів. Іноді до них входять короткоперіодичні цефеїди.
Розмір розсіяних скупчень - кілька парсеків. Це, наприклад, скупчення Гіади і Плеяди із сузір'я Тельця. Якщо на скупчення Плеяди навести телескоп, то замість групи з 6 зір, видимих неозброєним оком, у полі зору телескопа побачимо брильянтовий розсип зір. Розмір кульових скупчень із сильною концентрацією зір до центра - десятки парсеків. Усі вони далекі від нас і в слабкий телескоп їх видно як туманні плями.
Діаграми "колір - світність" для зір кульових і розсіяних скупчень різні. Це й допомагає розрізняти тип зоряного скупчення. До складу розсіяних скупчень входять також газ і пил (див. мал. 85), які не спостерігаються в кульових зоряних скупченнях.
Відстані до найближчих кульових скупчень визначають за короткоперіодичними цефеїдами, що входять до їх складу, порівнюючи їх видиму зоряну величину з відомою для них абсолютною зоряною величиною.
Щоб визначити відстані до розсіяних скупчень, складають для їх зір діаграму "колір - видима зоряна величина" і порівнюють її з діаграмою "колір - абсолютна зоряна величина". Це дає змогу знайти різницю між видимою та абсолютною величинами для зір одного й того самого кольору, а звідси - відстань до зір скупчення (див. формулу (4)).
Відомо понад 100 кульових і сотні розсіяних скупчень, але в Галактиці розсіяних скупчень має бути десятки тисяч. Ми бачимо тільки найближчі з них.
На небі спостерігаються розсіяні групи гарячих надгігантів, які радянський учений, академік В. А. Амбарцумян назвав 0-асоціаціями. їхні зорі далекі одна від одної і не завжди утримуються взаємним тяжінням, як у зоряних скупченнях. 0-асоціації також характерні для населення спіральних віток.
Рухи зір у Галактиці. В давнину зорі не випадково називали "нерухомими". Лише у XVIII ст. було виявлено дуже повільне переміщення Сіріуса серед зір, помітне при порівнянні Точних вимірів його положення, зроблених з проміжком часу кілька десятиліть. Власним рухом зорі називається її видиме кутове зміщення по небу за один рік на фоні слабких далеких зір. Воно виражається частками секунди дуги за рік.
Лише зоря Барнарда проходить за рік дугу 10", що за 200 років становитиме 0,5°, або видимий поперечник Місяця. За це зорю Барнарда назвали "летючою".
Власні рухи зір у наш час визначають, порівнюючи фотографії вибраної ділянки неба, зроблені на одному й тому самому телескопі через роки і навіть десятиріччя. Внаслідок того, що зоря рухається, її положення на фоні більш віддалених зір за цей час дещо змінюється. Зміщення зорі на фотографіях вимірюють за допомогою спеціальних мікроскопів. Його вдається оцінити лише для порівняно близьких зір.
Та якщо відстань до зорі невідома, то її власний рух мало що говорить про справжню швидкість зорі. Наприклад, шляхи, пройдені зорями за рік (мал. 87), можуть бути різними: S1A, S2С, а відповідні їм власні рухи ( ) - однаковими. Швидкість зорі у просторі можна розглядати як векторну суму двох компонентів, один з яких спрямований уздовж променя зору, другий - -перпендикулярний до нього. Перший компонент - це променева, Другий - тангенціальна швидкість. Власний рух зорі визначається лише тангенціальною швидкістю і не залежить від променевої.
Щоб обчислити тангенціальну швидкість ут у кілометрах за секунду, треба в радіанах за рік помножити на відстань до зорі D в кілометрах і поділити на число секунд у році. Та
оскільки на практиці ц завжди визначають у секундах дуги, а О - в парсеках, то для обчислення ут в кілометрах маємо формулу
= 4,74 D
Якщо визначено за спектром і променеву швидкість зорі r, то просторова швидкість її дорівнюватиме:
.
Швидкості зір відносно Сонця (або Землі) звичайно становлять десятки кілометрів за секунду.
Рух Сонячної системи. На початку XIX ст. В. Гершель за власними рухами небагатьох близьких зір установив, що відносно них Сонячна система рухається в напрямі сузір'я Ліри і Геркулеса. Напрям, у якому рухається Сонячна система, називається апексом руху. Згодом, коли заспектрами почали визначати променеві швидкості зір, висновок Гершеля підтвердився. У напрямі
апекса зорі наближаються до нас у середньому із швидкістю 20 км/с, а в протилежному напрямі з такою самою швидкістю віддаляються від нас.
Отже, Сонячна система рухається в напрямі сузір'їв Ліри і Геркулеса зі швидкістю 20 км/с відносно сусідніх зір.
Зорі, близькі одна до одної на небі, у просторі можуть розміщуватися далеко одна від одної і рухатися з різними швидкостями. Тому через тисячоліття вигляд сузір'їв має дуже змінитися внаслідок власних рухів зір (мал. 88).
Обертання Галактики. Усі зорі Галактики обертаються навколо її центра. Кутова швидкість обертання зір у внутрішній області Галактики приблизно однакова, а зовнішні її частини обертаються повільніше. Цим обертання зір у Галактиці відрізняється від обертання планет у Сонячній системі, де й кутова, і лінійна швидкості із збільшенням радіуса орбіти швидко зменшуються. Ця відмінність пов'язана з тим, що ядро Галактики не перевищує її маси так, як Сонце в Сонячній системі.
Сонячна система робить повний оберт навколо центра Галактики приблизно за 200 млн. років із швидкістю 250 км/с.
Скупчення галактик. Галактики утворюють у Всесвіті скупчення, яуі входяять до надскупчення. Чумацький Шлях і Туманісь Андромеди - найбільші члени невеликого скупчення (близько 30 галактик), яке називається Місцевим скупченям галактик. Воно, в свою чергу, складає невелику частину Місцевого надскупчення.
Світлові роки. Галактики відалені одна від одної на величезні відстіні. Туманість Андромеди - найближча до Чумацького Шляху велика галактика - розташованя приблизно за 2 млн світлових років від Землі. Це най відаленіший об'єкт, який можна побачити неозброєним оком.
Галактики з активними ядрами.Галактики можуть випромінювати найрізноманітнішу кількість енергії. Так звані галактики з активним ядрами випромінюють набагато більше енергії, ніж її можуть дати зорі, що їх утворюють. Припускають що джерелом додаткової енергії слугує матерія, яка потрапляє в чорну діру, розташовану в центрі такої галактики.
Чорні діри - це щільні астрофізичні об'єкти, які створюють настільки велику силу тяжіння, що ніякі як завгодно швидкі частинки не можуть

 
 

Цікаве

Загрузка...