WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаАстрономія та Авіація → Наша галактика - Реферат

Наша галактика - Реферат

говорить про те, що на початку всесвіту був план світобудови, вінцем цього плану є виникнення життя , а вінцем життя- людин. Антропный принцип дуже добре укладається в релігійну концепцію програмування життя.
Антропный принцип затверджує, що всесвіт така, яка вона є тому, що є чи спостерігач же він повинний з'явитися на визначеному етапі розвитку. На доказ вищевикладеного творці цієї теорії приводять дуже цікаві факти. Це Критичність Фундаментальних Констант і Збіг Больших Чисел.
Розглянемо перший факт.
Фундаментальними константами називаються
швидкість світла- З
постійна планка- h
заряд електрона- е
маса електрона- mе
маса протона- mр
маса нейтрона-mn
середня щільність у всесвіті-
гравітаційна постійна-
електромагнітна постійна- до
Виходячи з цих констант знайшли їхній взаємозв'язок:
між масою протона, електрона і нейтрона:
mр - mn > me
me= 5,5x10 г/моль
mp-mn=13,4x10 г/моль
а також критичність значень щільності у всесвіті:
q=10 г/см
якщо q>10 ,то всесвіт пульсуюча
якщо q<10 ,то у всесвіті буде відсутній тяжіння
Тепер розглянемо Збіг Больших Чисел(фундаментальних констант).
r уселеної / r e =10
? /re =10
qe /q уселеної =10
?- вік утворення всесвіт
Вік утворення всесвіт був запрограмований у момент Великого Вибуху і визначається як 15-20 млрд. років .
Як ми бачимо з усього вище викладеного сам факт зв'язку
фундаментальних констант незаперечний. Вони цілком взаємозалежні і
їхня найменша зміна приведе до повного хаосу. Те, що такий явний збіг і
навіть можна сказати закономірність існує, дає цієї безумовно цікавої
теорії шанси на життя. Хоча наука і не визнає її, але в зв'язку з тією
невизначеністю і протиріччям, що існує в самій науці, я б не став
списувати з рахунків цю теорію, а прийняв би її як один з варіантів.
Як зароджується Всесвіт?
Спочатку всесвіт мав вигляд кріхітної кульки, яка вміщувала всю речовину й
енергію , як і сучасний Всесвіт.
Який вік Всесвіту?
Спостерігаючи рух найвіддаленіших галактик, вчені дізналися, з якою швидкістю
розширюється Всесвіт. Таким чином обчислити, що вік Всесвіту - від 13 до 15
млрд, років.
На рубежі XIX-XX сторіч, в епоху панування класичної фізики, наука про
Всесвіт зіткнулася з низкою так званих парадоксів. Логічний розвиток загальноприйнятих на той час уявлень про світобудову привів до висновків, які вступили в явну суперечність з реальним станом речей.
Одним з таких "світових парадоксів" став "термодинамічний парадокс", що виник під час спроби застосування науки про теплові процеси - термодинаміки до всього Всесвіту.
У середині минулого сторіччя відомий німецький фізик Р. Клаузіус сформулював так зване друге начало термодинаміки, згідно з яким теплота може сама по собі переходити Іільки від більш нагрітого тіла до менш нагрітого і цей процес триває доти, доки температура обох тіл не зрівняється. При цьому деяка частина теплоти знецінюється - втрачає здатність здійснювати роботу. Цю необоротну, "втрачену" енергію Клаузіус запропонував називати грецьким словом "ентропія", що означав "звернена всередину".
З другого начала термодинаміки безпосередньо випливає, що в будь-якій замкненій фізичній системі всі види енергії повинні поступово перетворитися на теплоту, "збігти" в "тепловий океан", а теплота рівномірно розподілиться між усіма тілами. Як тільки це відбудеться, настане "теплова смерть" системи - всі термодинамічні процеси в ній повністю припиняться.
Цей фундаментальний закон, справедливий для будь-яких замкнених фізичних систем, Клаузіус поширив на весь Всесвіт. Ентропія Всесвіту, твердив він, прагне до певного максимуму і чим більше Всесвіт наближається до цього граничного стану, тим менше залишається можливостей!? до дальших змін. А коли цього стану буде досягнуто, всі зміни повністю припиняться і Всесвіт застигне у мертвому спокої. Настане "теплова смерть" світу. Всесвіт продовжуватиме своє існування, він не зникне, не перетвориться на ніщо, але всі термодинамічніпроцеси в ньому повністю припиняться.
Неважко бачити, що теорія "теплової смерті" світу вступає в одверту
суперечність з матеріалістичними уявленнями про вічність руху матерії.
Тому немає нічого дивного в тому, що висновки термодинаміки були активно
Використані захисниками релігії як своєрідний "природничо-науковий" доказ
існування бога.
Закон ентропії, відкритий Клаузіусом, твердив, наприклад, папа Пій XII, привів нас до пізнання того, що стихійні процеси природи завжди пов'язані із зменшенням вільної і корисної енергії. Ця фатальна доля настійливо вимагає буття необхідної сутності... Іншими словами, буття бога.
Ще відвертіше висловлюються інші релігійні теоретики. Наука в цьому випадку, заявляють вони,- у союзі з вірою: вона також твердить, що світ небезначальний, що він не в собі самому має причину й основу буття, не у властивостях вічної субстанції; ця основа є поза світом, у бозі.
Коли спробувати узагальнити міркування богословів з цього питання, то вони зводяться приблизно до такого: у момент створення світу йому була, незбагненним для нас чином, тобто божественною силою надана певна енергія, що найбільшою мірою здатна до дії. З часу акту творення ця заведена богом "пружина світового годинника" поступово розкручується. При цьому процеси руйнування переважають у Всесвіті над процесами творення. Всесвіт іде до своєї загибелі...
Ф. Енгельс піддав теорію "теплової смерті" Всесвіту ґрунтовній критиці. Він вказав на те, що перенесення другого начала термодинаміки, тобто закону зростання ентропії, на увесь Всесвіт абсолютно неправомірне.
Ця думка, висловлена Енгельсом, у сучасній науці дістала переконливе теоретичне підтвердження. Як показав видатний американський фізик Р. Толмен, висновок про неминучість переходу замкненої фізичної системи у стан термодинамічної рівноваги справедливий тільки для таких систем, які перебувають у незмінних, стаціонарних зовнішніх умовах.
Якщо замкнена система має перемінне гравітаційне поле, то з погляду загальної теорії відносності це поле стає щодо системи, яка його породила, нестаціонарним зовнішнім фактором, воно не є її складовою частиною. Інтими словами, таку систему вже не можна вважати замкненою. Отже, висновок про прагнення її ентропії до певного максимуму виявляється зовсім неправомірним.
Оскільки наш Всесвіт розширюється, створюване ним гравітаційне поле якраз е змінним. А це й означав, що не можна вважати Всесвіт замкненою системою і застосовувати до нього друге начало термодинаміки.
Найдетальніша зьомка галактик.
Зьомка понад 100 000 галактик з 2- градусним полем огляду - на сьогодні найбільше та найдетальніше галактичне дослідженя. Зроблене одним з найяскравіших астрономічних інститутів у світі (Австралія), зьомка дала змогу міжнародній групі астрономів створити великомашбабну карту Всесвіту ( з точністю до 3 градусів).
Найважча Чорна дірка
28 листопада 2001 року група астрономів в обсерваторії Парана, що належить Південо-Європейській обсерваваторії, вивили чорну дірку на відстані 40 000 світлових років від Землі, а маса її у 14 раз більша за масу Сонця

 
 

Цікаве

Загрузка...