WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаШкільні твори → Збірка творів для 8 класу - Реферат

Збірка творів для 8 класу - Реферат

зовсiм iнший свiт. Одного вечора вiн стає на захист молодого шляхетно го Артура Морза. Артур запрошує його в гостi, знайомить зi своєю родиною, сестрою Руфь. Мартiн закохується в дiвчину, вона здається йому взiрцем всiх найкращих рис. I Мартiн хоче бути гiдним її. Вiн починає багато читати, i згодом йому спадає на думку самому стати письменни ком. Вiн прагне до нового життя, i ця жага робить його невтомним i самовiдданим, та Руфь i Артур - люди, яким властивi всi забобони їхнього оточення. Вони не вiрять у можливостi Мартiна, а Руфь лякає сила його кохання. Мартiн надсилає свої нариси i оповiдання в газети i журнали, та жоден з них не друкується, але Мартiн не здається. Визнання приходить до Мартiна, вiн стає дуже популярним письменником, i тепер Руфь готова пов'язати з ним своє життя. Мартiн досяг своєї мети - i його залишила жага життя, тепер йому все байдуже, навiть кохання Руфь. Розчарований , вiн закiнчує життя самогубством.
Джек Лондон образом свого героя доводить читачам, що людина сильна своїм прагненням до мети, але суспiльнi умови знесилюють людину в боротьбi за неї. Людина може перемогти природу, вижити навiть у жорстоких умовах Пiвночi, якщо в неї є мета.
Найглибше бачиш тiльки серцем (за казкою Антуана де Сент-Екзюперi "Маленький Принц")
"Маленький Принц" - це казка, хоча в нiй порушуються i розкриваються дуже важливi i цiкавi питання. Цей твiр - неповторний гiмн свiту дитини, яка є справжнiм чарiвником i можновладцем нашого життя. Справдi, дорослi вже давно забули гостроту i чистоту вражень вiд навколишнього, їхня фантазiя вже вкрилася памороззю цинiчної реальностi. Тiльки дитина зi своєю безпосереднiстю здатна сприйняти свiт по-своєму або й створити свiй власний.
Деякi дорослi iнодi зустрiчаються зi своїм дитячим життям. Так i в казцi. Герой, що потрапив в аварiю в пустелi, раптом зустрiчає дивного хлопця - Маленького Принца. Спочатку свiт дорослого чоловiка i свiт хлопця не можуть знайти спiльної мови, але далi, в розмовах, вiдчуваєш, нiбито дорослий свiт переймається дитячими нотками, асоцiацi ями, свiтосприйняттям дитини.
Мандруючи з планети на планету в пошуках друга, принц потрапляє на Землю i одразу зустрiчає лiричного героя.
Важливе не те, щоб завiвся лiтак, а встановлення стосункiв мiж людьми, - так вважає хлопець.
Що означає "приручити"? - задається питанням Маленький Принц. I дiстає вiдповiдь, а точнiше, починає розумiти стан "приручення". Це щасливе хвилювання i занепокоєння вiд радостi зустрiчi з кимось, це розрiзнення крокiв iз ста тисяч iнших. Але чоловiковi треба ремонтува ти лiтак, скоро вони можуть загинути вiд спраги. Маленький Принц не переймається цим, а просто швидко знаходить колодязь iз питною водою в пустелi. Бо якщо свiт сприймаєш як свiй маленький улюблений будинок, можна досягти чого завгодно. Важливiше знайти незрадливо го друга, - думає Маленький Принц. Лiричний герой, який уже дивується могутностi i мудростi маленького хлопчика: "Йому досить трiшки сонця". Все ж i Принцу потрiбна вода, вiн вiдчуває спрагу. Але: "Вода буває потрiбна i серцю...", - каже вiн зачудованому героєвi.
Вода, народжена пiд зiрками, вiд рипiння корби, здалася дивно смачною. Приходять спогади про дитинство - так приємно i радiсно було приймати рiздвянi подарунки. Герой i не пiдозрює, що став полоненим тендiтного хлопця. Лiричний герой проникся ним.
Принцевi треба було повертатися на свою зiрку. "Я не покину тебе…" - вiдказує герой. Але повертатися необхiдно. До того ж на Принца чекає троянда, за яку вiн вiдповiдає! Принцплакав.
Минуло з часу розставання шiсть рокiв. Герой вже заспокоївся. Майже. Бо що означає раптова любов до зiрок, що означає слухання ночами зiрок? Чи не Принца чекає герой, чи не повернення свого власного дитинства, коли людина - Бог своєї планети?
Б'ється серце, рветься кудись... Маленький хлопчик - Маленький Принц навчив людину бачити свiт серцем.
Iстина людини - те, що робить її людиною (за казкою Антуана де Сент-Екзюперi "Маленький принц")
Вiдомий французький письменник весною 1943 року опублiкував один iз найпоетичнiших творiв, який пiдводить до своєрiдного пiдсумку творчих шукань художника - казку "Маленкий принц". Андре Моруа писав: "Ця дитяча книга для дорослих має багато символiв, i символи прекраснi, тому що вони здаються водночас прозорими i туманними. Головна гiднiсть твору мистецтва в тому, що вiн виражає, незалежно вiд абстрактних концепцiй".
Як у кожнiй казцi, у "Маленькому принцi" розповiдається про дивнi i фантастичнi подiї. Маленький мешканець далекої планети пiсля мандрiв астероїдами потрапляє на Землю. I хоча Земля прекрасна, та його владно кличе до себе рiдна планета, на якiй росте випещена ним, маленьким принцем, прекрасна Троянда.
Та у казцi прихованi, як це часто буває у Екзюперi, його глибокi роздуми про свiт, про людей, про майбутнє планети. "Я не хочу, щоб мою книгу читали просто, заради забави", - зiзнавався письменник, нацiлюючи читача на серйозне ставлення до сприйняття "Маленького принца".
Саме ця серйознiсть зумовлює появу тих глибоких i важливих думок, якi не можуть не прокинутись у головах дорослих, якi теж колись були дiтьми.
"Є таке тверде правило, - казав менi пiсля Маленький принц. - Встав уранцi, умийся, наведи порядок на своїй планетi. Неодмiнно треба кожен день прополювати баобаби, якщо їх уже можна вiдрiзнити вiд трояндових кущiв: молодi паростки у них майже однаковi".
Цiнна сама по собi щирiсть, яку дарує свiтовi дорослих Маленький принц: турбуйся про порядок на планетi, звiльняй її вiд сил, якi загрожують зруйнувати твою колиску. I це першочергове завдання, яке не можна вiдкладати. Це повсякденна робота тих, хто не згубив не тiльки чистоту свого власного дитинства, але i любов до тих маленьких принцiв, що мешкають на нашiй планетi.
Так у дитячiй казцi народжується пафос вiдповiдальностi за долi близьких, рiдних нам свiтiв, який дозволяє говорити про "Маленького принца" як про один з кращих i актуальних творiв сучасної лiтератури.
Мандри Маленького принца чужими планетами знаходять особливий сенс i тому, що на жоднiй iз планет вiн не знайшов щастя. Його владно кличе крихiтна, загублена в космiчних далях невелика планета, на якiй живе його Троянда.
Важко робити якiсь висновки, та ностальгiчна туга Маленького принца за своєю планетою не може не викликати асоцiацiю: Земля - є дiм землян. I хоча людство намагається розкрити таємницю космiчної далини, туманних галактик, чужих зiрок, воно завжди буде повертатися до своєї колиски з особливою радiстю. Бо дiм людський є тiльки дiм земний.
Мудрiсть змiї полягає в розумiннi того, що "серед людей теж самотньо". Мудрiсть Маленького принца i дорослого льотчика, з яким зустрiвся Маленький принц, iнша: серед людей не може бути самотньо, якщо людськi серця горять свiтлим вогнем любовi до всього навколишнього, якщо любов до ближнього не затьмарена ненавистю, деспотизмом i неосвiченiстю тиранiв. I цю чисту любов неможливо знайти очима, її "шукати треба серцем".
Головне у казцi полягає в тому, що Маленький принц лише тодi вiдкриває свої таємницi,

 
 

Цікаве

Загрузка...