WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність та функції податків, їх види. Процес обчислення та сплати податків на ВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля» - Курсова робота

Сутність та функції податків, їх види. Процес обчислення та сплати податків на ВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля» - Курсова робота

безпосередньо головою правління - директору шахти ім. М.И. Калініна.
Чисельність працівників по категоріях за листопад 2000 року зазначена в додатку №1.
Структура шахти ім. М,И. Калініна ДП ГХК "Донвугілля" на 01,04,1999 року зазначена в додатку №2.
Техніко-економічні показники за жовтень 2000 року.
№ Найменування За місяць За рік
План Факт % +/- План Факт % +/-
Видобуток вугілля 24000 18208 75,9 -5792 248000 244005 98,4 -3995
Зольність вугілля 30,5 31,1 102 0,60 30,5 30,3 99,3 -0,20
Видобуток по ділянках: №8
№9
12800
11200
10658
7550
83,8
67,4
-2142
-3650
122300
125700
125058
118947
102
94,6
2758
-6753
Виїмка вугілля 9477 7090 74,8 -2387 88668 82741 93,3 -5927
Реалізація в натуральному вираженні 24000 19018 79,2 -4982 248000 241015 97,2 -6985
Реалізація в розрахункових цінах 1709 1605,5 93,9 -103,5 17660 18824 107 1164
Валова продукція 1549 1227,4 79,2 -321,6 16006 15561 97,2 -445,4
Робітників 1700 1445 85 -255 1717 1509 87,9 -208
Вироблення 1 трудящого 799 737 92,2 -62 8183 9000 110 817
Продуктивність 1 робітника 14,1 12,6 89,4 -1,5 14,4 16,2 113 1,80
Кількість очисних забоїв 2 2 100 2 2 100
Середня довжина забоїв 514 516 100,4 2 517 516 99,8 -1,00
Навантаження на забоїв 462 325 70,3 -137 490 431 88,0 -59,00
Штат на очисних 392 308 78,6 -84,00 410 339,00 82,7 -71,00
Штат на підготовчих 315 298 94,6 -17 321 313 97,5 -8,00
На підземному транспорті 217 149 68,7 -68,00 217 154 71,0 -63,00
На ремонті 158 133 84,2 -25 151 126 83,4 -25,00
Інші підземні 313 276 88,2 -37,00 312 295 94,6 -17,00
На поверхні 305 281 92,1 -24,00 306 282 92,2 -24,00
Разом робітників 1700 1445 85,0 -255 1717 1509 87,9 -208,0
Керівники 179 157 87,7 -22 180 157 87,2 -23,00
Фахівці 57 62 109 5,00 57,00 61,00 107 4,00
Службовці 2 2 100 2 2 100
Кількість нещасливих випадків 3,00 3,00 90,00 90,00
Кількість прогульників 4,00 4,00 96,00 96,00
Днів прогулів 21,00 21,00 267,00 267,0
Фонд оплати праці ППП 723,00 567,00 78,4 -156,00 7223 5950,5 82,4 -1273
Фонд оплати праці усього 723 569,50 78,8 -153,50 7223 5972,9 82,7 -1250
Середня заробітна плата ППП 379,1 340,3 91,2 -32,80 369,3 344,2 93,2 -25,1
Собівартість 1 тонни вугілля 71,21 139,13 195,4 67,92 87,33 111,33 127,5 24,00
Прибуток, тис. гривень - -1923 -1923 -3998 -4499 -5015
Оптова ціна реалізованого вугілля 71,21 84,42 118,6 13,21 71,21 78,10 109,7 6,89
2. Сутність та види податків
Податок як фінансову і економічну категорію характеризують такі ознаки: примусовий характер, безеквівалентність, відсутність цільового використання, законодавча регламентація, однаковий підхід до всіх платників, зміна форми власності. Плата на відміну від податків передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою. Відрахування передбачають цільове призначення платежів. Власні доходи держави виникають у держави як власника засобів виробництва. До неподаткових доходів держави відносять різноманітні платежі, введення яких не має на меті фіскальні інтереси держави, наприклад, фінансові санкції і штрафи, доходи від конфіскованого майна тощо.
Сутність податків як економічної категорії проявляється в їх функціях. Функції податків випливають із функцій фінансів. Податки безпосередньо пов'язані з розподільною функцією фінансів в частині перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту від юридичних і фізичних осіб на користь держави, тобто виступають методом централізації ВВП у бюджеті, виконуючи тим самим фіскальну функцію. Крім фіскальної податки виконують регулюючу функцію, суть якої полягає у впливі податків на різи сторони діяльності їх платників.
Таким чином, через фіскальну функцію системи оподаткування задовольняються загальнонаціональні необхідні потреби, а за допомогою регулюючої функції формуються протидії надлишковому фіскальному тиску, тобто створюються спеціальні механізми, які забезпечують баланс економічних інтересів держави, юридичних та фізичних осіб.
Обидві функції податків дозволяють трансформувати внутрішній потенціал оподаткування із абстрактно сприйманої їх спроможності впливати на якісні і кількісні параметри базису в реальні результати такої дії. Аналітична оцінка, досягнутих результатів, співставлення їх з прогнозними і очікуваними в кожний конкретний період часу дозволяють судити про роль всієї системи оподаткування, окремих груп податків (прямі і непрямі податки, ресурсні або податки на майно, місцеві податки тощо), а також кожного податку окремо, залежно від функцій податків, що розглядаються.
Вивчаючи функції податків, необхідно звернути увагу на те, що серед економістів не існує єдиної точки зору щодо функцій, які виконують податки, і крім вищеназваних називаються ще розподільна, контрольна, стимулююча, економічна та соціальні функції податків.
В основі побудови механізму стягнення податків лежать елементи системи оподаткування, такі як: суб'єкт, об'єкт, ставка, одиниця оподаткування, джерело сплати і квота.
Суб'єкт або платник податку - це та фізична або юридична особа, яка безпосередньо його сплачує.
Об'єкт оподаткування вказує на те, що саме оподатковується.
Одиниця оподаткування - це одиниця виміру (фізичного чи грошового) об'єкта оподаткування.
Ставка - це розмір податку на одиницю оподаткування. В залежності від обсягу оподаткованих операцій ставки можуть бути універсальні або диференційовані.
Джерело сплати - це дохід платника, з якого він сплачує податок.
Квота - це частка податку в доходах платника.
Класифікація податків дає можливість більш повно висвітлити сутність та функції податків, показати їх роль у податковій політиці держави, напрям і характер впливу на соціально-економічну сферу. Податки класифікують за кількома ознаками.
За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на податки на доходи, податки на споживання, податки на майно.
Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на загальнодержавні і місцеві, які відповідно встановлюються вищими або місцевими органами влади.
За способом стягнення розрізняють два види податків - розкладні і окладні. Розкладні податки встановлюються в загальній сумі відповідно до потреб в доходах, а потім цю суму розкладають (розподіляють) поокремих територіальних одиницях або платниках. Окладні податки передбачають установлення спочатку ставок, а відтак розміру податку для кожного платника окремо.
За формою оподаткування розрізняють прямі і непрямі податки. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір прямо залежить від масштабів об'єкта оподаткування. В свою чергу, прямі податки поділяються на дві групи:
1) особисті;
2) реальні.
Особисті податки встановлюються персонально для конкретного платника. Видами особистих податків є прибутковий, майновий, на спадщину та дарування, подушний. Реальні податки передбачають оподаткування майна за зовнішніми ознаками. До них належать земельний, домовий, промисловий, на грошовий капітал.
Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.
У світовій практиці існують три види непрямих податків: акцизи, фіскальна монополія і мито. Нині в Україні стягуються акцизи, які в свою

 
 

Цікаве

Загрузка...