WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах - Реферат

Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах - Реферат

урахуванням економічної і законодавчої специфіки своїх країн.
На міжнародному рівні розроблення і впровадження аудиторських стандартів здійснює Міжнародний комітет аудиторської практики, що діє в рамках Міжнародної федерації бухгалтерів, метою створення якої є координація на світовому рівні діяльності професійних організацій у сфері обліку і звітності, а також аудиту.
Головна мета аудиту - переконати користувачів фінансових звітів у тому, що ці звіти дають достатньо точне уявлення про стан підприємства на певну дату та про те, як його було досягнуто.
Аудитори до деякої міри несуть відповідальність перед третіми особами, які використовують інформацію фінансових звітів. Проте для досягнення зазначеної мети аудитору слід вийти за суто бухгалтерську функцію всередині підприємства і з'ясувати, як у кінцевих звітах підприємства відображаються всі сторони його діяльності.
Однією знайважливіших передумов такого підходу є те, що аудитор не обмежує своїх досліджень бухгалтерською інформацією, а намагається зрозуміти, як функціонує підприємство в цілому. Аудитор зазвичай обговорює діяльність підприємства з працівниками, відповідальними за кожну операційну ділянку, щоб досягти правильного розуміння бізнесу клієнта. Ці знання є головними в аудиті. Аудитор може сформувати обґрунтовану думку, якщо він розуміється в бізнесі, з яким має справу, оскільки тільки так він може вирішити, чи відповідають звіти реальному стану справ. Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 200 визначає, що метою аудиту є висловлення аудитором думки про те, чи складені фінансові звіти достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).
Аудитор не "засвідчує" і не гарантує правильності фінансових звітів. Аудитори не зобов'язані вишукувати помилки та шахрайство. Під час аудиторської перевірки слід вирішити такі завдання:
впевнитись у законності діяльності підприємства ;
ознайомитись зі схемою господарювання та управління;
оцінити надійність систем внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку підприємства;
проконтролювати здійснення господарських процесів;
перевірити первинні документи та облікові регістри;
зіставити дані поточного обліку зі звітністю та Головною книгою;
установити фактичну наявність та повноту відображення активів та зобов'язань підприємства;
установити точність та об'єктивність зроблених облікових записів;
впевнитись у порівнянності показників бухгалтерської звітності та інших фінансових звітів.
Для підтвердження окремих статей балансу можуть висуватись і специфічні завдання аудиту.
Користувачами інформації аудитора є:
власники підприємства (його замовники, акціонери);
керівництво підприємства;
інші юридичні та фізичні особи (податкова адміністрація, покупці, постачальники, банки, інвестори, робітники і службовці, профспілка, суд, арбітраж тощо).
Функціональними завданнями аудитора є: коригування; оперативний контроль; крім того, вирішуються стратегічні завдання.
Існують два основні види аудиту: зовнішній і внутрішній (рис. 2.1.1).
Рис. 2.1.1. Види аудиту
У зарубіжній практиці зовнішній аудит поділяють на три види:
1) аудит на підтвердження фінансової звітності;
2) аудит на відповідність вимогам;
3) аудит ефективності фінансово-господарської діяльності.
Протягом останніх років внутрішній аудит набув значного поширення, а його мета і характер виконаних робіт стали різноманітнішими. Внутрішній аудит повинен відповідати потребам, які випливають із діяльності підприємства.
Внутрішнього аудитора можна розглядати як окрему професію. За визначенням Інституту внутрішніх аудиторів, внутрішній аудит - це "незалежна діяльність по оцінці всередині організації для перевірки господарських операцій в інтересах управління. Це вид контролю, який установлюється керівництвом. Контроль здійснюється шляхом вимірювання, оцінки ефективності функціонування інших видів контролю".
До основних видів робіт, які зазвичай виконуються внутрішнім аудитором, належать;
перевірка й оцінка об'єктивності, точності, правильності застосування вимог бухгалтерської звітності фінансового та виробничого контролю;
визначення ступеня виконання обраної політики підприємства у сфері бухгалтерського обліку, планів і процедур;
визначення повноти відображення активів компанії, а також того, якою мірою вони захищені від збитків будь-якого виду;
визначення надійності даних, які готуються в організації і призначаються для керівництва;
оцінка якості виконання службових обов'язків;
внесення рекомендацій щодо поліпшення діяльності підприємства.
Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише при його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє. Внутрішній аудитор повинен підпорядковуватися тільки вищому керівництву підприємства.
Предметом аудиту є річна фінансова бухгалтерська звітність. Об'єктами аудиту можуть бути:
окремі форми звітності;
поточна бухгалтерська інформація;
первинні документи;
інформація про наявність активів і пасивів;
установчі документи;
небухгалтерська звітність та ін.
Рекомендована література
1. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). - М.: ICAR, 2000. - С. 43-47.
2. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - С. 13-29.
3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - С. 7-19.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О'Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - С. 17-32.
5. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского. - К.: Учетинформ, 1996. - С. 8-12.
6. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. - М.: КРМG, Контакт, 1993. - С. 3-10.
7. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. - М.: Дело и Сервис, 1998. - С. 5-17.

 
 

Цікаве

Загрузка...