WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит окремих специфічних циклів та рахунків - Реферат

Аудит окремих специфічних циклів та рахунків - Реферат

вимагається рішення ради директорів); операцій небагато, але вони зазвичай на значні суми, тому недогляд за однією з цих операцій може суттєво вплинути на думку аудитора; великий ризик необлікованих зобов'язань та ін.
Важливими моментами також є:
Адекватність структури внутрішнього контролю (за дозволом на отримання кредитів, за погашенням кредитів та відсотків за ними, за веденням документації та обліком шляхом періодичних незалежних перевірок). Оскільки операції здійснюються не часто, але на великі суми, то їх контролюють керівники вищого рівня поза системою звичайного внутрішнього контролю. Це потребує від аудиторів суцільної перевірки довгострокових зобов'язань з тим, щоб впевнитися, що операції дозволені, взяті на облік, належним чином відображені і розкриті у звітності.
Завдання аудиту довгострокових зобов'язань можна сформулювати так:
Існування. Відображені суми в дійсності є зобов'язанням клієнта.
Зобов'язання. Суми підлягають оплаті відповідно до вимог угод.
Правдивість. Відображені операції є достовірними як у частині виникнення і погашення зобов'язань, так і в частині виплати відсотків.
Повнота. Усі існуючі суми довгострокових зобов'язань відображено на відповідних рахунках.
Оцінка та вимір. Відображені зобов'язання та нараховані відсотки правильно оцінені і включені у відповідний звітний період.
Класифікація. Строк погашення даних зобов'язань настає не раніше як через рік після дати фінансової звітності і вони правильно класифіковані як довгострокові.
Відображення та розкриття. Зобов'язання, витрати на виплату відсотків, нараховані відсотки адекватно відображені та розкриті у фінансовій звітності відповідно до встановлених вимог.
Аудитори для перевірки довгострокових зобов'язань застосовують аналітичні процедури (перерахунки витрат на відсотки, порівняння нарахованих сум з попередніми періодами, аналіз співвідношення витрат на відсотки та середньої суми зобов'язань).
У програмі аудиту передбачаються завдання та відповідні процедури. Наприклад, процедури щодо перевірки факту виплат (погашення) зобов'язань вимагають вивчення угод на предмет необхідності погашень, збирання доказів шляхом запитів до кредиторів, вивчення платіжних документів, відстежування записів в касовій та Головній книзі.
Факти шахрайства аудитори знаходять за допомогою застосування розширених процедур.
Аудит поточних зобов'язань
Цей вид аудиту дуже важливий з того погляду, що поточні зобов'язання значно впливають на ліквідність та інші показники фінансового стану підприємства і водночас операції з ними можуть мати багато помилок, порушень і шахрайства.
Особливо небезпечні спроби клієнта занизити зобов'язання і таким чином штучно поліпшити фінансовий стан у фінансовій звітності.
Джерелами доказів про короткострокові зобов'язання можуть бути документи (рахунки-фактури, рахунки бухгалтерського обліку, звітні форми) та наявність певних витрат, особливо грошових коштів, наприкінці звітного періоду.
Аудитор повинен використати свої знання з бізнесу з тим, щоб дізнатися, де є зобов'язання, де їх очікують, навіть якщо вони не зазначені в рахунках-фактурах або довго залишаються несплаченими. Більшість доказів міститься в зовнішніх документах.
Методика аудиту цих зобов'язань подібна до методики аудиту довгострокових зобов'язань. Шляхом застосування аналітичних процедур, звірки відповідності залишків на рахунках інших короткострокових зобов'язань, відстежування документів та записів на рахунках, досліджень виплат та пошуку незафіксованих в обліку зобов'язань перевіряються такі зобов'язання, як визнані претензії, штрафи за операціями оренди, нараховування винагород за роботи та консультування, у тому числі й аудиторам.
Аудит капіталу
Завдання цього виду аудиту - визначитися в тому, що:
акціонерний капітал був належним чином класифікований (згідно з чинним законодавством), що його зміни були санкціоновані, а у звітності є відповідна конкретизація;
рух резервів був санкціонований, а за статутними резервами - використання було тільки в межах дозволеного;
підприємство вело відповідний облік статутного капіталу і резервів своєчасно і в аналітичному розрізі.
Обсяг роботи аудитора значно менший при аудиті капіталу закритих товариств, де кількість операцій з капіталом невелика.
Стан внутрішнього контролю капіталу вивчається за такими важливими напрямками:
розподіл обов'язків;
належна реєстрація акцій (звітність реєстраторів);
контроль випуску акцій, нарахування дивідендів;
контроль обліку операцій рахунку капіталу.
Джерелами доказів є реєстри частки та облігацій в акціонерному капіталі, журнали ведення протоколів загальних зборів та зборів директорів, реєстри нарахувань, реєстри акціонерів, бухгалтерські документи і регістри, трудові згоди з директорами тощо.
До найважливіших процедур належать, наприклад:
перевірка залишків на рахунках акціонерів у реєстрах і тотожність їх загальної суми сумі, зазначеній у Головній книзі, тобто сумі випущеного акціонерного капіталу;
звірка нарахувань дивідендів акціонерам, які повернули акції;
перевірка дотримання вимог законодавства щодо розподілу прибутку в частині нарахувань дивідендів;
перевірка відповідності частки в акціонерному капіталі директорів (менеджерів) її розміру, передбаченому статутом;
перевірка дотримання процедур та ведення протоколів зборів акціонерів;
перевірка бухгалтерських записів та їх санкціонування;
перевірка за даними Головної книги залишків капіталу на початок періоду (щоб відповідали даним минулого періоду, який вже перевірений аудиторами);
перевірка доповнень до рахунків Головної книги;
перевірка відповідності статуту та законодавству операцій із резервним капіталом.
У програмі аудиту капіталу можуть бути передбачені також процедури на випадок, коли на аудиторського попередника неможливо покластися. Тоді, наприклад, передбачається за період п'ять років або за весь період діяльності підприємстваперевірити канцелярську точність всіх рахунків капіталу, протоколів ради акціонерів, звітів про прибутки та збитки, перехідні сальдо, точність інформації про заборгованість за привілейованими акціями та ін.
Аудит розрахунків з бюджетом
Розрахунки підприємств з бюджетом з приводу сплати податків та зборів зазвичай контролюються певними державними службами. Аудитор, перевіряючи розрахунки, допомагає підприємству уникнути переплат, фінансових витрат у вигляді санкцій, судових спорів тощо. Поширені також аудиторські консультаційні послуги з приводу правильності нарахувань, обліку, сплати та звітування окремих податків та платежів.
Спочатку аудитор мусить з'ясувати, які саме податки та збори повинен платити клієнт відповідно до характеру його статутної діяльності, наявності ліцензій, пільг щодо оподаткування тощо. Одночасно треба зібрати інформацію податкових органів щодо стану розрахунків клієнта. Шляхом тестування перевіряється стан внутрішнього контролю цих розрахунків. Правильність визначення бази оподаткування перевіряється прийомом нормативно-правової перевірки, звірки первинних документів та регістрів обліку. Так, за податком на прибуток база оподаткування

 
 

Цікаве

Загрузка...