WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Робочі документи аудитора - Реферат

Робочі документи аудитора - Реферат

(шифр) документа___________________________________________
Аудиторська фірма________________________________________________
Реєстраційний номер ______________________________________________
Аудитор _________________________________________________________
ПРОГРАМА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

з/п Етап (стадія) перевірки Мета і завдання Процедура Доказ (свідчен-ня) Виконавець (аудитор, асистент) Строк виконання Контроль
1 Підготовчий Попереднє ознайомлення з бізнесом клієнта, керівництвом, планування перевірки, оцінка систем бухгалтерсь-кого обліку, внутрішнього контролю та ін. Особиста бесіда з керівництвом підприємства, ознайом-лення з матеріалами попередньої ауди-торської перевірки, попереднє ознайомле-ння з фінансовою звітністю, складання плану і програми аудиту, оцінка аудиторського ризику та ін. Статут підприємства-клієнта, матеріали попередньої пере-вірки, фінансова звітність, ін-формація від третіх осіб та ін.
2 Інші етапи
Програма підготовлена аудитором __________________ ________________
(підпис аудитора) (дата)
Програма перевірена і схвалена
менеджером (партнером)
аудиторської фірми __________________ ____________
(підпис аудитора) (дата)
підставі чого (Головної книги, журналів-ордерів, відомостей, документів, отриманих відповідей за запитом від третіх осіб тощо) проведено цю перевірку. Використані символи, знаки аудитор повинен письмово пояснити. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці найчастіше застосовують пунктування в різних варіантах: 3, 33, 333.
Перевіряючи кожну статтю звітності, документуючи отримані результати, аудитору слід постійно використовувати ознаки і критерії оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності: повнота, оцінка, фактична наявність, належність, правильність відображення, законність, обережність, постійність, відповідність. Про важливість дотримання їх свідчить практичний досвід зарубіжних аудиторів. Аудитор мусить так спланувати свою роботу і здійснити перевірку, щоб підтвердити кожний показник фінансової звітності за всіма встановленими ознаками і критеріями оцінки фінансової звітності. Це справляє вплив на складання робочих документів.
Робочий документ аудитора з перевірки основних засобів підприємства-клієнта (скорочений) наведено в табл. 2.6.4.
Такі документи слід складати під час перевірки всіх статей і показників фінансової звітності.
Після завершення оцінки окремих статей звітності та узагальнення отриманих результатів на завершальній стадії аудиту складають звіт про перевірку, який містить висновок аудитора про фінансову (бухгалтерську) звітність підприємства-клієнта. Складання такого звіту і висновку аудитора є темою окремого розгляду.
Протягом усього строку ведення досьє, а також після завершення аудиторської перевірки і подання звіту клієнту аудитор має забезпечити належні умови зберігання документів. Робочі документи, повинні зберігатися в поточному архіві аудитора протягом року, а потім передаватися до постійного архіву аудиторської фірми на тривале зберігання. Доцільність цього підтверджує вивчений нами досвід роботи французької аудиторської фірми "Кабіне Робер Мазар" (Париж). На жаль, окремі аудитори приділяють цьому питанню недостатньо уваги. Це може мати негативні наслідки (включаючи притягнення їх до відповідальності, тимчасове припинення аудиторської діяльності, позбавлення ліцензії чи сертифіката через відсутність в аудиторів можливості довести належне виконання ними своїх обов'язків у зв'язку з відсутністю або неправильним веденням робочих документів).
Таблиця 2.6.4
Перевірка статті "Основні засоби"
Справа______________________стор.________________________________
Клієнт___________________________________________________________
Період перевірки__________________________________________________
Номер (шифр) документа___________________________________________
Аудиторська фірма________________________________________________
Реєстраційний номер ______________________________________________
Ліцензії__________________________________________________________
Аудитор _________________________________________________________
Процедура аудиту за встановленими
ознаками і критеріями оцінки Результати перевірки і необхідні корективи Виконавець, дата Посилання, примітки
1. Оцінка
1.1. Перевірити правильність оцінки основних засобів за первинними документами й обліковими регістрами
1.2. Перевірити правильність і дотримання норм амортизації
1.3. Переконатися у правильності переоцінки основних засобів та ін.
2. Фактична наявність
2.1. Присутність при інвентаризації основних засобів
2.2. Вибрати 15-20 найменувань з журналу реєстрації основних засобів і переконатися у фізичній наявності їх
Виявити застарілі та невикористовувані основні засоби та ін.
3. Повнота
3.1. Вибрати 20-25 одиниць фактично наявних основних засобів і переконатися у відображенні їх у бухгалтерському обліку та ін.
Склав аудитор ________________________________ _________________
(підпис аудитора) (дата)
Перевірено менеджером
(партнером) аудиторської фірми __________________________ _ _______
(підпис аудитора) (дата)
Особливої уваги потребує проблема конфіденційності інформації (змісту) робочих документів. Це одна з головних вимог і принципів роботи аудитора і правил аудиторської етики. Документи аудиторської перевірки є власністю аудитора, їх зміст конфіденційний і не підлягає розголошенню. Аудитор повинен зберігати комерційну таємницю підприємства-клієнта і без згоди останнього не передавати будь-кому робочі документи про проведену перевірку, крім особливих випадків (наприклад, на вимогу правоохоронних органів; передавання довгострокових документів аудитору, який буде виконувати наступну аудиторську перевірку; у випадку контролю роботи аудитора та її якості іншими аудиторами фірми або її директором, менеджером).
Література
1. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). - М.: ICAR, 2000. - С. 81-85.
2. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - С. 179-197.
3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - С. 182-190.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О'Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - С. 128-137.
5. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского. - К.: Учетинформ, 1996. - С. 89-107.
6. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. - М.: КРМG, Контакт, 1993. - С. 126-132.
7. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. - М.: Дело и Сервис, 1998. - С. 209-215.

 
 

Цікаве

Загрузка...