WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і структура аудиторської діяльності - Реферат

Організація і структура аудиторської діяльності - Реферат

на аудиторську перевірку, а при укладенні договору на виконання аудиторських послуг використовують дещо іншу, специфічну форму, яка враховує особливості їх надання.
Директива ЄС № 8 вимагає забезпечення належної кваліфікації аудиторів. Кожна країна самостійно встановлює правила підготовки та атестації аудиторів, контролю якості їх роботи. У табл. 2.2.1 наведено в узагальненому вигляді вимоги, які висуваються аудитором у країнах ЄС.
Таблиця 2.2.1
ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ
ДО АУДИТОРІВ КРАЇН ЄС
Країна Рік утворення професійної організації Тільки документ про наявність спеціальної освіти Тільки спеціальний екзамен Спеціальна освіта або плюс екзамен Спеціальна освіта та спеціальний екзамен Необхідний практичний досвід (років)
Бельгія 1953 Х 3
Данія 1912 Х (1) 3
Франція 1942 Х (2) 3
Німеччина 1931 Х 5
Греція 1955 Х 11
Італія Х 2
Люксембург Х 3
Нідерланди 1895 Х Формально не існує
Португалія 1977 Х 3
Іспанія 1944 Х 3
Великобританія 1880 Х (2) 3
Примітки:
1. За наявності відповідної освіти може бути суттєво скорочений матеріал, який виноситься на екзамен.
2. За наявності відповідної освіти може бути дещо скорочено матеріал, який виноситься на екзамен.
На рис. 2.2.2 наведено послідовність отримання диплому з бухгалтерської експертизи (аудиту) у Франції.
Рис. 2.2.2. Отримання диплому з бухгалтерської
експертизи (аудиту) у Франції
В Україні сертифікацію аудиторів здійснює Аудиторська палата України згідно із положенням про сертифікацію аудиторів від 27 листопада 1997 р.
Професійна діяльність аудиторів (аудиторських фірм) регулюється нормативами (стандартами) аудиту. Існують такі види нормативного аудиту:
1) міжнародні;
2) національні;
3) внутрішньофірмові.
Міжнародні стандарти аудиту (МСА) розробляються Комітетом з міжнародної аудиторської практики, який є постійним Комітетом Ради Міжнародної федерації бухгалтерів.
Наведемо перелік МСА, рекомендованих Міжнародною федерацією бухгалтерів для застосування в процесі аудиту фінансової звітності і незалежних аудиторських послуг (табл. 2.2.2).
Таблиця 2.2.2
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ
Номер стандарту Назва стандарту
100-199 Вступ
100 Передмова до МСА і супутніх робіт
110 Глосарій
120 Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту
200-299 Обов'язки
200 Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності
210 Умови домовленостей про аудит
220 Контроль якості аудиторської роботи
230 Документація
240 Шахрайство та помилки
250 Урахування законів та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності
300-399 Планування
300 Планування
310 Знання бізнесу
320 Суттєвість в аудиті
400-499 Система внутрішнього контролю
400 Оцінка ризиків і система внутрішнього контролю
401 Аудит в умовах комп'ютерних інформаційних систем
402 Аудит суб'єктів, що користуються послугами обслуговуючих організацій
500-599 Аудиторські докази
500 Аудиторські докази
501 Аудиторські докази - додатковий розгляд особливих статей
510 Перша аудиторська перевірка - початкове сальдо
520 Аналітичні процедури
530 Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки
540 Аудит оцінних значень
550 Пов'язані сторони
560 Наступні події
570 Припущення про безперервність діяльності підприємства
580 Заяви керівництва
600-699 Використання результатів роботи третіх осіб
600 Використання результатів роботи іншого аудитора
610 Вивчення роботи іншого аудитора
620 Використання роботи експерта
700-799 Аудиторські звіти та висновки
700 Аудиторський висновок
710 Зіставлення
720 Інформація в документах, які містять перевірену фінансову звітність
800-899 Спеціальні області аудиту
800 Звіт аудитора щодо спеціального аудиторського завдання
810 Перевірка прогнозної фінансової інформації
900-999 Супутні послуги
910 Завдання з огляду фінансової інформації
920 Завдання щодо виконання узгоджених процедур
930 Завдання щодо підготовки фінансової інформації
1000-1100 Положення про міжнародну аудиторську практику
1000 Процедури міжбанківського підтвердження
1001 Середовище комп'ютерних інформаційних систем (КІС) - автономні комп'ютери
1002 Середовище КІС - інтерактивні комп'ютерні системи
1003 Середовище КІС - системи баз даних
1004 Взаємодія інспекторів з банківського нагляду і зовнішніх аудиторів
1005 Особливості аудиту малих підприємств
1006 Аудит міжнародних комерційних банків
1007 Контакти з керівництвом клієнта
1008 Оцінка ризиків і система внутрішнього контролю - характеристики КІС і пов'язані з ним питання
1009 Методи аудиту з використанням комп'ютерів
1010 Урахування екологічних питань при аудиті фінансової звітності
б/н Припущення про безперервність діяльності підприємства
б/н Надання інформації з питань аудиту особам, які відповідають за управління
Крім МСА, Міжнародною федерацією бухгалтерів затверджено Кодекс етики МФБ.
Основні правила професійної етики аудиторів:
об'єктивність;
незалежність;
доброзичливість;
конфіденційність;
компетентність;
чесність.
Література
1. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). - М.: ICAR, 2000. - С. 11-42.
2. Адамс Р. Основы аудита / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - С. 30-57, 75-85.
3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - С. 19-37, 70-138.
4. Аудит Монтгомери / Ф. Л. Дефлиз, Г. Р. Дженик, В. М. О'Рейли, М. Б. Хирш / Пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - С. 38-106.
5. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского, - К.: Учетинформ, 1996. - С. 13-16.
6. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. - М.: КРМG; Контакт, 1993. - С. 11-27, 59-88.
7. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. - М.: Дело и Сервис, 1998. - С. 16-89.

 
 

Цікаве

Загрузка...