WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і структура аудиторської діяльності - Реферат

Організація і структура аудиторської діяльності - Реферат

окремих операцій та ін.
2.1.6. Виконувати роботи згідно з погодженим iз Замовником планом. У разі виникнення обставин, що уповільнюють хід poбіт проти запланованого, негайно повідомити про це Замовника.
2.1.7. Виконавець має право залучати до виконання певної роботи фізичних i юридичних ociб на правах субпідрядників. При цьому Виконавець несе перед Замовником відповідальність за роботу, виконану третьою особою.
2.2. Замовник зобов'язується:
2.2.1. Надавати Виконавцю всю необхідну для його роботи документацію i пояснення співробітників Замовника не пізніше одного дня з моменту початку poбiт, а також у процесі їх виконання.
2.2.2. Нести відповідальність за повноту i достовірність наданих для роботи документів, що стосуються предмета перевірки i знаходяться як у Замовника, так i у третіх ociб.
2.2.3. Своєчасно (згідно з цим договором) здійснювати розрахунки з Виконавцем.
2.2.4. У разі потреби забезпечити робочі місця для роботи співробітників Виконавця.
2.2.5. Не чинити тиск на співробітників Виконавця під час проведення ними poбiт i не висувати Виконавцю претензій щодо відображеної в аудиторському висновку думки про достовірність звітності Замовника або вимагати зміни аудиторського висновку.
2.2.6. Затвердити звіт Виконавця i підписати акт здавання-приймання виконаних робіт або подати обґрунтовану відмову від затвердження згідно з п. 5.7 цього договору протягом 3-х днів з моменту подання Виконавцем звіту.
2.2.7.Самостійно нести відповідальність у разі невиконання рекомендацій Виконавця.
3. Строки виконання poбіт
Роботи, передбачені цим договором, мають бути виконані в період з "___"________ 200_ p. до "___"________ 200_ р.
4. Вартість i порядок розрахунків
4.1. Вартість poбiт визначається сторонами до початку їх виконання i становить суму __________, включаючи податок на додану вартість.
1.2. Платіж здійснюється в національній валюті України.
4.3. Виконавець розпочинає роботу згідно з цим договором після перерахування Замовником авансу в розмірі не менш як 50% вартості договору.
4.4. Повний розрахунок здійснюється Замовником у 3-денний строк після завершення робіт і оформлення акта приймання-здавання аудиторського висновку.
5. Відповідальність сторін
5.1. Виконавець несе майнову відповідальність у разі неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором згідно з чинним законодавством.
5.2. Розмір майнової відповідальності Виконавця не може перевищувати фактично завданих Замовнику збитків.
5.3. Замовник несе відповідальність згідно з законодавством України за повноту і достовірність бухгалтерських та інших документів, наданих Виконавцю для проведення аудиту.
5.4. У разі невиконання Замовником зобов'язань щодо оплати, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі ____% суми договору за кожний день прострочення, проте не більш як _____% суми договору.
5.5. У разі прострочення виконання робіт з вини Виконавця останній сплачує Замовнику штраф у розмірі ____% суми договору за кожний день прострочення, але не більш як ____% суми договору.
5.6. Якщо в процесі виконання аудиторських робіт Замовник не забезпечить надання необхідних аудитору документів чи пояснень або бухгалтерський облік у Замовника перебуває у стані, що потребує відновлення, Виконавець має право призупинити виконання робіт без відшкодування перерахованих в авансовому порядку сум.
5.7. Якщо, на думку Замовника, виконана робота не відповідає встановленим вимогам, то протягом 3-х днів після подання Виконавцем даних про результати роботи Замовник повинен підготувати мотивовану відмову від прийняття робіт у формі проекту двостороннього акта.
Якщо в установлений строк Виконавець не одержить підписаного акта здавання-приймання або мотивованої відмови, роботу вважають прийнятою з виконанням усіх умов договору. Акт без підпису Замовника може бути поданий до оплати за умови наявності запису "Зауваження від Замовника в установлений строк не надійшли".
5.8. Усі спори майнового характеру між Виконавцем і Замовником розв'язуються в установленому порядку згідно з законодавством України (або іншої держави).
6. Особливі умови
1.1. Якщо у процесі роботи виявиться її недоцільність, то питання про її продовження і припинення розрахунків розв'язується за згодою сторін на основі двостороннього акта.
6.2. Виконавець має право в односторонньому порядку перенести строк виконання робіт згідно з цим договором у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань відповідно до п. 2.2.1, 2.2.3 і 2.2.4 цього Договору з повідомленням Замовника.
6.3. Повну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, своєчасне і повне подання бухгалтерської звітності користувачам і аудиторам несе Замовник.
6.4. Керівництво Замовника несе персональну відповідальність згідно з законодавством України за повноту і достовірність бухгалтерських та інших документів, наданих Виконавцю для проведення аудиту.
6.5. Зміна умов цього договору в односторонньому порядку не допускається.
6.6. Згода Виконавця на виконання робіт, які є предметом цього договору не є гарантією складання аудитором безумовно позитивного аудиторського висновку.
6.7. Оплата робіт згідно з цим договором здійснюється незалежно від того, якого виду висновок склав аудитор.
7. Юридична адреса і банківські реквізити сторін
Виконавець________________________________________________
_____________________________________________________________
Замовник__________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Оформлення договору і додатки до договору
8.1. Цей договір складено в _____ примірниках, які мають однакову юридичну силу.
8.2. До договору додаються:
8.2.1. ______________________________________________________
8.2.2. ______________________________________________________
8.2.3. ______________________________________________________
9. Підписи сторін
Виконавець
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
м. п. Замовник
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
м. п.
Таку форму доцільно застосовувати при укладенні договору

 
 

Цікаве

Загрузка...