WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями - Курсова робота

Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями - Курсова робота

матеріальних цінностей однакового найменування або схожих зовні, чи спакованих тотожною кількістю в одній тарі за умови, що лишки і нестачі виникли протягом одного і того ж періоду, що перевіряється, а також протягом того часу, коли матеріальну відповідальність несла одна матеріально відповідальна особа. За відсутності норм втрата розглядається понаднормова нестача.
Під час ревізії необхідно проводити інвентаризацію підзвітних сум. Для цього за журналом-ордером № 7 або в інших бухгалтерських облікових регістрах аналітичного обліку треба визначити дебіторську заборгованість підзвітних осіб і провести інвентаризацію наявності готівки чи бухгалтерських документів щодо придбання матеріальних цінностей і здачі їх на склад.
Перевіряючи результати інвентаризації, необхідно пересвідчитися чи оприбутковані за бухгалтерським обліком виявлені лишки в підзвіт матеріально відповідальним особам і чи списані згідно з рішенням керівника господарства на відповідні рахунки нестачі - за рахунок винних осіб, за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, чи за рахунок природних втрат.
Якщо рішення керівника неправомірне, наприклад, згідно з нормативними документами збитки слід було б віднестиза рахунок винних осіб, а віднесено за рахунок прибутку, то перевіряючий робить відповідні записи в акті.
У разі встановлення фактів нестачі великих обсягів цінностей, матеріали ревізії передаються слідчим органам.
Під час ревізії руху матеріальних цінностей слід насамперед за книгою доручень перевірити наявність у ній не зазначених документів про отримання за ними матеріальних чи інших цінностей. Якщо такі документи є, слід вимагати пред'явлення невикористаних доручень або прибуткових документів на отримані цінності. А в організаціях, куди видані доручення, доцільно зробити перевірки про одержані товарно-матеріальні цінності.
Ревізія руху матеріальних цінностей проводиться вибірково. Перевіряючий повинен звернути увагу на можливі значні відхилення при виведенні результатів інвентаризації як за лишками, так і за нестачами.
З метою перевірки достовірності відображення за даними бухгалтерського обліку руху матеріальних цінностей ревізор повинен скласти баланс руху матеріальних цінностей за їх видами з виведенням залишку матеріальних цінностей на момент інвентаризації і зіставити дані залишку балансу руху матеріальних цінностей із фактичною наявністю матеріальних цінностей.
У разі перевищення даних залишків балансу руху матеріальних цінностей із даними інвентаризації можна зробити висновок, що матеріальні цінності при надходженні не оприбутковувалися.
У деяких випадках за даними бухгалтерського обліку непроводиться списання матеріальних цінностей. Тому, перевіряючи факти списання матеріальних цінностей, ревізор повинен знати чи використовуються вказані матеріальні цінності у технологічному процесі та якими є їхні норми видатків на виготовлення одиниці продукції.
Якщо матеріально відповідальною особою не велося щоденного обліку руху матеріальних цінностей, то його слід поновити.
У разі встановлення фактів списання матеріальних цінностей в обсягах, не передбачених технологічним процесом, ревізор повинен перерахувати собівартість на суму незаконно списаних матеріальних цінностей та ставити питання про відшкодування вартості цих цінностей згідно з положенням про Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.
Висновки та пропозиції.
В умовах формування укрупнених норм витрат матеріальних запасів слабшає контроль за встановленими подетальними нормами витрат з боку бюро нормування матеріалів, що призводить до завищення величин діючих норм. Крім того, норми змінюються протягом планового періоду, а матеріали замовляються по розрахованій потребі на підставі норм, що існують на момент формування заявок на необхідні підприємству матеріальні ресурси. Отже, зниження норм протягом планового періоду приводить до утворення зайвих виробничих запасів.
Однією з важливих причин утворення наднормативних запасів матеріальних ресурсів на металургійному підприємстві є планування в умовах господарського механізму.
Сформована протягом тривалого часу практика планування виробництва приводить до розриву в часі. Між ними. За цей відрізок часу, як правило, коректується виробничий план - змінюються співвідношення обсягів продукції різних найменувань, призначених до випуску; окремі види продукції виключаються з плану, і, навпаки, може бути оновлена продукція, яка випускалася раніше підприємством.
Внаслідок цього при настанні планового періоду виникає не відповідають виробничого плану (замовлених раніше обсягів матеріальних ресурсів, як за укрупненою номенклатурою, так і в специфікованому вигляді. Таке становище складається щодо основної продукції, що випускається підприємством.
Список використаної літератури.
1. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затверджена приказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994, № 69. - Негоціант, № 35, 1994.
2. Мосаковський В. Оцінка об'єктів обліку на підприємствах АПК. - Бух. учет и аудит, № 6, 1998.
3. Савченко В. Аудит операций с материальными ценностями // Бух. учет и аудит, № 5, 1999.
4. Новоаворский В.А., Хорин А.Н. К вопросу об оценке оборотных активов // Бух. учет, № 11, 1995.
5. Хилинский Г. Аудит себестоимости и движения материальных ценностей в строительстве. Ч.2. // Все о бухучете, № 50.
6. Залевская Е. Контроль и ревизия сохранности и использования материальных ценностей // Бух. учет и аудит, № 8, 1996.
7. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка // Блиц-информ, 1997.
8. Ревізія збереження та руху матеріальних цінностей. Підгот. Н.Цуканова, Фінанси України, № 10, 1997.
9. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник - К., Вікар, Серія "Вища освіта ХХІ століття", 2001.
10. Федосова І. Проблема дефіциту наднормативних запасів матеріалів (на прикладі металургії) // Схід, № 6, 2002.
11. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. - М.: СОФИТ, 1999.
12. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 718 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...