WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями - Курсова робота

Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями - Курсова робота

матеріальних ре-сурсів на промислових підприємствах, прогнозуванням потреби в тих чи інших видах сировини і матеріалів. Тісний взаємозв'язок розвитку НТП і вдосконалення господарського механізму дозволить уникнути цілого ряду негативних явищ, зокрема й постійного збільшення обсягів наднормативних запасів, що утворюються в промисловому виробництві, і невикористовуваних матеріальних ресурсів.
До істотних причин утворення наднормативних виробничих запасів можна віднести:
1) завищення норм витрат матеріальних ресурсів;
2) коректування планів виробництва підприємств у бік їхнього зниження без зміни обсягів виділених ресурсів;
3) необгрунтоване, у ряді випадків, встановлення нормативу виробничого запасу;
4) відсутність зв'язку між натуральними показниками матеріальних ресурсів, яким переважно оперують виробничо-постачальницькі служби, і вартісними, котрими оперують фінансові служби;
5) незадовільна система оцінок роботи баз постачання, що не спонукає їх забезпечувати потреби підприємств-споживачів матеріальними ресурсами в специфікованому вигляді;
6) відсутність можливості підприємств оперативно уточнювати структуру матеріальних ресурсів при внесенні конструктивних змін до виробничої програми;
7) дострокове постачання матеріальних ресурсів підприємством;
8) недостатню вірогідність складського обліку на ряді підприємств, відсутність зацікавленості функціональних управлінь міністерства (що розподіляють фонди) і підприємств на етапі захисту фондів на план наступного року брати до уваги наявні невикористані залишки матеріальних ресурсів;
9) ускладненість процедури оперативного маневрування матеріальними ресурсами;
10) відсутність единої системи стимулювання працівників різних пирозділів підприємств, глав і министерства, відповідальних за нагромадження і розподіл виробничих запасів.
5. Методика аналізу ТМЦ.
Аналіз товарних запасів у системі матеріально-технічного забезпечення полягає у своєчасному виявленні зайвих і наднормативних матеріально-технічних ресурсів для наступного їхнього залучення в народногосподарський оборот. Перевищення встановленого нормативу обсягу товарних запасів, утворення наднормативних запасів і уповільнення товарооборотністі приводять до негативних явищ у фінансовому положенні і господарській діяльності організацій матеріально-технічного забезпечення в цілому. У зниженні до мінімуму наднормативних товарних запасів і виявленні резервів прискорення товарооборотністі в постачальницько-збутових організаціях велику роль грає систематично проведений аналіз оборотності товарних запасів.
З метою безперебійного забезпечення потреб споживачів у різноманітних матеріально-технічних ресурсах виробничо-технічного призначення протягом звітного періоду в кожній постачальницько-збутовій організації крім річного обсягу постачань і реалізації товарів потрібно визначити плановий розмір запасів товарів. Ці запаси забезпечують задоволення попиту на ресурси, що підлягають постачанню і реалізації у визначеному чи сезоні підготовці до цього у випадках порушення рівномірності надходження продукції і т.д. У цих умовах особливо зростає значення виявлення резервів скорочення (ліквідації) наднормативних запасів шляхом прискорення оборотності товарних запасів, маневрування матеріальними ресурсами і раціональним їхнім використанням.
Задачею аналізу товарних запасів і товарооборотністі є визначення взаємозв'язку збільшення обсягу постачань і реалізації товарів з показниками швидкості і часу звертання товарів відповідно до обсягу товарних запасів, обсягом складських постачань, виявлення причин уповільнення товарооборотністі, наявності наднормативних запасів і факторів, що роблять вплив на їхню зміну.
У постачальницько-збутових організаціях аналіз товарних запасів ведеться як у цілому по товарних запасах, так і з підрозділом їх на види і групи товарів, а також за місцем перебування (збереження). У балансі по основній діяльності підприємств (організацій) матеріально-технічного забезпечення запаси відбиваються з підрозділом на нормовані і ненормовані запаси.
Нормовані запаси враховуються в розділі II активу балансу і також підрозділяються на товари й інші матеріальні цінності. Товари при цьому підрозділяються на: товари на складах, товари оплачені, але не вивезені зі складів постачальників; товари в дрібнооптових магазинах; товари в шляху; товари відвантажені, розрахункові документи по який не здані в банк на інкасо; тара, оплачувана покупцями. Інші товарно-матеріальні цінності, що призначаються для власних нестатків і виробничих цілей, містять у собі наступні групи товарно-матеріальних цінностей: сировина і матеріали, готову продукцію, малоцінні і предмети, що швидко зношуються, інші матеріальні цінності, незавершене виробництво, запаси сільського господарства й ін.
Ненормовані товарні запаси враховуються в розділі III активу балансу "Ненормовані кошти, розрахунки та інші активи" і включають: товари відвантажені по переданим у банк на інкасо розрахунковим документам, терміни оплати яких не наступили; товари відвантажені по розрахункових документах, не переданим у банк на інкасо у встановлений термін;товари відвантажені по розрахункових документах, не оплаченим у термін покупцями і замовниками; товари на відповідальному збереженні в покупців.
6. Методика ревізії ТМЦ.
З метою перевірки збереження матеріальних цінностей і достовірності інших даних, звітів та балансів перед ревізією обов'язково провадиться інвентаризація матеріальних цінностей.
Готуючись до інвентаризації, слід визначити кількість основних об'єктів, де вона проводитиметься. Для цього обов'язково треба знати технологію виробництва. Щоб ознайомитися з нею, можна відвідати аналогічне підприємство.
Інвентаризація проводиться раптово й одночасно на усіх об'єктах із залученням фахівців, які добре знають технологію виробництва на підприємстві, що ревізується, і обов'язково у присутності матеріально відповідальної особи.
До початку інвентарізації ревізор у присутності інвентаризаційної комісії, призначеної наказом керівника підприємства, повинен опломбувати складські приміщення у тому разі, якщо протягом одного дня провести інвентаризацію на усіх складах неможливо. Факт опломбування засвідчується актом, у якому обов'язково вказуються члени інвентаризаційної комісії, дата написання акта, місце знаходження та назва складу, кількість пломб та їхні номери. Акт підписується усіма членами

 
 

Цікаве

Загрузка...