WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Реформування податкової політики України - Реферат

Реформування податкової політики України - Реферат

864
18496
1830.5
155733
174143
208412
07491
0.7658
0.8171
0.7771
258129.4
5519
5669
Кіровоградська
1197.8
1183.8
1168.5
97537
90455
100443
0.7301
0.6215
0.6169
0.6566
139662.1
4713.3
3807
Луганська
2706.4
2673.8
2643
269172
286976
279024
0.8917
0.8730
0.7576
0.8413
404413
10425.2
12137
Львівська
27396
2728.6
2716.6
239785
265871
290771
07847
0.7926
0.7681
0.7818
383392.6
618.1
8808
Миколаївська
1322.5
1309.9
1298.8
123463
ПО 159
157615
0.8370
0.8082
08709
0.8386
197519.5
9364.1
4565
Одеська
2547.8
2528.6
25104
321828
372610
407256
1.1325
1.1986
1 1642
1.1650
529565
118863
8806
Полтавська
1708.3
1693.1
1677.6
170476
205357
221744
0.8947
0.9866
0.9486
0.9431
286992.9
3584.8
5274
Рівненська
1192.2
1190.3
1187.9
73906
75370
82780
0.5558
0.5150
0.5001
0.5237
112022.4
388.8
3017
Сумська
1369.8
1354.5
1337.7
129924
126025
143494
0.8504
0.7568
07698
0.7927
192904.2
15972.1
4633
Тернопільська
1168.4
11639
1157.6
5932П
62743
73826
0.4552
0.4385
0.4577
0.4505
94184,5
3453 .7
2731
Харківська
3024.4
2997.9
2969.9
312761
373371
428926
0.9272
1 .0 1 3 1
1.0365
09919
534382.8
15976.2
12477
Херсонська
1246.8
1237.1
1226.4
104550
88472
102508
0.7518
0.5817
05998
0.6449
143350.5
6301.2
4011
Хмельницька
1523.3
1511
1460.6
106 160
100738
106807
0.6248
0.5423
0.5248
0.5646
152041 5
4806.2
4137
Черкаська
1478.7
1463.7
1450.8
1 1 7664
127695
139937
0.7134
0.7096
0.6922
0.7052
185602.6
3754.1
4243
Чернівецька
938.5
935.4
932.3
67217
71585
70644
0.6421
0.6225
0.5438
06029
101366.5
1825.6
2129
Чернігівська
1318.5
1302.9
1285.3
102311
100749
118065
0.6957
0.6290
0.6592
0.6615
154820.1
5083.5
4042
м.Київ
26293
2626.5
2631.9
808787
1088598
1255794
2.7580
3.3713
3.4242
3.1845
150-1907.4
0
14058
Севастополь
397.3
391.7
389.4
64573
59067
70305
1.4572
1.2266
1.2957
1.3272
93700.2
1634.3
1957
Усьоги
50573.7
50178,6
49710.8
56-10687
61689J4
6926847
1.0000
1.0000
1.0 000
1.0000
9014600
150000
180000
Розрахунок обсягу трансферту вирівнювання до бюджету адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік
(тис.гривень)
АлмшісІратнвІІо-Іериторіолии одиниця
Обе*.
ДОХОДІВ
загальною фонду (W)
Обсяг ьндаїкік МІ ачьної о фонду (6cj урахуваніїл
ВИЛІПКІВ, ЩО
фінансуються їа рахунок субьснцій І держанного бюджету) (Vi)
Обсяг Ірансфсргу ьнрішіюіиніи
СП)
Субненція і державної о бюджету, у тому числі
дотація вирівнювання обласним бюджетам та міському бюджету м. Ссьастоноля
КОШТИ, ЩО
Передаються до держанного бюджету а бюджету адміні-стративно-територіальної одиниці
у складі спеціального І|юнду
у складі ІагальІюІ о фонду (S1)
на надання шли га субсидій населенню на оплату слсктріхшсргії, Природного і скрапленого газу та жиїлоао-комунальних послуг
(Wp.44)
на соціально
СКОНОМІЧНІІР
роавигок м.Севастоно ля (Vnvv)
на .'Іікшдамію наслідків надзвичайних ситуацій
на ла'іаїкош виграш бюджету м Славутича Київської області, аов'яшні л шкрнттям Чорнобнль-сишї AtC
на соціальне-економічний роавигок Великої Ялти
на реконструкцію ти реставрацію Одеського оперною тса гру та збереження Історичної забудови у центральній частині М.Львова
на виконання функцій
СТОЛИЦІ
України
1
2
3
4(3-2)
5(2-3)
6
7
8
9
10
II
12
Автономна 'сснубдік" Крим
області:
719352.6
668821^
50531.5
63106.3
10000
Ціннії цька
224233.5
473525.4
249291 9
123292.9
волинська
125830
302586.3
1767563
76835.1
1000
[(ні І ІроІ Іетровсь ка
988299.7
953648.1
34651.6
1864026
Г|ОІК;І|ЬШ
І238І44.4
1352151.2
114006.8
248898
5000
Житомирська
1616697
381027.8
217358 1
771638
Зо KapJiaitbKa
139580.7
380939.9
241359.2
48688.4
30000
Запорізька
5073! 12
519109.7
11798.5
80546 1
влпо Франкіпська
169389.2
424513.2
255124
92679
ІОООО
Снїпська
280510.8
457673.8
177163
1352934
5000
І
(і |юьоі римська
1580867
317852.7
159766
71743.1
1
Іуганська
454140.5
654602.6
200462.1
134260.3
ІЬВІЙСЬКа
42 11 35.1
708132.9
286997.8
236958
10000
Миколаївськії
228505.7
365764.8
137259.1
496392
11700
Одеська
635547.2
630975 2
4572
1008849
10000
Іол ганська
324V94.6
416022.5
91227.9
137257.9
лвнснська
123937.1
328088.!
204151
'92773.6
Сумська
230453.2
353052.6
122599.4
89119.4
"ернонільська
110558.3
323902
213343.7
74594.2
Харківськії
623354.9
7403249
116970
187251.9
Херсонська
І63425.7
341970
178544.3
56952
Хмельницька
1798392
3856188
205779.6
89015ft
Черкаська
2068482
370955.5
164107.3
83483.7
Чернівецька
122771.4
263167.9
140396. з
25961.3
Чернігівська
179044.5
326256 5
147212
155287.7
м Київ
3270742 8
1010512 7
2260230.1
1641)62.1
150000
м. Севастополь
102875.2
І08ІІ98.5
6023.3
142ь5.5
3 1700
1
VCLUI-U
12<ШЗН2.1
Ш60094.7
ЗН]769гк
їз-19-т..г
1№Ч<:4^
31700
577ІН)
sooo
1UOOO
21НЮО
15ШММ)
Використана література
1. Басилик О. Д., Павлюк К, Б. Державні фінанси України: Підручник.- К.: НЮС.- 2002.- С. 608.
2. Басилик О. Д. Державні фінанси України: Иавч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- С. 383.
3. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: Вища школа, 1997.
4. Вісник податкової служби України. Журнал податкової адміністрації.
5. Государственные финансы. Учебник под редакцией д. э. н. Федосова В. М.- К.: Либідь, 1991.
6. Государственный бюджет: Учеб. пособие / Под общ. ред. М. И. Ткачук.- Минск: Выш. шк., 1995.-
7. Держава, податки, бізнес / Б. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко: За ред. В. М. Федосова.- К.: Либідь, 1992.- С. 328.
8. Деркач М., Гордєєва Л. Бюджет і бюджетний процес в Україні: Навч. посібник.- Дніпропетровськ, Пороги, 1995.- С. 256.
9. Економічна теорія: Політекономія.

 
 

Цікаве

Загрузка...