WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів - Курсова робота

Облік виробничих запасів - Курсова робота

переробці матеріалів у готову продукцію і поділяються на:
- постійні накладні витрати (непрямі витрати на виробництво, що залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягу виробництва);
- змінні накладні витрати (непрямі витрати на виробництво, що змінюються прямо або майже прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності)
Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.
Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" нормальна потужність - це очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох, наприклад, 3-5 років або операційних циклів, з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Розподіл постійних виробничих витрат може призвести до появи нерозподілених постійних загально виробничих витрат. Такі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у період їх виникнення. Але слід ураховувати, що загальна сума розподілених і нерозподілених постійних витрат не повинна перевищувати їх фактичну величину.
Змінні загально виробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи із фактичної потужності звітного періоду. Виготовлення виробничих запасів власними силами підприємства відображається такими записами:
1. Напівфабрикати власного виробництва
Дт №25 "Напівфабрикати"
Кредит №23 "Виробництво"
3. Матеріали (напівфабрикати), вироблені підприємством для власних потреб.
Дебет субрах №201 "Сировина і матеріали"
Дебет субраз. №23 "Виробництво"
2. Оприбуткування виробничих запасів виготовлених на підприємстві
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 23 "Виробництво"
На підприємстві ВАТ ВТШП "Галичина" не використовується облік виробничих запасів виготовлених власними силами.
Находження запасів в результаті обліку
Запаси можуть надходити на підприємство шляхом бартерного обміну на інші матеріальні цінності. Бартерні відносини належать до безготівкових форм рахунків. У стандартів 9 "Запаси" при розгляді первісної вартості запасів, які надійшли на підприємство різними способами, наводиться визначення вартості запасів, які надійшли внаслідок обміну. При цьому, даний стандарт описує формування вартості запасів при двох випадках бартеру запасів - обмін на подібні запаси та обмін на подібні запаси.
Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" первісна вартість запасів, придбаних в обмін на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу, то первісною вартістю отриманих виробничих запасів є їх справедлива вартість, а різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду.
Первісна вартість запасів, придбаних в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запасів збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) в процесі обміну.
Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" подібними активами вважаються активи, котрі подібні за своїм функціональним призначенням і мають однакову справедливу вартість. Активи, які не підпадають під дане визначення, вважаються неподібними.
Класифікація запасів на подібні та неподібні має значення при відображенні в обліку бартерних операцій.
Бартер подібними запасами
Цей вид бартеру відбувається тоді, коли активи, які обмінюються, мають однакове призначення та застосовуються в одній галузі діяльності. Справедлива вартість при обміні подібними запасами має співпадати. Здійснюючи бартерну операцію подібними запасами, підприємства повинні узгодити між собою договірну ціну, яка не може бути нижчою від звичайної. Договірну ціну приймають за справедливу. Від справедливої ціни нараховують податковий кредит і податкове зобов'язання.
Слід зауважити, що на практиці цей вид бартеру зустрічається рідко. Його проведення найчастіше, пов'язане із спів паданням географічного місця розміщення запасів із цінами підприємства.
Бартер із неподібними запасами
Бартер неподібними запасами досить часто зустрічається при здійсненні розрахунків між вітчизняними підприємствами. Його суть полягає у тому. Що підприємство обмінює запаси, якими володіє в надлишку на запаси, щодо яких існує потреба на підприємстві.
При цьому згідно з положеннями П(С)БО 15 "Дохід" сума доходу за бартерними контрактом визначається за справедливою вартістю запасів, які отримані чи підлягають одержанню підприємством, зменшенню або здебільшого на суму відповідно перехідних чи отриманих грошових коштів та їх еквівалентів.
Надходження виробничих запасів на підприємстві за плату від постачальників відображається такими записами.
У разі наступної оплати:
1. Оприбутковано запаси
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 63 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості оприбуткованих запасів
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
2. Відображено витрати на транспортування запасів
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі суми передоплати за запаси за наявності податковоїнакладної
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
3. Оплачено придбані запаси
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках"
4. Оплачено транспортні послуги
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках"
У разі передоплати
5. Здійснено передоплату за запаси
Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 31 "Рахунки в банках"
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ в складі суми передоплати за запаси за наявності податкової накладної.
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 644 "Податковий кредит"
6. Здійснено передоплату за транспортні послуги
Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"
Кт 31 "Рахунки в банках"
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ в складі суми передоплати за транспортні послуги за наявності податкової накладної
Дт 641 "Розрахунки за податками"
Кт 644 "Податковий кредит"
7. Оприбутковано придбані запаси
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
8. Списано раніше відображену суму податкового кредиту щодо ПДВ при оприбуткуванні запасів.
Дт 644 "Податковий кредит"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
9. Вартість транспортних послуг включено до первісною вартості запасів
Дт 20 "Виробничі запаси"
Кт 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
10 Списано раніше відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ у складі вартості транспортних послуг
Дт 644 "Податковий кредит"
Кт 63 "Розрахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...