WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів - Курсова робота

Облік виробничих запасів - Курсова робота

відображають відпуск матеріалів зі складу для внутрішньогосподарських потреб, є помітно-збірні картки (ф. М-8), накладні вимоги.
Ліміт визначається виходячи з виробничої програми цеху та діючих норм витрат матеріалів з урахуванням існуючих в цехах залишків невикористаних матеріалів на початок місяця ліміт може встановлюватись на кожне замовлення окремо.
Відпуск матеріалів на строку здійснюється на підставі договорів, нарядів та інших документів і письмового розпорядження керівника підприємства. Відпуск матеріалів стороннім підприємством оформлюють накладними на відпуск матеріалів на сторону.
Внутрішнє переміщення матеріалів зі складу на склад, як і здачу відходів виробництва на склад і повернення невикористаних у виробництві матеріалів оформлюють також накладною вимогою (ф. М-11).
З метою забезпечення збереження МШП, які знаходяться в експлуатації, на підприємстві повинен бути належним чином організований контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні.
Інші малоцінні та швидкозношувані предмети (канцтовари, господарський інвентар тощо) передаються в експлуатацію безпосередньо зі складу на підставі вимог.
Списання МШП, що прийшли в непридатність, оформлюється Актом на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-8).
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства проводять інвентаризацію МШП і виробничих запасів, як на складі, так і ті, за якими організований лише оперативний облік (що передали в експлуатацію).
На підприємстві ВАТ ВТШП "Галичина" згідно "Наказу про облікову політику підприємства" використовують для обліку виробничих запасів рахунок 20 "Виробничі запаси" у розрізі таких субрахунків:
201 "Сировина і матеріали"
203 "Паливо"
204 "Тара і тарні матеріали"
205 "Будівельні матеріали"
207 "Запасні частини"
209 "Інші матеріали"
На даному підприємстві є в наявності склади для зберігання виробничих запасів, а також углублений склад. Вони є забезпечені всім необхідним: вагами, вимірювальними приладами та мірною тарою. Складський облік веде матеріально-відповідальна особа - завідувач складом (комірник).
На підприємстві для обліку виробничих запасів використовують сальдовий (оперативно-бухгалтерський) варіант.
Дане підприємство недостатньо забезпечене комп'ютерною технікою. В централізованій бухгалтерії в наявності є один комп'ютер, а також автоматизована бухгалтерія по нарахуванню і відрахуванню із заробітної плати.
Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.
Документи, створені засобами обчислювальної техніки на машинозчитуваних носіях, застосовуються у бух обліку за умови надання їм юридичної сили і доказовості. Документ, виготовлений машинним способом, повинен бути записаний на матеріальному носії.
Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операції, пов'язаних з прийомом і видачею грошових коштів, цінних паперів, ТМЦ та інших об'єктів майна, забезпечуються підприємством, установою, що виконує ці операції, копіями первинних документів про таку операцію.
Первинні документи складаються на бланках типових форм, а також на бланках спеціалізованих форм.
Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здіснення всіх господарських операцій, що були проведені у первинних документах.
Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановленні графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах несуть особи, які склали і підписали ці документи.
Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам.
Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання.
У процесі документального оформлення первинного обліку запасів необхідно користуватися відповідними нормативними документами (додаток табл. 2.1.).
Основними типовими документами з оприбуткування та видачі матеріалів ж Накладні, Товарно-транспорті накладні, Прибуткові ордери, Акти про приймання матеріалів тощо.
Матеріали, що проводять на склад, ретельно перевіряють встановлюють відповідальність їх якості, кількості, асортименту, умовами поставок і супровідними документами. Якщо не виявлено розходження, матеріали приймають. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу: безпосередньо на документі постачальника або шляхом виписування. Прибуткового ордера. У першому разі на одному примірнику документа (постачальника), який підписує матеріально відповідально особа, ставлять штампи прийому, у другому - оформляють прибутковий ордер (ф. М-4). Прибуткові ордери використовуються для кількісно-сумового обліку матеріалів, що надходять від постачальників або з переробки.
У випадках, коли є розбіжності кількості та якості з даними супроводжуючих документів постачальника, а також для матеріалів, що надійшли без платіжних документів, складають "Акт про приймання матеріалів" (форма ММ7).
Акт складається комісією, яка призначається керівником підприємства і до якої входять завідуючий складом, представник відділу постачання (або відповідальна особа) та ін. У цій комісії обов'язково є участь представника, а за його відсутності - представника іншої незацікавленої організації. Акт складається у двох примірниках. Цей Акт є підставою для оприбуткування бухгалтерією фактично прийнятих матеріалів. Прибутковий ордер при цьому не заповнюється.
При одержанні вантажів із залізничної станції експедитор повиненперевірити відповідальність кількості місць, що надходять, і знаків маркування на них з даними супровідних документів. Якщо вантаж прибув у справному вагоні без ознак злому, експедитор повинен домогтися вибіркової перевірки маси і стану прибулих матеріалів.
Якщо при прийманні вантажу буде встановлено розходження з даними, зазначеними у транспортних документах, або виникнуть питання щодо цілісності вантажу, складають комерційний акт. Цей акт є основою для подання претензій до залізниці або пароплавства про відшкодування збитків.
Матеріальні цінності, що надійшли від постачальника автомобільним транспортом, оприбутковуються на склад на підставі Товарно-транспортної накладної, одержаної від вантажовідправника.
У разі находження вантажу на склад без документів відділ постачальника виписує наказ складу про прийом вантажу без документів. Завідуючий складом здає накази до бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.
При дрібних купівлях матеріалів готівкою підзвітною особа зобов'язана здати матеріали на склад, а комірник на рахунку постачальника повинен поставити відмітку про дату, номер

 
 

Цікаве

Загрузка...