WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів - Курсова робота

Облік виробничих запасів - Курсова робота

і винна особа не встановлена, то суму нестачі слід відобразити в інших операційних витратах (рах. 945). Одночасно ця сума зазначається на позабалансовому рах. 072. При виявленні винної особи слід відобразити суму недоїмки по Дт рах. 375. Одночасно списуючи цю суму з позабалансового рахунку 072.
Облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій
Запаси можуть бути списані з балансу внаслідок надзвичайних подій (стихійних лих, землетрусів, повеней та ін). Окрім того, до складу надзвичайні підприємством для запобігання цих подій або (коли вони сталися) для ліквідації їх наслідків. До таких витрат відносять заробітну плату працівників зайнятих на оплату послуг сторонніх організацій та ін. витрат.
При списанні ТМЦ внаслідок надзвичайних подій ПДВ не "сторкується", якщо підприємство має відповідно оформлені документи, що підтверджують ці події.
Облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій здійснюється такими записами:
1. Списано запаси в результаті стихійного лиха
Дт 99 "Надзвичайні витрати"
Кт 201 "Сировина і матеріали"
2. Оприбутковано пошкоджені матеріали
Дт 209 "Інші матеріали"
Кт 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"
3. Відображення строкового відшкодування
Дт 654 "За індивідуальним страхуванням"
Кт 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"
4. Відображення у складі фінансових результатів вартість понесених витрат
Дт 79 "Фінансові результати"
Кт 99 "Надзвичайні витрати"
5. Відображення у складі фінансових результатів надзвичайних доходів
Дт 75 "Надзвичайні доходи"
Кт 99 "Надзвичайні витрати"
Облік передачі запасів до статутного фонду іншого підприємства
При передачі як внеску до статутного фонду іншого підприємства, підприємством-учасником відображається в обліку здійснення інвестицій. При цьому сума податкового кредиту "сторкується".
Облік передачі запасів до статутного фонду іншого підприємства відображається такими записами:
1. Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства
Дт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Кт 202 "Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби"
2. Скореговано податковий кредит з ПДВ
Дт 949 "Інші витрати операційної діяльності"
Кт 641 "Розрахунки з податками"
3. Відображено різницю між вартістю запасів і справедливою вартістю інвестиції (в облік на запаси були отримані акції)
Дт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
При списанні запасів внаслідок передачі до Статутного капіталу іншого підприємства на суму внеску виписується накладна.
При вибутті виробничих запасів у виробництво підприємство ВАТ ВТШП "Галичина" використовує метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
Вибуття запасів і послуг, які використовуються для індивідуальних замовлень, масовому пошиві і проектів, а також запаси, які не змінюють найкраще оцінювати по ідентифікованій собівартості.
Наприклад, на початок місяця на підприємстві було 150 метрів тканини по ціні 10 грн. за метр.
На протязі місяця підприємство ще придбало матеріал:
30 метрів по ціні 15 грн. за метр.
40 метрів по ціні 20 грн. за метр.
За даний місяць підприємство списало 70 метрів матеріалу. З них:
20 метрів по ціні 10 грн. за метр
10 метрів по ціні 15 грн. за метр
40 метрів по ціні 20 грн. за метр
Списання собівартості можна представити в формі таблиці 2.2.
Рух матеріалів Кількість одиниць матеріалу, м Ціна одної одиниці матеріалу, грн. Загальна вартість матеріальна, грн.
1 2 3 4
Залишок матеріалу на початок місяця 150 10,00 1500
Придбано
30 15,00 450,00
40 20,00 800
Всього з залишком на початок місяця 220
Списано
20 10,00 200
10 15,00 150
40 20,00 800
Всього списано 70
Залишок на кінець місяця
130 10,00 1300
20 15,00 300
Всього залишок на кінець місяця 150 1600
Табл.2.2. Списання матеріалів за методом ідентифікованої собівартості
При списанні виробничих запасів на підприємстві використовують такі записи:
1. Виробничі запаси відпущені зі складу у виробництво на:
- виготовлення продукції:
Дт 23 "Виробництво"
Кт 20 "Виробничі запаси"
- загально-виробничі та адміністративні витрати:
Дт 91 "Загально-виробничі витрати"
Дт 92 "Адміністративні витрати"
Кт 20 "Виробничі запаси"
Документ: вимога, лімітно-забірна картка
2. Матеріальні цінності, відпущені на реконструкцію виробництва
Дт 15 "Капітальні інвестиції"
Кт 20 "Виробничі запаси"
Документ: вимога, лімітно-забірна картка
3. Висунуті претензії постачальникам по поставках матеріальних цінностей
Дт 374 "Розрахунки за претензіями"
Кт 20 "Виробничі запаси"
Документ: акт про претензії
4. Матеріальні цінності, використані на витрати майбутніх періодів, на капітальне будівництво
Дт 39 "Витрати майбутніх періодів"
Дт 151 "Капітальне будівництво"
Кт 209 "Інші матеріали"
Кт 205 "Будівельні матеріали"
Документ: вимога, лімітно-забірна картка.
5. Матеріальні цінності використані на панування готової продукції
Дт 93 "Витрати на збут"
Кт 204 "Тара і тарні матеріали"
Документ: вимога, лімітно-забірна картка.
6. Матеріальні цінності, використані на поточний і капітальний ремонти основних засобів
Дт 15 "Капітальні інвестиції"
Кт 205 "Будівельні матеріали"
Документ: вимога, лімітно-забірна картка.
7. Матеріальні цінності, використані на виправлення браку
Дт 24 "Брак у виробництві"
Кт 201 "Сировина і матеріали"
Документ: вимога, лімітно-забірна картка.
8. Фактична собівартість матеріальних цінностей, що зникли через стихійне лихо
Дт 911 "Втрати від стихійного лиха"
Кт 20 "Виробничі запаси"
Документ: акт списання
2.5. Інвентаризація виробничих запасів
Інвентаризація - це спосіб виявлення та обліку тих засобів і джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку.
Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" №996-ХІV від 16 липня 1999 р. підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність стан і оцінка.
Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначається власниками підприємства, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.
Відповідальність за організацію інвентаризацій несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Інвентаризація проводиться на підставі Інструкцій з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, рахунків та інших статей балансу. Затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30.10.98 р.
Інвентаризація

 
 

Цікаве

Загрузка...