WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит кредитних операцій - Курсова робота

Аудит кредитних операцій - Курсова робота


на
Число
Місяць, рік, число
надходження товару Місяць, рік, число
рік, число розкриття тари Складання комерційного акту
Посадова особа, що склала акт
Суть
претензії
Сума
Позов претензії
Висновок аудитора Пропозиції
Проводки
в обліку
Проводки у відповідності з Положенням
Номер
число
но-
мер
да- но- да- Відвантаження
товару
Надходження товару Де- Кре Де- Кре
та мер та бет дит бет дит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Таблица 5.
Примерная модель аудита расчетов с подотчетными лицами по состоянию на 1 января 2003 г.
Підзвітна особа
Посада Оплачено у касу або утримано з зарплати Видано у підзвіт Встановлений строк здачі звіту
Авансовий звіт
Заборгованість Кількість днів боргу до початку аудита
Проводки в обліку
Проводки у відповідності з нормативними документами
Назва документу дата сума Місто отримання грошей Дата Сума
дата Сума дата
сума
Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Аудит кредитних операцій.
Аудит розрахунків кредитних операцій по прибуткових і платіжних документах дозволяє установити не тільки правильність, але і своєчасність розрахунків. Для цього порівнюють дату приймання-відвантаження продукції, зазначену в приймально-здавальних документах, з датою перерахування грошей підприємству. Розрахунки з постачальниками вивчають шляхом зіставлення ціни і суми виплат, зазначених у документах, із платіжними.
Розрахунково-кредитні операції здійснюються переважно через банк, що систематично контролює правильність розрахунків і дотримання розрахункової дисципліни. Однак і тут можуть мати місце порушення, приховані окремими працівниками обліку, що залишаються непоміченими банком. Тому цим питанням варто приділяти особливу увагу.
Результати перевірки операцій по розрахунковому рахунку оформляють у табл. 6, приведеної в скороченні.
Належна увага звертається на правильність ведення розрахунків по нетоварних операціях. До основних нетоварних розрахункових операцій відносяться: розрахунки з бюджетом по податках; розрахунки з органами соціального страхування, громадськими організаціями; розрахунки з різними дебіторами і кредиторами; розрахунки з кредитними установами; розрахунки з робітниками та службовцями і т.д. Важливе значення для здійснення розрахунків має черговість їхнього здійснення. У більшості випадків у першу чергу здійснюються розрахунки з бюджетом.
Таблиця 27
Відомість перевірки коштів на розрахунковому рахунку, тис. крб.
Дані по рахунку По обліку Код Червень
Залишок на початок місяця по даним обліку по випискам банку 80000 80000
Оборот по дебету по даним обліку по випискам банку 70000 70000
Оборот по кредиту по даним обліку по випискам банку 60000 60000
Особливо ретельно досліджуються операції, що відбиваються на рахунку "Розрахунки з бюджетом", де по дебету указується фактичне перерахування, а по кредиту - нарахування сум. Дебетове сальдо позначає переплату в бюджет, кредитове показує заборгованість клієнта, яку необхідно перелічити в бюджет. Уважно перевіряють усі суми на субрахунках і, зокрема, розрахунки: по податку на прибуток; по податку на додаткову вартість; по акцизному зборі; по прибутковому податку; по фінансуванню заходів щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і т.д. Виявляють випадки невірогідності ведення синтетичного й аналітичного обліку розрахункових операцій по іхніх видах.
Важливе значення для перевірки має вірогідність обліку розрахунків по соціальному страхуванню, з Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування і ін.
Висновок.
У нових умовах господарювання відносини між підприємствами і банками будуються на комерційній договірній основі при дотриманні принципів платності, терміновості і зворотності кредиту. Підприємства самостійно вибирають установи банку для кредитно-розрахункового обслуговування. Воно базується тепер на договірних засадах з використанням гнучкої системи процентних ставок на приваблювані банком у виді внесків (депозитів) засобу підприємства, а також на видаваний йому кредит з урахуванням попиту і пропозиції на кредитні ресурси. Відмінною рисою нової організації кредитних відносин є перехід банків від колишньої системи пообъектного кредитування до кредитування суб'єкта, що хазяює, (підприємства) у цілому. Головним джерелом погашення позичок у кожнім конкретному випадку служать майбутні надходження засобів від покупців (відповідно до платіжного календаря) за реалізовану продукцію (роботи, послуги), а також інші найбільш мобільні активи: короткострокові цінні папери, кошти на рахунках у банках, валютні та інші цінності, відбивані в розділі III балансу. В окремих випадках повернення кредиту забезпечується іншими способами: заставою, гарантією, поручительством, страхуванням і ін. Це дозволяє прогнозувати можливості своєчасного погашення банківського кредиту.
Банк здійснює контроль за виконанням ув'язненого з підприємством кредитного так використовуючи для цього балансові дані підприємства, а при необхідності також бухгалтерські, первинні грошові і розрахункові документи.
Список використаної літератури.
1. Аудит: Практичний посібник / А. Кузьмінский, Н. Кужельний, Є. Петрік, В. Савченко; К.: "Учетинформ", 1996. - 283 с.
2. Ришар Ж. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства / Пер. з франц. Під ред. Л.П. Белих. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 375 с.
3. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: Видавництво "Бліц-Інформ", 1996. - 832 с. - Рос.
4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.
5. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галаніна Е.Н. Бухгалтерський облік - 2-ге видання, - М. Фінанси та статистика, 1998. - 576 с.
6. Вещунова Н.Л., Нейолова Н.В. Основи бухгалтерського обліку, 1997. - 96 с.
7. Горицька Н.Г. Бухгалтерський облік та фінансовий аналіз: Практичний посібник. - К., ООО Редакція газети "Бухгалтерія. Податки. Бізнес", 2001. - 288 с.
8. Бірюкова І.К., Кодрянський А.В. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 408 с.
9. Горицька Н.Г. Новий бухгалтерський облік. - К., ООО Редакція газети "Бухгалтерія. Податки. Бізнес", 2002. - 256 с.
10. Вещунова Н.Л., Нейолова Н.В. Завдання по обліку грошових коштів та розрахунків, 1997, - 112 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...