WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит кредитних операцій - Курсова робота

Аудит кредитних операцій - Курсова робота

кредиторської заборгованості

п/п Загальна
сума Часткова сума Рахунок
Баланс на Журнал - ордер Первинний документ
Проводки
в обліку Проводки у відповідності з Положенням Код
01.01.2003 г., тис. грн. (відомість)., тис. грн. Синтетичного
рахунку Аналітичного рахунку
Актив Пасив Актив Пасив Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками
~
22000
10000
23000
Розрахунки з покупцями і замовниками
14000
12000
20000
13 100
3.3. Аудит розрахунків заборгованності по претензіях і конфліктних боргах.
При дослідженні зобов'язань підприємства перед своїми кредиторами вивчають заборгованість банкам по позичках, умови і терміни надання кредитів, порівнюючи суму виплачених відсотків із сумою, що передбачаласяпри одержанні кредитів, і аналізують причини відхилень. Особлива увага звертається на векселі, видані підприємством, їхня забезпеченість.
Досліджуються всі можливі штрафи, пені, визнані боржником, по яких отримані рішення суду або арбітражного суду про їхнє стягування. Варто підкреслити, що списання боргу на збиток у результаті неплатоспроможності боржника не є підставою для ліквідації заборгованості, що відбивають по балансі протягом відповідного терміну, тобто з часу списання. Якщо є дебіторська заборгованість, щодо якої термін задавнення позову пройшов, вивчається питання про правильність списання сум за рішенням керівника підприємства і на який рахунок вона віднесена. Важливо також перевірити законність таких списань.
Вірогідність дебіторської і кредиторської заборгованості перевіряється шляхом звірення їхніх сум по кожній статті балансу на дату перевірки із сумами заборгованості, відбитої в облікових регістрах і первинних документах.
Вивчення претензійних сум починається з аналізу й інвентаризації заборгованості по кожній сумі. На підприємствах звірення розрахунків необхідне. Для цього дебіторам висилають виписки з особистих чи рахунків направляють до них для взаимосверки фахівців. Одночасно необхідно запросити в кредиторів виписки з особистих рахунків про стан розрахунків з підприємством. З метою повного охоплення вивчення всіх операцій, зв'язаних з розрахунками, інвентаризацію їх необхідно робити на дату дослідження. Інвентаризацію розрахунків з покупцями й іншими дебіторами оформляють спеціальним робочим документом аудитора (табл. 2).
При дослідженні претензійної заборгованості необхідно обґрунтувати відповідними документами й установити, чи не числяться на балансі суми претензій із простроченими термінами позову. Звертається увага на списані суми невідшкодованих претензій за рахунок наслідків діяльності клієнта.
Установлюють, чи ведеться оперативний облік претензій і як здійснюється контроль за своєчасністю й обґрунтованістю передачі матеріалів в арбітражний суд для відшкодування заборгованості. Звертається увага на своєчасність висновку і виконання угод на постачання продукції і матеріалів. В угоді також визначається відповідальність сторін за невиконання ними зобов'язань.
Результати аудита розрахунків заборгованості по претензіях і конфліктних боргах відбиваються у відомості за формою, представленої в табл. 2, 3.
Заборгованість підзвітних осіб є однієї зі складених дебіторський заборгованості. Аудитору до початку вивчення операцій з підзвітними сумами важливо установити, чи виконані розпорядження клієнта обличчями, що мають право діставати грошові кошти в підзвіт. З огляду на, що підзвітні особи витрачають грошові кошти без попереднього контролю, необхідно проаналізувати, чи не допускалися порушення розрахункової дисципліни, а також чи правильно оформлені виправдувальні документи. Аудитор перевіряє всі операції по авансових звітах і прикладеним до них документам. Здійснюється загальне вивчення їх по журналі-ордері рахунка "Розрахунки з підзвітними особами", а при необхідності і зустрічній перевірці документів. Досліджуючи даного журналу-ордера № 1, можна установити розмір, загальний напрямок і цільове використання сум, а по кореспонденції рахунків виявити такі порушення, як передача підзвітних сум одними обличчями іншим, несвоєчасне повернення залишків підзвітних чи сум невикористаних сум у касу. Після загальної перевірки важливо перейти до докладної перевірки авансових звітів. При перевірці авансових звітів про відрядження з'ясувати, чи дотримуються законодавчі акти про оплату службових відряджень.
Перевіряється, чи вручаються особам, що від'їжджають у відрядження крім посвідок про відрядження конкретні завдання, чи складають вони звіти про виконання завдання після повернення з відрядження. Звертається увага на термін відрядження, як нараховуються добові, оплату найнятого житлового приміщення, чи затверджуються авансові звіти керівником підприємства, чи правильно відбиті в обліку операції з підзвітними сумами.
Зразкова модель контролю за виданими підзвітними сумами представлена в табл. 4.
Таблиця 2.
Відомість перевірки розрахунків з покупцями й іншими дебіторами, тис. грн.

п/п
Код
Рахунок
Сума, залишена на балансі, тис. грн.
У тому числі перевірено з виписками з рахунків У тому числі, безнадійна заборгованість
Належить перенесенню на інший рахунок Проводки в обліку Проводки у відповідності з нормативними актами
Номер рахунка Сума Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Покупці (з платіжних вимог) 25000 25000
Інші дебітори 10000 10000
Дебітори (по претензіям) 15000 15000
50000 50000
Таблиця 3.
Зразкова модель аудита дебіторської заборгованості за станом на 1 січня 2003 р.
№ п/п Код
Первинний документ Назва підприємства, відповідна особа Журнал - ордер Відомість Дата виникнення заборгованості Сума заборгованості За що виникла заборгованість хто допустив заборгованість Дата звіряння розрахунків Сума підтвердженої заборгованості Міри щодо стягнення заборгованості Рішення суду Висновок аудитора Рішення клієнта Міри щодо усунення недоліків Проводки в обліку (фактичні) Проводки у відповідності з нормативними актами
номер дата Д К Д К
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Таблиця 4.
Зразкова модель аудита дебіторської заборгованості по претензіях і боргам за станом на 1 січня 2003 р.

л/л
Код
Номер журналу -
Ордеру,
Відомості
Постачальник
Повідомлення про визов постачальника Рахунок-
фактура
Наклад

 
 

Цікаве

Загрузка...