WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит кредитних операцій - Курсова робота

Аудит кредитних операцій - Курсова робота

касу грошей, отриманих з банку по чеках. Мають місце випадки, коли окремі бухгалтера в змові з касиром привласнювали гроші, отримані по чеках, але для того щоб обороти по виписці банку збігалися з відповідним журналом-ордером, суму отриманих грошей списували в дебет рахунка "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" чи в дебет іншого рахунка, по якому відбивали кредиторську заборгованість особливо з минулим терміном задавнення позову. Необхідно звіряти обороти по дебету і кредиту відповідних рахунків, тому що залишок може збігатися, якщо зменшити його на однакову суму.
Розрахункові операціїможна досліджувати суцільним методом. Однак цей метод вимагає багато часу. При перевірці розрахункових операцій найчастіше застосовують метод вибіркової перевірки документів, що дозволяє розкрити можливі недоліки, порушення і зловживання. Така перевірка вимагає глибокого аналізу як облікових записів, так і звітних. Важливо знати різні варіанти і способи розкриття можливих порушень, зловживань, незаконного утворення дебіторської чи кредиторської заборгованості.
Необхідно установити, чи відповідають номери і суми використаних чеків корінцям книжок, а при виявленні анульованих чи зіпсованих чеків з'ясувати, чи є оцінка про це в корінцях.
Вивчають також використання раціональних форм розрахунків і чи забезпечують вони зближення моментів одержання покупцями матеріальних цінностей і здійснення платежу, чи сприяють вони зниженню залишків цінностей у шляху і кредиторській заборгованості постачальникам по неотфактурованих постачаннях. Важливо здійснити перевірку товарності розрахункових документів, що передаються до оплати в банк, чеків, доручень, векселів, платіжних вимог і т.д.
3.2. Порядок проведення аудиту розрахунків.
Джерелами інформації аудита розрахункових операцій є первинні документи й облікові регістри по обліку розрахунків з постачальниками, покупцями, різними дебіторами і кредиторами, розрахунки по претензіях, відшкодуванню матеріального збитку і т.д. Вивчають також відповідні журнали-ордери і відомості журнально-ордерної форми обліку, баланс і інші фінансові звіти. Належної уваги вимагає перевірка обґрунтованості облікових даних про вартість матеріалів, що знаходяться в шляху, якщо вони оплачені, але не прибули до кінця місяця на підприємство. Вивчаючи за даними журналу-ордера заборгованість постачальникам по неотфактурованих постачаннях, варто установити, чи не враховуються неотфактуровані матеріальні цінності одночасно як оплачені, котрі знаходяться в шляху або ще не вивезені зі складів постачальників, чи не відбита помилкова вартість неотфактурованих постачань як дебіторська заборгованість. На основі даних журналу-ордеру важливо установити, чи не занижена при складанні балансу заборгованість постачальникам по не оплаченим у термін розрахунковим документам і чи не збільшена в зв'язку з цим нормальна заборгованість їм, що враховується при розрахунках з бюджетом. Дослідження розрахункових операцій є важливою складовою частиною аудита господарсько-фінансової діяльності і здійснюється в нерозривному зв'язку з іншими операціями (касовими, банківськими, товарними, виробничими, операціями по капітальних вкладеннях і т.д.). Це порозумівається тим, що багато хто з зазначених та інших операцій прямо чи побічно впливають на розрахункові взаємини між підприємствами. Важливе значення має ознайомлення з господарством, станом бухгалтерського обліку і звітності, документами матеріально відповідальних осіб. Варто вивчити аналітичні рахунки по кожному дебітору і кредитору й установити, чи немає знеособлених аналітичних рахунків.
Досліджують, у яких конкретно документах і облікових регістрах виявлені найчастіше помилки і підробки, на яких балансових рахунках були приховані втрати через безгосподарність, нестачі, крадіжки і незаконно утворилася дебіторська і кредиторська заборгованість. Тільки за таких умов аудитор може ефективно використовувати метод вибіркової перевірки документів. Однак при будь-яких обставинах і методах дослідження документів обов'язковою умовою є вивчення суцільним методом документів і записів в аналітичних і синтетичних рахунках по усіх видах розрахунків, зв'язаних з рахунками витрат.
З'ясовують, чи немає випадків приховання дебіторської заборгованості шляхом відображення в балансі згорнутого залишку замість розгорнутого. При цьому вивчають наступні рахунки: "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і т.і. Ці питання досліджують за формою, представленої в табл. 1.
Аналіз даних свідчить, що в балансі по рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" не відбита дебіторська заборгованість у сумі 13 000 тис. грн. за рахунок зменшення на цю суму кредиторської заборгованості (23 000 000-10 000 000). По рахунку "Розрахунки з покупцями і замовниками" допущене на 6000 тис. грн. вуалирование дебіторської заборгованості (20 000 000 - 14 000 000) шляхом зменшення на цю суму кредиторської.
Необхідно підкреслити, що зменшення дебіторської заборгованості не порушує рівності активу і пасиву балансу. Іноді окремі керівники і головні бухгалтера вуалюють дебіторську заборгованість, щоб мати підставу для одержання премій. У зв'язку з цим необхідно перевіряти первинні документи.
Особливу увагу аудитори приділяють дотриманню законодавчих актів по розрахунках з бюджетом.
Питання правильності сплати місцевих податків і зборів також є об'єктом аудита кредиторської заборгованості. Фінансовий стан підприємства залежить від співвідношення його ліквідних засобів, тобто всіх засобів, що можуть швидко перетворитися в готівку. Чим вище ліквідність, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. Тому при аудиті перевіряються документи, зв'язані з виникненням дебіторської і кредиторської заборгованості, вивчаються реальність цих сум і надійність дебіторів з погляду виплати ними своїх боргів. При цьому перевіряють своєчасність звірення розрахунків, наявність відправлених платежів дебіторам з нагадуванням про необхідність погашення боргів.
Коли ж мова йде про дебіторську заборгованість спільних підприємств, те необхідно враховувати коливання валютних курсів і, отже, вносити виправлення в оцінку цієї статті активу балансу на дату перевірки за порівнянням з оцінкою на початок року.
Суми кредиторської заборгованості між підприємствами недержавної форми власності, щодо яких минув термін задавнення позову, підлягають віднесенню на результати господарської діяльності. В всіх інших випадках суми кредиторської заборгованості підлягають перерахуванню в бюджет.
Таблиця 1.
Відомість аудита дебіторської і

 
 

Цікаве

Загрузка...