WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Макромова - Реферат

Макромова - Реферат

(які використовуються для посилань на суми попередніх проводок, суму операції, результат обрахунку попереднього виразу в формулі, залишки і обороти по рахунках бухгалтерського обліку і т. д.);
" Викликів функцій, які мають числові значення (Ц, ОКР, ?).
Зауваження.
1. Довжина кожного виразу в формулі не може перевищувати 150 символів.
2. В відповідності з загальноприйнятою практикою при обрахунку виразів множення і ділення виконуються раніше, ніж додавання і віднімання, якщо інший порядок не встановлено дужками.
Функції. Для перетворення значень чисел і числових виразів можна використовувати функції:
Ц(вираз) - перетворює вираз в ціле число, відкидаючи від нього дробову частину (наприклад, Ц(1.8) рівне 1, Ц(-1.9) рівне -1).
ОКР(вираз ) - заокруглення виразу до n знаків в дробовій частині (наприклад, ОКР(1.7) рівне 2).
Зауваження.
ОКР(1.5) рівне 2, ОКР(2.5) рівне 3, ОКР(1.051) рівне 1.1 і т. д. - в подібних "сумнівних" випадках округлення виконується до більшого по абсолютній величині числа.
Умовний оператор. Різновидом функції є умовний оператор, який дозволяє в залежності від виконання або невиконання деякої умови вибрати один з двох варіантів розрахунку. Формат умовного оператора:
?(умовавираз1вираз2)
Якщо умова істинна, результатом обрахунку умовного оператора є значення виразу1, якщо ні - значення виразу2.
Умова може конструюватися з арифметичних виразів за допомогою операторів порівняння:
- більше;
= - більше або рівне;
= - рівне;
- нерівне.
Результати порівняння можуть комбінуватися за допомогою логічних операцій:
НЕ - логічне заперечення (НЕ вираз істинний тоді і тільки тоді, коли вираз - неправдивий);
И - логічне "і" (вираз1 И вираз2 істинний тоді і тільки тоді, коли і вираз1, і вираз2 істинні);
ИЛИ -логічне "або" (вираз1 ИЛИ вираз2 істинний тоді і тільки тоді, коли або вираз1, або вираз2, або обидва вирази істинні).
Зауваження.
1. При обрахуванні умови спочатку вираховуються числові вирази, які використовуються в умові. Потім (якщо інший порядок не заданий за допомогою дужок) приміняються оператори порівняння, потім приміняється логічне заперечення (оператор НЕ), потім - оператори "И", і останніми - оператори "ИЛИ". Якщо Ви не впевнені в порядку обрахунку, використовуйте круглі дужки.
2. Умовні оператори можуть бути вкладеними: і в умові, і в виразі1, і в виразі2 можуть використовуватись умовні оператори.
Приклади:
?(CKK46>0CKK46) - якщо СКК46 (кредитове сальдо по рахунку 46 на кінець періоду, див. нижче) більше нуля, то результат обрахунку умовного оператора рівний значенню СКК46, інакше - нулю.
?(X<0X*0.12) - якщо Х (значення попередньго виразу в даній формулі, див. нижче) менше нуля, то результат обрахунку умовного оператора рівний нулю, інакше - Х, помноженому на 0.12.
Д1.5. Рядкові вирази
Другим видом виразів є рядкові вирази - їх значенням є не число, а рядок символів. Такі вирази можуть бути:
" рядком символів в лапках (наприклад, "Козлодоєв");
" макроіменем, яке має символьне значення (наприклад, найменування субконто, посилання на дату докумету або типової операції і т. д.);
" виразом, який починається з рядка символів в лапках, який включає макроімена, рядки символів в лапках, виклики рядкових функцій, оператори "+" і "$", круглі дужки.
Значення рядкового виразу може бути за допомогою оператора присвоєння занесене в показник, константу найменування або параметр субконто.
В рядкових виразах:
" числові макроімена автоматично перетворюються в рядки символів;
" оператор "+" означає зчеплення рядків символів. Наприклад: !П44="Дебет 70: " + СКД70 + " Кредит 70: " + СКК70 - тут зчеплюються чотири рядки символів;
" оператор "$" використовується для перевірки входження одного рядка в інший. Наприклад, ?(""+П01 $ П_Відповідь 1 2) - значення виразу рівне 1, якщо значення показника П_Відповідь входить в рядок, який являється значенням показника П01, в протилежному випадку він рівний 2);
" щоб вказати, що вираз є рядком, інколи потрібно починати його з пустого рядка символів "" (тобто писати ""+щось ще). Так, в приведеному вище прикладі не можна було написати П01 $ П_Відповідь, так як програма видала би повідомлення про помилку, порахувавши П01 не рядковим, а числовим виразом. Правильний вираз - ""+П01 $ П_Відповідь.
Рядкові вирази можна порівнювати в умовному операторі, при цьому результат порівняння визначається алфавітним (лексикографічним) порядком. Наприклад, "Депо" 0
!П01=СКД01:&-СКК02:&
[СН& ] [СКД01:&Н ] [СЦ& ] [СКД01:& ] [П01 ]
!КОНЕЦЕСЛИ
!СЛЕДУЮЩИЙ СУБКОНТО
Приклад.
Створимо звіт, який виводить для кожного рахунку, по дебету якого були обороти за текучий квартал, обороти по дебету за кожний місяць цього кварталу.
Рахунок Обор. 1 міс. Обор. 2 міс. Обор. 3 міс.
!ВЫБРАТЬ СЧЕТ ВСЕ
!М1К !П01=ДО& !М2К !П02=ДО& !М3К !П03=ДО&
!ЕСЛИ П010 ИЛИ П020 ИЛИ П030
[СССЧ& ] [П01 ] [П02 ] [П03 ]
!КОНЕЦЕСЛИ
!СЛЕДУЮЩИЙ СЧЕТ
Д1.16. Команди організації циклу
Крім команд організації циклів по субконто, рахунках, валютах і т. д., є також команди для організації циклу по довільній умові:
!ЦИКЛ умова
послідовність_рядків
!ВОЗВРАТ
В команді !ЦИКЛ вказується умова продовження циклу. Правила її створення - такі ж, як для умови умовного оператора (див. пп. Д1.4-Д1.5). Всі рядки форми від команди !ЦИКЛ до команди !ВОЗВРАТ виконуються поки умова істинна. Наприклад, слідуючий звіт видасть залишки на кінець кожного місяця по 51 рахунку.
!П01=1
!ЦИКЛ П01<13
!МП01
На кінець [РПЕР ] [СКД51 ]
!П01=П01+1
!ВОЗВРАТ
Д1.17. Команда зупинки формування документу
Для зупинки формування вихідного документу (звіту) Ви можете використовувати команду !СТОП. Формат команди:
!СТОП
При виконанні цієї команди формування вихідного документу (звіту) завершується.

 
 

Цікаве

Загрузка...