WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Макромова - Реферат

Макромова - Реферат

ж функцію, що і змінні в стандартних мовах програмування: їм можна присвоювати значення і використовувати їх в наступних виразах.
Імена показників в "1С:Бухгалтерії - Проф." складаються з букви "П", за якою можуть слідувати від 1 до 20 символів - букв, цифр і знаків підкреслення. Для присвоювання показникові значення слід використовувати команду:
!Пім'я_показника = вираз
Тут вираз може бути:
" алгебраїчною формулою, яка містить числа, знаки операцій, дужки, виклики функцій і макроімена (див. п.5.6);
" символьним рядком, який заключений в лапки або символьним виразом, складеним з таких рядків, макроімен, строкових операцій ("+" і "$") і строкових функцій (ВЫД, СОКРЛ, СОКРП). Вираз повинен починатися з рядка в лапках (при необхідності можна використовувати пустий рядок - ""). Детальніше про символьні вирази говориться нижче.
Після того, як показнику присвоєно значення, його можна використовувати вслідуючих формулах і в полях (між знаками "[" і "]"), розміщених в тому ж рядку або в тексті форми.
Приклади:
!П105=СНД76*0.12 - ця команда присвоює показнику П105 значення СНД76 (дебетове сальдо на початок періоду по рахунку 76), помножене на 0.12;
[П_105 ] - в це поле поміщається значення показника з іменем П_105.
!П_НДС=П_Сума/1.23*0.2 - ця команда присвоює показнику П_НДС значення показника П_Сума, розділене на 1.23 і помножене на 0.20;
[П_НДС ] - в це поле поміщається значення показника з іменем П_НДС.
!П_Назва="Фірма"+П010 - ця команда присвоює показнику П_Назва в якості значення рядок "Фірма", зчеплений з значенням показника П010 (детальніше див. нижче);
[П_Назва ] - в це поле поміщається значення показника з іменем П_Назва.
Зауваження.
1. Одноіменні показники в різних формах документів і звітах ніяк не зв'язані між собою.
2. При присвоєнні показнику значення одночасно запам'ятовується, в якому форматі потрібно виводити це значення (в одиницях або тисячах, і з яким числом знаків в дробовій частині). Формат виводу можна змінити командами !Т, !Е, !Тn, !En (див. нижче).
3. Не рекомендується використовувати імена показників, які закінчуються буквами "П" або "Ш". Справа в тому, що при вводі значень показника в поле документа (тобто при вказанні імені показника між дужками "[" і "]") програма сприймає букви "П" або "Ш" в кінці імені як вимогу вивести макроім'я прописом або в штуках. Наприклад, зустрівши в документі поле [Палаш ], програма спробує вивести в нього значення показника Пала в штуках.
Константи. Для посилань на константи (див. п. 3.7) використовуються макроімена:
Кn - константа з номером n (n - число від 1 до 99999).
Значення констант можна використовувати в формах документів і в звітах також, як значення показників, але значення показників після закінчення формування документа "пропадають", а констант - зберігаються. Для задання значення константи можна використовувати команду:
!Кномер_константи = вираз
Значення констант Ви можете задавати також і в режимі "Константи" групи "Операції" головного меню програми.
Приклади.
!П105=К101*0.12 - ця команда присвоює показнику П105 значення константи з номером 101, помножене на 0.12;
[К222 ] - в це поле поміщається значення константи з номером 222;
!К10=П_Сума/1.23*0.2 - ця команда присвоює константі з номером 10 значення показника П_Сума, розділене на 1.23 і помножене на 0.20;
Зауваження.
1. Присвоєння значень константам використовується для збереження даних, для їх використання в інших документах або звітах.
2. Щоб не заплутатись в константах, заповнюйте для кожної константи в їх списку поле опису (режим "Константи" групи "Операції" головного меню).
Ціни, найменування і параметри субконто можуть включатися в звіти за допомогою слідуючих макроімен:
СНn:m - найменування субконто виду n з номером m;
СЦn:m - ціна субконто виду n з номером m;
СНn:m.k - значення параметра з номером k субконто виду n з номером m.
Тут m - повной номер субконто, він перераховує через двокрапку номери кожного рівня субконто. Наприклад, 1:2:3 - субконто виду 1 з повним номером 2:3.
Приклади.
СН1:2:3.5 - значення п'ятого параметру субконто виду 1, з повним номером 2:3;
СЦ6:2 - ціна субконто виду 6 з номером 2.
Ви можете також задавати значення цін, найменувань й параметрів субконто за допомогою команди присвоєння, аналогічно тому, як це виконуєтьсядля показників і констант. В лівій частині команди вказується макроім'я параметра, ціни або найменування субконто, а в правій, після символу "=", вираз.
Наприклад:
!СЦ6:2=П_Сума - встановити значення ціни субконто виду 6 з номером 2, рівне значенню показника П_Сума.
Зауваження.
1. Приведений приклад може здатися вельми штучним. Дійсно, частіше всього посилання на характеристики субконто в макромові використовуються в циклах. Так, забігаючи наперед, приведемо приклад, в якому першому параметру всіх субконто виду 3 присвоюється нульве значення:
!ВЫБРАТЬ СУБКОНТО ВИД 3 ВСЕ
!СН&. 1=0
!СЛЕДУЮЩИЙ СУБКОНТО
Тут символ "&" означає текуче субконто.
2. В типових операціях (див. розд. 5) можна використовувати макроімена для посилань на субконто, яке використовується в дебеті або кредиті проводки типової операції. Наприклад, СЦ1Д - ціна субконто, яке використовується в дебеті першої проводки типової операції.
Д1.4. Числові вирази
В командах присвоєння значень показникам, константам і характеристикам субконто справа від знаку присвоєння ("=") повинен стояти вираз. Вираз може бути числовим (його результат - число), або рядковим - його результат - рядок символів.
Числові вирази складаються з слідуючих елементів:
" Чисел (при цьому в чисел здробовою частиною ціла і дробова частина повинні розділятися крапкою, а не комою, наприклад, "1.5", а не "1,5");
" Знаків арифметичних операцій ("+" - додавання, "-" - віднімання, "*" - множення і "/" - ділення);
" Круглих дужок "(" і ")", які визначають порядок обрахунку виразу;
" Макроімен, які мають числові значення

 
 

Цікаве

Загрузка...