WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

рахунок "Розрахунки за акредитивами"),
К-т рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
(при оформленні акредитиву за рахунок власних коштів),
К-т рахунка 60 "Короткострокові позики"
(при оформленні акредитиву за рахунок короткострокової
позики).
Умовами акредитиву передбачається строк його дії і документи, за якими здійснюється оплата заборгованості з акредитивного рахунка. При поданні цих документів банк списує суму платежу одержувачу. В бухгалтерському обліку ця операція відображається:
Д-т 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками",
К-е 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті".
Після закінчення строку дії, передбаченого умовами акредитиву, невикористана його сума повертається, оформляється меморіальним ордером і зараховується на той рахунок, з якого був виставлений (оформлений):
Д-т 311 "Поточні рахунки в національній валюті",
Д-т 60 "Короткострокові позики",
К-т 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
(аналітичний рахунок "Розрахунки за акредитивами").
Аналітичний облік організовується за кожним акредитивом окремо.
Розрахунки зі застосуванням розрахункових чеків використовуються у безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб тільки з товарних оерацій з метою скорочення розрахунків готівкою.
Для здійснення розрахунків платник одержує в банку чекову книжку, сума по якій бронюється на окремому рахунку. Сума зазначається в чековій книжці. Для проведення платежу виписується чек і передається одержувачу коштів, який пред'являє чексвоєму обслуговуючому банку для зарахування на поточний рахунок. Термін дії чекової книжки - до одного року.
Розрахунки з застосуванням розрахункових чеків обліковуються на синтетичних рахунках аналогічно акредитивам, але із застосуванням окремого аналітичного рахунка "Розрахунки з застосуванням розрахункових чеків".
Підприємства, які здійснюють розрахунки в готівковій формі, мають касу і організують облік наявності та руху грошових коштів. Організація та облік готівкового обороту регламентується "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", яке затверджене постановою правління Національного банку України від 19 лютого 2001 року за № 72 і набрало чинності з 17 квітня 2001 року.
Каса підприємства - приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга.
До початку записів касова книга оформляється: сторінки нумеруються, аркуші прошнуровуються і скріплюються печаткою підприємства. На останній сторінці касову книгу підписує керівник і головний бухгалтер.
Касові операції оформляються прибутковими і видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 15 лютого 1996 року № 51 "Про затвердження типових форм обліку касових операцій".
Для заприбуткування готівки в касу оформляється прибутковий касовий ордер. До нього заповнюється квитанція, яка завіряється печаткою підприємства і вручається особі, що внесла готівку. Якщо готівка надійшла з банку, квитанція не заповнюється, або ж заповнюється і без печатки прикріплюється до виписки банку.
2.2. Формування документу "Квиток учня" в електронних таблицях Excel
Електронна таблиця Excel призначена для обробки табличних даних. Вона складається із 256 стовпчиків (А, В...ІV) і до 65536 рядків. На перетині стовпчиків і рядків створюється клітинки, які мають свої адреси (А1). Щоб перейти в якусь клітинку потрібно її клацнути мишкою (якщо її видно на екрані). Якщо клітинку не видно, то вибрати меню "Правка" - "Перейти". В вікні, що з'явиться набрати адрес клітинки і клацнути ОК. Ctrl-Home - перейти в клітинку А1. Щоб ввести в клітинку, потрібно відмітити її і в рядку формул набрати потрібне число. Десяткові числа вводяться через кому.
Рядок формул: він призначений для вводу і редагування даних в клітинці.
Х ? = 23,5
Х - відміняє ввід
? - заміняє Enter
Щоб зробити редагування в клітинці потрібно: відмітити її і її зміст з'явиться у рядку формул, клацнути мишкою в рядку формул, щоб з'явився курсор і по завершенню редагування натиснути Enter. Замість клітинки можна редагувати безпосередньо у клітинці. Для цього потрібно клацнути два рази лівою кнопкою, щоб в ній з'явився курсор.
Щоб ввести текст у клітинку, потрібно її відмітити і набрати потрібний текст. Потрібно спочатку набрати апостроф, а потім число.
Щоб ввести формулу, потрібно її відмітити. Потрібно спочатку натиснути знак "=" і набрати формулу.
Відмітка клітинок. Якщо одну, то клацнути її лівою кнопкою. Якщо блок - клацнути мишкою в лівій верхній клітинці і утримуючи її, протягнути по горизонталі і вертикалі.
Відмітка стовпчиків (рядків). Якщо один - то клацнути його букву (цифру). Щоб відмітити декілька підряд: клацнути перший і утримуючи мишку, протягнути її до останнього. Щоб відмітити декілька окремих - відмітити перший, натиснути Ctrl і утримуючи її клацнути інші.
У клітинку користувач може ввести дані чотирьох основних типів: числа, дати, тексти, формули. Таблиця міститься на сторінці, яка має номер (бірку, ярлик).
Декілька сторінок утворюють книжку.
Щоб ввести у клітинку число або текст її потрібно вибрати - це можна зробити відмітивши її мишкою, або на клавіатурі - клавішами зі стрілками.
Активна клітинка має рамку з маркером, який є у правому нижньому куті. Активною може бути тільки одна клітинка. У клітинку можна ввести до 255 символів.
Вікно електронної таблиці складається з таких елементів:
- заголовка вікна;
- рядка формул;
- панелі задач;
- меню вікна, у яке входять елементи (файл, правка);
- кнопки редагування;
- дві лінії прокрутки;
- заголовок стовпців;
- номера рядків;
- примітки.
Після натискання кнопки "Создать" в панелі інструментів Excel Стандартная, Excel створює чисту робочу книгу.
Робоча книга складається з робочих листів. Робочий лист являє собою сітку стовпців і рядків. Стовпці ідуть зверху вниз, а рядки - зліва направо.
Кожний лист складається з 256 стовпців і 65536 рядків. В одному листі робочої книги є 16777216 клітинок.
Щоб ввести формулу в клітинку потрібно спочатку поставити знак "=", а потім вводити формулу. Таким чином на екрані появиться результат тої чи іншої дії.
Формула - це розрахунок, який ми створюємо в клітинці.
Квиток учня - це документ, який засвідчує дійсність навчання тієї чи іншої особи у будь-якому закладі.
Квиток учня видається Міністерством Освіти України.
В цьому документі записуються такі реквізити:
- прізвище, ім'я

 
 

Цікаве

Загрузка...