WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

березня 1960 р. з подальшими змінами. Журнально-ордерною формою (8 журналів-ордерів) затверджено інструкцією МінФіну від 6.06.1960 р.
Послідовність облікових заисів при журнально-ордерній формі наведено на схемі:
2.1.3 Синтетичний та аналітичний облік на підприємстві за квітень місяць.
Тема: Синтетичний облік коштів на рахунках в банках (рах. № 31).
Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій призначено рахунок № 31 "Рахунок в банках". Цей рахунок є балансовий. За Д-т № 31 Рахунку наджодження, а за К-т - вибуття грошових коштів.
Рахунок має 4 субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
Сальдо на цьому рахунку Дебетове.
Основою для запису операцій по 31 рахунку є Виписка банку - це документ, що видається банкомпідприємству і відображає рух грошових коштів на поточних рахунках.
Виписка банку є регістром аналітичного обліку по рахунках.
Облік грошових коштів на рахунках у банку.
Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків кожному підприємству під час його організації відкривається в банку поточний (розрахунковий) рахунок. Для його відкриття банку надаються такі документи: заява банківської форми, посвідчення про реєстрацію підприємства, статут, затверджений нотаріально і з відмітками податкової адміністрації і соціальних фондів (пенсійного, страхового, фонду зайнятості та фонду страхування від нещасних випадків), посвідчення про реєстрацію в статистичному органі; картка зі зразками підписів керівника і головного бухгалтера, якщо він передбачений штатним розкладом. У разі відсутності призначеного головного бухгалтера підпис залишає лише керівник і ставиться на картці кругла печатка підприємства.
Поточному рахунку кожного підприємства банком присвоюється номер (код), який потім проставляється на всіх документах, якими оформлюються господарські операції за цим рахунком. Може бути відкрито два і більше поточних рахунків, кожному з них присвоюється окремий номер, а один з них є основним. У разі наявності двох і більше поточних рахунків в національній валюті власник рахунків протягом трьох робочих днів повинен визначити один основний.
Безготівкові розрахунки оформляються такими бухгалтерськими документами банківської форми: платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, платіжними вимогами, заявами на акредитив, розрахунковими чеками, векселями. Для одержання готівки з поточного рахунка оформлюється грошовий чек, а для внесення готівки - об'ява на внесок готівки.
Після відкриття поточного рахунка банк видає (продає) підприємству чекову книжку, яка являє собою бланки суворої звітності і зберігається в сейфі як і готівкові гроші. Чек являє собою розпорядчий документ банку на виплату готівки. Виплата здійснюється суворо за цільовим призначенням коштів: на виплату заробітної плати, витрати з відрядження, на господарські потреби. До чека виписується корінець, який лишається при чековій книжці. Кожен бланк чека контролюється банком. Виправлення в ньому не допускаються, в разі допущення помилки зіпсований чек залишається при чековій книжці.
Об'ява на внесок готівки виписується в банку касиром чи іншою особою, що вносить готівку. Цей документ являє собою три частини однакової форми: одна повертається представнику підприємства як квитанція, що підтверджує одержання суми банком, друга частина залишається банку, а третя - повертається підприємству разом із випискою.
Виписка банку з поточного рахунка - це зведений документ грошових операцій. У ній зареєстровані всі операції, як безготівкові так і готівкові. Виписка надається підприємству щоденно або в інші терміни залежно від кількості операцій. В ній зазначаються дати на початок виписки і кінець, сальдо - також на початок і кінець виписки та всі операції за дебетом і кредитом.
Кожна одержана виписка повинна бути оброблена: перевірено сальдо початкове даної виписки з кінцевим попередньої, з'ясовано зміст кожної операції і проставлено кореспондуючі рахунки, проведено арифметичну перевірку правильності оборотів і визначення кінцевого сальдо. При визначенні кореспондуючих рахунків слід мати на увазі, що суми проставлені у виписці за дебетом, означають кредит і навпаки. Це пояснюється тим, що банк дає виписку з свого рахунка, який для банку є пасивним.
Виписка банку служить основою для бухгалтерського обліку грошових коштів на поточному рахунку.
Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті призначений рахунок 311 "Поточний рахунок в національній валюті". Він активний, призначений для обліку засобів господарства, основний грошовий. За дебетом цього рахунка ведеться облік надходження грошових коштів на поточний рахунок у національній валюті, а за кредитом - списання перерахованих та виданих грошових коштів із поточного рахунка.
Найбільш розповсюдженими типовими записами за рахунком 311 є:
Дебет 311 за кредитом рахунків:
36 - зарахування виручки від покупців за реалізовану продукцію і виконані роботи,
50 - зарахування довгострокової позики,
60 - зарахування короткострокової позики,
67 - надходження в уплату дебіторської заборгованості (наприклад, орендної плати та інше),
30 - надходження готівки з каси
та деякі інші.
Кредит рахунка 311 у дебет рахунків:
63 - оплата заборгованості постачальників за одержані матеріали та підрядчиків за виконані роботи,
64 - погашення заборгованості перед бюджетом за податками,
65 - погашення заборгованості перед соціальними фондами,
685 - погашення кредиторської заборгованості,
30 - надходження готівки в касу
та інші.
При комп'ютерній формі обліку згідно з первинним документами видаються відомості за дебетом і кредитом рахунка 311 у розрізі кореспондуючих рахунків. В умовах ручної обробки інформації операції за дебетом рахунка 311 нагромаджуються у відомості № 2, а за кредитом рахунка 311 - в журналі-ордері № 2. В ці регістри операції записуються з виписок банку. Кожна виписка окремим рядком, при цьому операції з однаковою кореспонденцією рахунків підсумовуються.
Підприємствам, які мають у своєму грошовому обігу іноземну валюту, відкривається в банку поточний рахунок в іноземній валюті. Може бути відкритий для зберігання коштів в одній валюті (наприклад, доларовий рахунок, для зберігання франків, марок і т.д.) або ж у різних валютах.
Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому ж банку, де відкритий і

 
 

Цікаве

Загрузка...