WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

публікується у пресі не пізніше 1 червня наступного за звітним роком. Річний фінансовий звіт і баланс Банку затверджується Загальними Зборами не пізніше чотирьох місяців з початку календарного року. Банк публікує квартальні баланси, а також звіт про прибутки (збитки) у русі протягом місяця, наступним за звітним кварталом.
Фінансова звітність Банку, що подається до НБУ, має бути щорічно перевірена аудитором.
Аудиторська перевірка Банку здійснюється зовнішнім аудитором, який має сертифікат НБУ на аудиторську перевірку банківських установ та з яким Правління Банку укладає відповідну угоду.
Банківська таємниця.
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта тавзаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг Банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці опреацій, рахунків та вкладів своїх клієнтів і кореспондентів, а також технічної чи іншої інформації, винаходів переданих Банку.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається Банком відповідно до чинного законодавства України.
Працівники Банку при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та працівники Банку зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх посадових обов'язків.
Реорганізація та ліквідація Банку.
Реорганізація Банку.
Реорганізація Банку здійснюється добровільно за рішенням Загальних Зборів або примусово за рішенням НБУ.
Реорганізація Банку може здійснюватись шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
Реорганізація Банку добровільно за рішенням Загальних Зборів здійснюється згідно з законодавством України "Про господарські товариства" за умови попереднього дозволу НБУ.
При реорганізації Банку вся сукупність прав і обов'язків Банку переходить до його правонаступників. Реорганізація Банку розпочинається після затвердження НБУ плану реорганізації.
Ліквідація Банку.
Банк може бути ліквідований:
- з ініціативи власників Банку;
- з ініціативи НБУ (у тому числі за заявою кредиторів).
Після ліквідації документи Банку передаються на зберігання до архіву НБУ.
АППБ "Аваль".
Дане Положення визначає порядок організації, діяльності і ліквідації Надвірнянського територіально-відокремленого безбалансового відділення Івано-Франківської обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".
Відділення діє на підставі цього Положення. Дане Положення розроблене на основі Закону України "Про Банки і банківську діяльність", інших законів України, нормативних актів Національного Банку України та Статуту Банку.
Відділення створене постановою Правління АППБ "Аваль" № П-44/15 від 18 жовтня 1999 р. з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів та розширення їх кола, забезпечення якості та звільнення обсягів наданих послуг.
Відділення не є юридичною особою, відкривається на балансі Дирекції і здійснює свою діяльність від її імені та в межах наданих повноважень.
Відділення не має окремого балансу, не є платником податків, здійснює операції через субкореспондентський рахунок Дирекції, має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням з кодом і зазначеним МФО Дирекції.
Місцезнаходження Відділення: Україна, 285700. Івано-Франківська область, м.Надвірна, вул.Соборна, 163.
Основні завдання відділення:
Основними завданнями, що стоять перед відділенням є:
- здійснення на договірних засадах розрахунково-касового обслуговування підприємств, організацій і господарств (їх об'єднань) системи зв'язку, інших галузей народного господарства та підприємницьких структур, громадських організацій (їх об'єднань) та окремих громадян, далі - прийом від клієнтів документів на відкриття рахунків і передача їх на розгляд Дирекції;
- забезпечення контролю за використанням грошових коштів, ведення повного і своєчасного їх обліку, збереження готівки та первинних документів аналітичного обліку.
Операції відділення.
Для виконання покладених завдань Відділення здійснює банківські операції у відповідності з дозволом Банку та ліцензії НБУ.
Всі працівники Відділення зобов'язані зберігати банківську таємницю по операціях Відділення, а також по рахунках і вкладах клієнтів.
Облік та документообіг.
Облік та документообіг у Відділенні організовується у відповідності до правил передбачених нормативними документами НБУ, вимог Дирекції.
2.1.2. Форми ведення бухгалтерського обліку.
Форма ведення бухгалтерського обліку - це сполучення різних регістрів аналітичного та синтетичного обліку та їх взаємозв'язок, послідовність і способи облікових записів з метою узагальнення й одержання звітності.
На даний час в народному господарстві застосовують такі форми обліку:
- меморіально-ордерна;
- журнально-ордерна;
- спрощена;
- механізована;
- автоматизована.
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку застосована на використання принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків, відповідно до чинного положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках необхідних для управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, що ведуться по Кт синтетичних рахунків (обліку) і Дт кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку, відомості, таблиці, книги і картки.
Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із журналів-ордерів переносять до Головної книги, в якій підраховують обороти по Дт кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих рахунках і складання звітного балансу.
У головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти і сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) по кожному синтетичному рахунку. За методом подвійного запису суми Дт-х і Кт-х оборотів, а також Дт-х і Кт-х сальдо, мають бути відповідно між собою рівними. Головна книга відкривається на рік. Порядок ведення за журнально-ордерною формою для великих промислових підприємств визначено інструкцією з використання єдиної журнально-ордерної форми обліку № 63, затверджено МФ СРСР 8

 
 

Цікаве

Загрузка...