WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота

Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ” - Курсова робота


Курсова робота з бухобліку
Бухгалтерський облік в банку "АВАЛЬ"
ЗМІСТ
І. Загальна частина.
1.1. Обґрунтування теми.
1.2. Охорона праці.
ІІ. Розрахункова частина.
2.1.1. Характеристика підприємства.
2.1.2. Форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою в банку "Аваль".
2.1.3. Синтетичний та аналітичний облік на підприємстві за квітень місяць.
2.2. Формування документу "Квиток учня" в електронній таблиці "Excel".
ІІІ. Література.
І. Загальна частина.
1.1. Обґрунтування теми.
Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємства, а також система збирання, вимірювання, обробки та передачі інформації про господарську діяльність підприємства внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.
Бухгалтерський облік - це процес безперервного і взаємопов'язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю окремого підприємства з метою одержання про нього поточних і підсумкових показників.
Облікові вимірники. В бухгалтерському обліці існує три види вимірників:
Натуральні вимірники - використовуються для обліку кількості матеріальних цінностей. Натуральні вимірники використовуються в аналітичному обліку; матеріальних цінностей, готової продукції, товарів, основних засобів.
Трудові вимірники - використовуються з метою обліку кількості відпрацьованого часу і обліку праці витраченої на виготовлення продукції. Виражаються вимірники в одиницях часу. Використовуються при нарахуванні заробітної плати, визначення рівня продуктивності праці.
Грошові вимірники - є універсальними за допомогою грошового вимірника узагальнюється інформація про господарські операції і явища, що раніше виражалися в натуральних і трудових вимірниках. Використовуються грошові вимірники поряд з натуральними і трудовими при обліку заробітної плати, матеріалів, готової продукції, її реалізації, прибутків і збитків у розрахунково кредитних операціях, а також для узагальнення і визначення підсумків виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства за звітний період при складанні поточних і річних звітів, планів розвитку підприємства.
Завдання бухгалтерського обліку.
Головне завдання бухгалтерського обліку є:
- виявлення обсягу випущеної продукції, придбаних товарів, їх реалізації;
- виявлення фактичних витрат з виготовлення чи придбання товарів;
- аналіз, та контроль за собівартістю випущеної продукції і її зниженням, визначеннями кінцевих результатів виробництва та реалізації їх використання.
Завданнями бухгалтерського обліку є:
1) Додержання положення про організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
2) Облік, аналіз і контроль за необоротними активами (необоротні активи - засоби праці).
3) Облік, аналіз і повсякденний контроль за використанням завдань виробництва в розрізі кількості, якості, асортименту продукції згідно з вимогами замовників.
4) Облік, аналіз, контроль за власним капіталом, за забезпеченням наступних витрат і платежів.
5) Облік, аналіз, контроль за оборотними активами, за правильними і економічними витратами ресурсів.
6) Облік, аналіз та визначення витрат за елементами та витрат діяльності підприємства.
7) Облік, аналіз і контроль за мірою праці та її оплати.
8) Своєчасне документальне оформлення випущеної продукції.
9) Облік, аналіз, контроль за довгостроковими зобов'язаннями.
10) Облік, аналіз, контроль за поточними зобов'язаннями.
11) Облік, аналіз, контроль за формуванням доходів і результатів діяльності підприємства.
12) Облік, аналіз, контроль за коштами, розрахунками та іншими активами.
13) Контроль за станом рентабельності підприємства.
14) Забезпечення наявності первинної документації.
15) Забезпечення повного відображення всіх витрат.
16) Побудова обліку на кожному підприємстві, відповідно до особливостей його технології та організації виробництва.
17) Ведення обліку кожного виду господарських коштів відповідно до закріплення за матеріально відповідальними особами, які відповідають за їх використання і зберігання.
Вимоги до бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік повинен відповідати таким вимогам:
1. Раціональність та економічність побудови бухгалтерського обліку.
2. Якість і зрозумілість обліку.
3. Простота, чіткість, точність, повнота і достовірність поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю, надання користувачам, достовірної інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства.
4. Дійовитість і достовірність поточних і звітних даних, згідно з положенням (стандартом "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
5. Порівнювання звітних даних останнього періоду з даними за минулі звітні періоди, планами-прогнозами, даними бізнес-планів підприємства.
Предмет бухгалтерського обліку:
Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу, розширеного відтворення: господарські акти, процеси, що спричиняють рух господарських засобів, джерел їх утворення. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто, виробництво, розподіл, обіг та споживання. Він вивчає стан і використання засобів підприємства в процесі господарської діяльності та джерел їх утворення.
Об'єкти бухгалтерського обліку. Об'єктами бухгалтерського обліку підприємства є засоби та їх утворення.
Метод бухгалтерського обліку.
Метод бухгалтерського обліку складається з восьми елементів:
1. Документація.
2. Інвентаризація.
3. Рахунки.
4. Подвійний запис.
5. Оцінка.
6. Калькуляція.
7. Баланс.
8. Звітність.
1.3. Охорона праці.
1. Загальне положення.
До роботи з комп'ютерною та лічильною технікою допускаються особи ознайомлені зі вступним первинним інструктажем з питань охорони праці, інструкцією по експлуатації застосовуваної машини, знають основні конструкції машини. Освітленість робочого місця оператора ЕОМ повинна відповідати нормам ВБН 8.2.2. 000.32106 - 1 - 95.
Розташування машини повинно виключати відбивання променів штучного освітлення від екрану машини. Дисплей комп'ютера повинен бути обладнаний захисним екраном. Приміщення комп'ютерного залу повинно відповідати вимогам санітарних норм для обчислювальних центрів. Воно повинно бути сухим з неструмопровідною підлогою. Стіни приміщення повинні обшиватися

 
 

Цікаве

Загрузка...