WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

капітальних вкладень здійснюється з розрахункового рахунка інвестора шляхом оплати розрахункових документів на виконані проектні, будівельно-монтажні й інші роботи, поставлене устаткування й інші витрати, зв'язані з капітальними вкладеннями. Склад витрат і порядок їхньої оплати залежать від характеру капітальних вкладень, способу виробництва будівельно-монтажних робіт, а також методу фінансування витрат.
Установи банків не контролюють цільове й ефективне використання власних засобів коштів на капітальні вкладення. Тільки на прохання інвестора, на договірних засадах за окрему плату вони можуть здійснювати такий контроль, наприклад, перевіряти якість проектно-кошторисної документації, проводити контрольні обмірювання оплачених (представлених до оплати робіт), робити інші види послуг по фінансуванню капітальних вкладень. Плата за такі послуги повинна встановлюватися на рівні, що забезпечує повне покриття витрат банку на їхнє надання й одержання відповідного прибутку.
В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства.
Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів.
Усі витрати підприємства на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, що включаються до їх первісної вартості, накопичуються на рахунку 15 "Капітальні інвестиції".
За дебетом рахунка 15 відображається збільшення понесених підприєм-ством витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, а за кредитом - їх зменшення у зв'язку з прийняттям в експлуатацію або приведенням у стан використання за призначенням відпові-дних об'єктів.
Для обліку витрат, пов'язаних із придбанням або створенням різних видів основних засобів використовуються відповідні субрахунки рахунку 15 "Капітальні інвестиції":
o субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік якихведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада);
o субрахунок 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" призначений для обліку витрат підприємства на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи";
o субрахунок 155 "Формування основного стада" призначений для обліку витрат на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та вигодівлі")
Збільшення первісно очікуваних економічних вигод може бути досягнута двома шляхами:
1) збільшення надходжень грошових коштів внаслідок зростання виробничої потужності об'єкту;
2) зменшення витрат, пов'язаних з використанням об'єкту основних засобів.
Бухгалтерські записи для обліку таких витрат такі ж, як і при створенні і придбанні основних засобів, тобто використовується рахунок 15 "капітальні інвестиції".
Витрати накопичуються на рахунку 152 і після їх завершення включаються до первісної вартості об'єкту основних засобів:
Дт 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів "
Кт 23 "Виробництво"
Кт 20 "Виробничі запаси"
Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
Кт 65 "Розрахунки по страхуванню",
Кт 66 "Розрахунки по оплаті праці".
Дт "Основні засоби"
Кт 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів "
Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.
При введенню основного засобу в експлуатацію оформлюється форма № 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) до іншого, а також для виключення Їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).
При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт. Складання загального акта, яким оформлюється приймання декількох об'єктів основних засобів, дозволяється лише при обліку господарського інвентаря, інструментів, обладнання і т.п., якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці.
При передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, яке отримує, і підприємства, яке здає основні засоби).
При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт також складається у двох примірниках у тому відділі, який здає основні засоби.
Список використаної літератури
1. Закон України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р, №996-ХIV, зі змінами і доповненнями.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р, №І283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" , від 27.04.00р. № 92.
4. Інструкція № 291 - "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу , зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
5. Інструкція № 114 - " Про Затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", від 10.12.99 р. № 114.
6. Бутинець Ф. А. Бухгалтерський фінансовий облік. -Житомир, 2000р.
7. Вербицка Л. В. " Теорія бухгалтерського обліку" Нав.- метот. Посібник . - К. : Логос, 1999 р.
8. Голов С. М. Управленческий учет. -К., 1998г
9. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000.
10. Мушинський Р., Токарь С. Бухгалтерський облік основних засобів за новими правилами. // Бухгалтерія. - 2000. - № 48. - с. 55-57є
11. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. - Київ: АСК. 2000р.
12. Фурсов О. Основні засоби в бухгалетрському обліку після 1 липня 2000 року. // Бухгалтерія. - 2000. - № 27. - с. 50-56.
13. Баланс № 6 від 08.02. 2001р.

 
 

Цікаве

Загрузка...