WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

грн.:
Дебет 681 "Розрахунки за авансами одержаними" 6 240
Дебет 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками " 43 200
Кредит 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 49 440
Одночасно на суму ПДВ, грн.:
Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 8 240
Кредит 641 "Розрахунки за податками" 7 200
Кредит 643 "Податкові зобов'язання" 1 040
Первісною вартістю необоротних активів, що внесені до статутного капіталу підприємств, є погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.
Приклад 5. ВАТ "Морж" отримало від ТОВ "Пінгвін" патент на винахід в обмін на випуск 5 000 простих акцій (номінальна вартість однієї акції - 0,5 грн.).
Балансова вартість патенту - 9 200 грн., а ринкова вартість простої акції ВАТ "Морж" на момент здійснення операції - 10 грн. за акцію. Виходячи із цього, первісна вартість придбаного патенту дорівнює 50 000 грн.
В обліку ВАТ "Морж" слід зробити такі записи:
1) випуск акцій, грн.:
Дебет 46 "Неоплачений капітал" 50 000
Кредит 40 "Статутний капітал" 2 500
Кредит 421 "Емісійний дохід" 47 500
2) отримання патенту, грн.:
Дебет 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 50 000
Кредит 46 "Неоплачений капітал" 50 000
Одночасно, грн.:
Дебет 124 "Права на об'єктипромислової власності" 50 000
Кредит 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 50 000
Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.
Приклад 2.6. Підприємство безоплатно отримало інвентар, залишкова вартість якого за актом приймання-передачі становить 15 000 грн., а сума нарахованого зносу за період експлуатації дорівнює 5 000 грн.
Ринкова вартість інвентарю з урахуванням зносу оцінюється підприємством у сумі 28 000 грн., а очікуваний строк його експлуатації підприємством становить 5 років.
Витрати підприємства на перевезення цього інвентарю транспортною організацією становили 2 400 грн. (у тому числі ПДВ).
У бухгалтерському обліку підприємства безоплатне отримання інвентарю буде відображене такими записами:
1) оприбутковання отриманого інвентарю, грн.:
Дебет 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 28 000
Кредит 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 28 000
2) відображення витрат на транспортування інвентарю, грн.:
Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 2 000
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 400
Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 2 400
3) включення до первісної вартості інвентарю витрат на його доставку, грн.;
Дебет 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 2 000
Кредит 152 "Придбання (створення) основних засобів" 2 000
4) перерахування оплати за послуги транспортної організації, грн.:
Дебет 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 2 400
Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 2 400
Одночасно з нарахуванням амортизації безоплатно отриманих об'єктів пропорційна частина їх вартості, відображена на субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи", підлягає включенню до складу доходу звітного періоду.
Сума, що підлягає щомісячному включенню до складу доходу підприємства, дорівнює:
28000/5х12 = 467 (грн..)
На цю суму щомісячно слід робити запис:
Дебет 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
Кредит 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".
Створення необоротних активів власними силами
Оцінка необоротних матеріальних активів, створених власними силами, здійснюється з дотриманням тих самих положень, що й оцінка придбаних основних засобів.
Якщо об'єкт виготовлений власними силами, а підприємство також виготовляє подібні активи (продукцію) для реалізації, собівартість такого об'єкта визначається відповідно до положень П(С)БО 16 "Витрати".
Собівартість об'єктів, виготовлених власними силами, відображається в обліку записом:
Дебет 15 "Капітальні інвестиції"
Кредит 23 "Виробництво"
або
Кредит 26 "Готова продукція".
Первісна вартість об'єктів, збудованих власними силами, звичайно включає:
o вартість робіт, виконаних субпідрядниками;
o вартість устаткування, що підлягає монтажу;
o прямі матеріальні витрати;
o прямі витрати на оплату праці;
o накладні витрати, що безпосередньо пов'язані з будівництвом активу;
o вартість ліцензії (або дозволу) на будівництво;
o оплату фахових послуг (архітекторів, юристів тощо).
Приклад 7. Підприємство здійснює будівництво складу матеріалів господарським способом.
У процесі будівництва мали місце такі операції:
o придбане устаткування, що підлягає монтажу, на суму 120 000 грн. (у тому числі ПДВ);
o витрачені будівельні матеріали на суму 500 000 грн.;
o нарахована заробітна плата працівникам, які приймають участь у будівництві, - 200 000 грн.;
o відрахування на соціальне страхування становили 75 000 грн. (200 000 грн. х 37,5%);
o нарахована амортизація машин і механізмів, задіяних у процесі будівництва, - 18 000 грн.;
o спожита електроенергія для освітлення будівельного майданчика на суму 15 000 грн.
Придбане устаткування, що підлягає монтажу, у бухгалтерському обліку буде відображене записом, грн.:
Дебет 151 "Капітальне будівництво" 100 000
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 20 000
Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 120 000
Для відображення інших витрат на будівництво слід скласти такий запис, гри.:
Дебет 151 "Капітальне будівництво" 808 000
Кредит 205 "Будівельні матеріали" 500 000
Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою" 200 000
Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням" 75 000
Кредит 131 "Знос основних засобів" 18 000
Кредит 92 "Адміністративні витрати" 15 000
Після введення в експлуатацію будівлі складу на підставі акта приймання буде зроблений запис, грн.:
Дебет 103 "Будинки та споруди"

 
 

Цікаве

Загрузка...