WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

інвестиції".
У разі якщо об'єкт необоротних активів придбано в результаті бартерної операції (або обміну із частковою оплатою грошовими коштами), його оцінка залежить від того, чи мав місце обмін подібними або неподібними об'єктами.
Подібними є об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.
У свою чергу об'єкти, які не відповідають одночасно цим двом критеріям, є неподібними.
Первісна вартість об'єкта, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта.
Приклад 2. Підприємство здійснило обмін свого автомобіля на інший автомобіль. Первісна вартість відданого автомобіля - 40000 гри., а знос - 10 000 грн. Обидва автомобілі мають однакову справедливу вартість та однакове функціональне призначення - перевезення пасажирів.
У цьому випадку первісна вартість отриманого автомобіля дорівнює 30 000 грн. (40 000-10 000).
У бухгалтерському обліку підприємства слід зробити такий запис:
Дебет 105 "Транспортні засоби" 30 000
Дебет 131 "Знос основних засобів" 10 000
Кредит 105 "Транспортні засоби" 40 000
Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує йогосправедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість. Різниця між залишковою та справедливою вартістю такого об'єкта списується на витрати звітного періоду.
o Приклад 3. Припустимо, що в попередньому прикладі справедлива вартість автомобіля становить 26 000 грн.
Отже, залишкова вартість відданого автомобіля на 4 000 грн. перевищує його справедливу вартість. У цьому випадку необхідно спочатку зробити запис, грн.:
Дебет 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 4 000
Кредит 105 "Транспортні засоби" 4 000
Після цього буде зроблено запис, наведений у прикладі.2, але з урахуванням скоригованої залишкової вартості визначеного автомобіля.
Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта, збільшеній або зменшеній на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.
Алгоритм визначення первісної вартості отриманого об'єкта в цьому випадку можна подати таким чином (рис. 2.3):
o Приклад 4. Підприємство "Райдуга" придбало комп'ютери у ТОВ "Чисті генії" в обмін на автомобіль (первісна вартість якого ЗО 000 грн., нарахований знос - 2 500 грн., справедлива вартість на момент обміну - 36 000 грн. (без ПДВ)). Крім того, підприємство "Райдуга" перерахувало ТОВ "Чисті генії" 6 240 грн. (у тому числі ПДВ). Первісна вартість комп'ютерів - 40 000 грн., нарахований знос - 2 000 грн.
Отже, наведені дані свідчать, що первісна вартість комп'ютерів дорівнює:
?
+ --
=
Рис. 1. Визначення первісної вартості об'єкта необоротних активів, отриманого шляхом обміну на неподібний об'єкт
36 000 + 6 240 - (6240х20) /120=41 200 (грн.).
Виходячи із цього, у бухгалтерському обліку підприємству "Райдуга" слід зробити такі записи:
1) списання переданого автомобіля, грн.:
Дебет 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 27 500
Дебет 131 "Знос основних засобів" 2 500
Кредит 105 "Транспортні засоби" 30 000
2) відображення доходу від бартерної операції з урахуванням ПДВ (36 000 грн. + 36 000 грн. х 0,2), грн.:
Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 43 200
Кредит 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 43 200
Одночасно на суму ПДВ, грн.:
Дебет 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 7 200
Кредит 641 "Розрахунки за податками" 7 200
3) перерахування грошових коштів у часткову оплату комп'ютерів, грн.:
Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 6 240
Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 6 240
Одночасно на суму ПДВ, грн.:
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 1 040
Кредит 644 "Податковий кредит" 1 040
4) надходження комп'ютерів від ТОВ "Чисті генії", грн.:
Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 41 200
Кредит 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 41 200
Одночасно на суму ПДВ, грн.:
Дебет 644 "Податковий кредит" 1 040
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 7 200
Кредит 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 8 240
5) введення в експлуатацію придбаних комп'ютерів, грн.:
Дебет 104 "Машини та обладнання" 41 200
Кредит 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 41 200
У свою чергу, у бухгалтерському обліку ТОВ "Чисті генії" процес обміну буде відображений такими записами:
1) отримання автомобіля від підприємства "Райдуга", грн.:
Дебет 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 36 000
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 7 200
Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 43 200
2) введення отриманого автомобіля в експлуатацію, гри.:
Дебет 105 "Транспортні засоби" 36 000
Кредит 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" 36 000
3) надходження коштів від підприємства "Райдуга" у часткову оплату комп'ютерів, грн.:
Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 6 240
Кредит 681 "Розрахунки за авансами одержаними" 6 240
Одночасно на суму ПДВ, грн.:
Дебет 643 "Податкові зобов'язання" 1 040
Кредит 641 "Розрахунки за податками" 1 040
4) списання з балансу переданих комп'ютерів, грн.:
Дебет 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 38 000
Дебет 131 "Знос основних засобів" 2 000
Кредит 104 "Машини та обладнання" 40 000
5) відображення доходу від бартерної операції,

 
 

Цікаве

Загрузка...