WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

Капітальні вкладення: суть, облік, витрати на утримання - Курсова робота

джерела підприємств і індивідуальних забудовників.
На підприємстві основними джерелами фінансування є: прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства; амортизаційні відрахування; кошти, отримані від випуску і продажу акцій; кредити комерційних банків; джерела вищестоящих організацій; кошти іноземних інвесторів і ін. Але головними джерелами фінансування капітальних вкладень на підприємстві є прибуток, що направляється підприємством на нагромадження, і амортизаційні відрахування.
За останні роки в області фінансування капітальних вкладень відбулися істотні зміни. Насамперед змінилося співвідношення між централізованими і децентралізованими джерелами фінансуваннякапітальних вкладень: частка централізованих різко зменшилася, а частка децентралізованих збільшилася. При переході на ринкові відносини це закономірне явище.
Якщо при плановій економіці централізовані джерела переважали, то з переходом на ринкові відносини ситуація різко змінилася. Частка власних засобів підприємств вже у 1998 р. склала 62,8%, а індивідуальних забудовників - 2,5%. Це нормальний і природний процес, тому що у всіх країнах з розвинутою ринковою економікою у фінансуванні капітальних вкладень переважають приватні інвестиції, а не державні. Вважається, що в цьому випадку вони краще використовуються.
Змінюється і структура джерел фінансування капітальних вкладень. В останні роки спостерігається тенденція збільшення частки амортизаційних відрахувань, що в свою чергу пов'язано з кількаразовою переоцінкою основних виробничих фондів, а також з можливістю здійснення прискореної амортизації. Тут доречно відзначити, що в розвинутих країнах частка амортизаційних відрахувань у фінансуванні капітальних вкладень у корпораціях досягає 70-85%.
У багатьох країнах світу проводиться практика по наданню значних пільг по оподатковуванню, якщо фірми свій прибуток направляють на розвиток виробництва.
Ця пільга надається підприємствам за умови повного використання ними сум нарахованого зносу (амортизації) на останню звітну дату, але ця пільга не повинна зменшувати фактичну суму податку на прибуток, нараховану без обліку пільг, більш ніж на 50%.
Припливу в інвестиційну сферу приватного національного й іноземного капіталу перешкоджає несприятливий інвестиційний клімат, що зберігається, основними характеристиками якого є:
- висока загальна політична нестабільність;
- різкий спад виробництва в період з 1991 року, наслідком якого, є різке скорочення внутрішнього попиту на промислову продукцію і послуги;
- недосконалість нормативно-правової бази в економіці в цілому й в області іноземних інвестицій зокрема ;
- високий рівень оподатковування і зовнішньоторговельного мита;
- нерозвиненість ринку капіталів;
- недолік якісної інфраструктури;
- фактична відсутність єдиної державної політики в області залучення іноземних інвестицій.
Взаємозв'язок цих проблем підсилює їх негативний вплив на інвестиційну ситуацію.
2. Облік капітальних вкладень.
2.1. Організація облікового процесу
Для того щоб бухгалтерський облік був ефективним у кожній ланці народного господарства, він повинний бути відповідним чином організований, тобто необхідна організація облікового процесу, що припускає збір облікової інформації, її обробку і т.д..
Організація облікового процесу в цілому в тій чи іншій ланці народного господарства значною мірою залежить від організації облікового апарата і праці облікових працівників. Таким чином, організація бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, облікового апарата і праці облікових працівників.
Весь обліковий процес можна підрозділити на три стадії: первинний, поточний і підсумковий облік.
Первинний облік, що здійснюється на першій стадії облікового процесу, припускає збір первинних облікових даних про наявність засобів і господарських операцій, їхнє бухгалтерське документування. На цій стадії реалізуються в основному такі способи та методи бухгалтерського обліку, як оцінка, документація.
Другою стадією облікового процесу є поточний облік. На цій стадії протягом місяця здійснюється облікова реєстрація господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах з використанням різних способів методу бухгалтерського обліку - рахунків, подвійного запису, інвентаризації, оцінки.
Третя стадія облікового процесу - підсумковий облік - являє собою узагальнення даних поточного обліку, складання калькуляцій, балансу, звітності. Здійснюється підсумковий облік за допомогою таких способів та методів бухгалтерського обліку, як оцінка рахунка бухгалтерського обліку, калькулювання, подвійний запис, баланс, звітність тощо. На кожній з цих стадій облікового процесу необхідно організувати:
облікові номенклатури;
способи і техніку відображення облікових номенклатур;
матеріальні носії облікових даних і інформації;.
рух матеріальних носіїв облікових даних і інформації;
використання і збереження носіїв облікової інформації.
Перераховані напрямки організацій облікового процесу мають свої особливості на окремих його стадіях.
Під обліковою номенклатурою розуміють склад (перелік) господарських фактів, явищ, операцій і процесів. які підлягають відображенню в системі бухгалтерського обліку. Наприклад, основні засоби, операції по їхньому надходженню, експлуатації, поліпшенню і т.п. Звідси першорядною задачею організації облікових номенклатур є добір цих фактів, явищ, а як результат-формування складу облікових номенклатур. Облікові номенклатури встановлюються по кожнім розділі обліку: облік матеріалів, облік коштів і т.д..
Особливо важливе визначення складу облікових номенклатур при автоматизації обліку, створенні БД.
Після того як облікові номенклатури встановлені, визначаються способи і техніку їхнього відображення в документах, облікових регістрах, БД, машинограмах, відеограмах і т.д..
Наступний напрямок організації технології облікового процесу - організація матеріальних носіїв облікових даних і інформації. Відправним моментом рішення даної задачі є добір матеріальних носіїв, найбільш ефективних в умовах даного виробництва, виходячи з застосовуваних засобів обчислювальної техніки, форми бухгалтерського обліку, виду облікових номенклатур і ін.
При доборі матеріальних носіїв документів використовуються альбоми типових форм документів; облікові регістри; бухгалтерська звітність, типові проектні рішення автоматизації обліку по окремих його ділянках і т.д..
Однак не всі типові носії облікових даних (документів) і інформації (облікових регістрів) відповідають умовам того чи іншого

 
 

Цікаве

Загрузка...