WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Р=2,8x2.8 1 Не більше 3100 - - - - 0,00151 12
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ'ЄКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Формування облікової політики
Під обліковою політикою розуміється сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються для подання фінансової звітності.
Принципи обліку-це ті правила, за якими вимірюють, оцінюють і реєструють господарські операції, а потім їх результати відображають у фінансовій звітності. Їх десять. Керуючись ними, встановлюють два інших елементи-методи і процедури обліку.
Методи обліку-це способи і прийоми , за якими господарські операції показують в обліку. Для облікової політики встановити метод означає вибрати облікову оцінку статей фінансової звітності. Можливі варіанти облікових оцінок передбачені відповідними Національними стандартами. А кожнепідприємство обирає ту з них, яка дозволить максимально точно уявити його фінансову картину.
Що стосується процедур бухгалтерського обліку, то на рівні Закону про бухоблік та Національних стандартів вони не виділені, але зазвичай до них відносять форму ведення, порядок документообігу і технологію обробки облікової інформації, іншими словами, порядок організації обліку на підприємстві.
Як відомо , облікову політику затверджують наказом керівника. При цьому він може бути складений у загальній формі, а може містити розділи і додатки. На практиці найчастіше цей документ складається із загальної частини, розділів "Облікова політика" і "Організація бухгалтерського обліку на підприємстві"додатків (робочий план рахунків підприємства, схема документообігу, перелік первинних документів, що застосовуються на підприємстві, зразок підписів осіб, які мають право підпису первинних документів, тощо). Водночас не заборонено організаційні моменти обліку на підприємстві встановлювати окремим наказом, положення якого можуть змінюватися з року в рік.
Положення облікової політики є обов'язковими для застосування як товариством, так і всіма структурними одиницями. Для забезпечення правильного ведення бухгалтерського обліку даною обліковою політикою зобов'язані керуватися всі підрозділи, служби і керівники. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і призначення порядку створення первинних документів, відображення господарських операцій, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну несуть уповноважені посадові особи, що здійснюють керівництво товариством та структурними одиницями відповідно до установчих документів. При цьому керівники товариства і структурних одиниць зобов'язані створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами , службами та працівниками, які є причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера, щодо дотримання та подання первинних документів відповідно до графіку документообігу.
Змінюють облікову політику підприємства з трьох причин.
Перша-змінилися вимоги статуту підприємства.
Друга-змінилися вимоги Міністерства фінансів України (тобто внесено поправки до чинних стандартів або прийнято нові).
Третя-зміни дозволяють більш достовірно і повно показати події або операції у фінансовій звітності.
Будь-яку зміну облікової політики і облікової оцінки (якщо вона істотна) слід обгрунтувати і розкрити у примітках до фінансової звітності. Зміни і доповнення до облікової політики вносять окремим наказом.
Не вважають зміною облікової політики встановлення її для:
1.подій або операцій , що відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
2.подій або операцій , які раніше не відбувалися.
Якщо зміни до облікової політики вплинули на події та операції минулих періодів, то треба:
1.скоригувати сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
2.надати повторно порівняльну інформацію щодо попередніх звітних періодів.
Відомо, що:
-правила податкового обліку записані у спеціальних законах;
-дані податкового обліку повинні підтверджуватися відповідними документами;
-яких-небудь спеціальних облікових регістрів податкового обліку поки немає (якщо не враховувати Книгу обліку придбання та Книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг)).
У п.2 ст.3 Закону про бухоблік сказано чітко: "Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
На ЗАТ "Лукор" прийнятий наказ про облікову політику від 20.12.2000 року:
1.Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Головному бухгалтеру для забезпечення відображення господарських операцій підприємства скласти і затвердити робочий план рахунків, який оформляється окремим Додатком до цього наказу.
2.Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9. Закриття рахунків класу 7 і 9 проводити щомісяця . Рахунки класу 8 не застосовувати.
3.Встановити, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
Відображення та узагальнення всіх операцій підприємства у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності здійснювати у єдиній грошовій одиниці України-гривні.
Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.
Для аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
4.Затвердити схему документообігу первинних документів у вигляді окремого Додатку до цього наказу.
5. Встановити межу суттєвості для оприбуткування активів на баланс підприємства в сумі 10 грн. Цінності, придбані по ціні, нижче цієї межі, списувати на витрати підприємства без оприбуткування їх в склад активів.
6. Згідно з ПСБО1 застосовувати принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.
7. ОЗ визнавати матеріальні активи,які утримуються з метою їх використання у процесі виробництва або постачання

 
 

Цікаве

Загрузка...