WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

нематеріальних активів здійснюється на рахунку 12 "Нематеріальні активи".За дебетом рахунка відображається надходження об'єктів нематеріальних активів, їх дооцінка; за кредитом-вибуття та уцінка нематеріальних активів. Дебетовий залишок по рахунку 12 показує на визначену в грошовому вимірнику вартість нематеріальних активів, у результаті використання яких очікується отримання майбутніх економічних вигод.
Облік нематеріальних активів ведеться за такимисубрахунками:
121 "Права користування природними ресурсами";
122 "Права користування майном";
123 "Права на знаки для товарів і послуг";
124 "Права на об'єкти промислової власності";
125 "Авторські та суміжні з ними права";
126 "Гудвіл";
127 "Інші нематеріальні активи".
На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік прав користування надрами, іншими ресурсами природнього середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.
На субрахунку 122"Права користування майном"-облік наявності прав користування земельною ділянкою, будівлею, оренду приміщень тощо.
На субрахунку 123"Права на знаки для товарів і послуг"-облік наявності прав на товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо.
На субрахунку 124"Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породу тварин, "ноу-хау", захист від недобросовісної конкуренції тощо.
На субрахунку 125"Авторські та суміжні з ними права" ведеться облік наявності авторських та суміжних з ними прав-прав на літературні та музичні товари, програми ЕОМ, бази даних тощо.
На субрахунку 126"Гудвіл" ведеться облік гудвілу-перевищення вартості придбання покупцем підприємства над його справедливою вартістю.
На субрахунку 127"Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів-права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв.
На рахунку 19"Негативний гудвіл" ведеться облік негативного гудвілу, який виникає в результаті перевищення справедливої вартості підприємства над його ринковою вартістю на дату продажу.Якщо покупців кілька, то кожен з них відображає частку негативного гудвілу пропорційно до справедливої вартості придбаного майна підприємства.
За кредитом рахунка 19"Негативний гудвіл" ведеться облік вартості виникнення гудвілу, а за дебетом -сума від'ємного гудвілу, визнана доходом.
Зменшення негативного гувілу здійснюється :
-у процесі діяльності придбаного підприємства, за результатами роботи якого очікуються збитки;
-у процесі амортизації придбаних необоротних активів;
-при перевищенні справедливої вартості придбаних немонетарних активів над вартістю негативного гудвілу.
Документування операцій з обліку нематеріальних активів здійснюється з використанням типових форм первинних документів з обліку основних засобів.
Витрати на придбання або створення нематеріальних активів до їх введення в експлуатацію збираються на балансовому рахунку 15 "Капітальні інвестиції", субрахунок 154"Придбання (створення) нематеріальних активів".
Приклад. Підприємство придбало в січні 2000 року програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку з оплатою грошовими коштами вартістю 1800 грн (з ПДВ). Очікуваний термін корисного використання програмного забезпечення становить 2 роки.
Для відображення придбання нематеріальних активів у обліку слід зробити такі записи, грн:
1. Оприбуткування отриманих нематеріальних активів:
Дебет 154"Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" 1500
Кредит 685"Розрахунки з іншими кредиторами" 1500
2. Одночасно на суму ПДВ:
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 300
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 300
2. При введенні програмного забезпечення в експлуатацію:
Дебет 125"Авторські та суміжні з ними права" 1500
Кредит 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" 1500
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з їх удосконаленням, підвищенням можливостей та строку використання первісно очікуваних економічних вигод.
Якщо підприємство, яке виготовило придбану бухгалтерську програму, здійснить її вдосконалення, то витрати на це приєднаються до вартості придбаної програми.
Наприклад, підприємством-виробником було здійснено поліпшення програми, вартість якого -600 грн (з ПДВ).
1.Поліпшення бухгалтерської програми, здійснене підприємством-виробником:
Дебет 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" 500
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 500
2.Одночасно на суму ПДВ:
Дебет 641 "Розрахунки за податками" 100
Кредит 685"Розрахунки з іншими кредиторами" 100
3. Приєднання вартості вдосконалення програмного забезпечення до вартості об'єкта в експлуатації:
Дебет 125 "Авторські та суміжні з ними права" 500
Кредит 154 "Витрати на придбання і створення нематеріальних активів" 500
При безкоштовному отриманні нематеріальних активів у розмірі їх справедливої вартості визнається зростання власного капіталу підприємства. Дохід за даною операцією визнається при нарахуванні амортизації в розмірі суми, що нараховується у звітному періоді.
Приклад. Підприємство "Світ" отримало безкоштовно від муніципалітету право на користування земельною ділянкою на 10 років розміром 0,2 га, справедлива вартість якого -20000 грн. Підприємство обрало прямолінійний метод амортизації, ліквідаційна вартість об'єкта прирівнюється до нуля, бо право на використання не може бути передано за умовами угоди. Ділянка буде використовуватись для адміністративних цілей.
У бухгалтерському обліку наведені операції будуть відображені:
1.Оприбуткування безкоштовно отриманого права на використання земельної ділянки, грн:
Дебет 122 "Права користування майном" 20000
Кредит 424 "Безоплатно отримані необоротні активи" 20000
2. Нарахована амортизація за перший рік експлуатації, грн:
Дебет 92 "Адміністративні витрати" 2000
Кредит 133 "Знос нематеріальних активів" 2000
3. Визнання доходу в сумі нарахованої амортизації,грн:
Дебет 424 "Безоплатно отримані необоротні активи" 2000
Кредит 745 "Дохід від безоплатно отриманих активів" 2000
Створення нематеріальних активів власними силами відображається в бухгалтерському обліку записами:
Дебет 154 "Придбання (створення)нематеріальних активів";
Кредит 661 "Розрахунки за заробітною платою";
Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням";
Кредит 20 "Виробничі запаси";
Кредит 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
При введенні об'єкта в експлуатацію:
Дебет 12 "Нематеріальні активи";
Кредит 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
Вибуття нематеріальних активів здійснюється внаслідок продажу, обміну на

 
 

Цікаве

Загрузка...