WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" передбачено для підтвердження правильності та достовірності наданих даних незалежно від форм власності, інвентаризації майна, коштів та фінансових зобов'язань.
Процедурами контролю передбачено проведення інвентаризації, перевірка правильності проведення усіх процедур інвентаризації.
Так як в даному випадку, нам необхідно перевірити наявність всіх нематеріальних активів і немає можливості провести інвентаризацію, тому проаналізуємо дані у нижче наведеному інвентаризаційному описі. Для покращення подальшої роботи розмір вибірки візьмемо до уваги 5.
Таблиця 3. 9-Результати проведення інвентаризації, які є зафіксовані в інвентаризаційному описі
Матеріально- відповідальна особа Об'єкт НА Інвентаризація Фактична кількість Наявна сума За даними бухгалтерського обліку
Кількість Сума
Хомин Н.П. Програма- контроль 20014 1 8200 1 8200
Бойко Ю.Р НЗС-навантаження блоку 20022 1 3333,33 1 3333,33
Хомин Н.Р Програмне забезпечення КТ 20012 1 20000 1 20000
Семків В. М. Програмне забезпечення на ВРУ-330 20016 1 9143,60 1 9143,60
Іванків В.Л Програмне забезпечення Windows 20004 1 1324,84 1 1324.84
Сума 33801,77 33801.77
Отже, за даними інвентаризації можемо зробити наступний висновок про те, що не виявлено ні нестач, ні недоліків. За даними з різних джерел, які були надані з різних джерел є достовірними і інвентаризаційний опис, оформлений згідно з усіма реквізитами та вимогами, які потрібні для подальшого документального оформлення.
Документи по оприбуткуванню і списанню нематеріальних активів зберігаються в архіві підприємства. Архів розміщено убухгалтерії і відповідальність за збереження в архіві всіх документів несе головний бухгалтер, з яким укладено договір про матеріальну відповідальність за первинні документи. Первинні документи зберігаються на підприємстві протягом трьох років. Документи згруповано в папки по місяцях, на папці є надпис, який вказує, які документи і за який період там знаходяться.
3.2.7 Складання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю, уточнення величини ризику контролю, оцінка обсягу по суті, надання рекомендацій з покращення функціонування системи внутрішнього контролю
На підставі проведеної перевірки та аналізу можемо зробити наступний висновок:
До позитивних сторін організації та здійснення бухгалтерського обліку можемо віднести:
1.значна увага приділяється контролю тих моментів в організації обліку, які чітко регламентовані в регулюючих документах;
2.операції з нематеріальними активами проводяться відповідно до законодавства, яким керується дана організація;
3.усі господарські операції, які проводяться з нематеріальними активами зафіксовуються та відображаються в усіх необхідних документах;
4.усі операції санкціоновані;
5.прийняті всі установи для зберігання нематеріальних активів та вкладені договори про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами.
До негативних сторін можна віднести те, що немає обмеження доступу до бухгалтерських документів та звітів.
Проаналізувавши ситуацію в даній установі можна зробити деякі корективи в розрахунку ризику внутрішнього контролю, а відповідно і ризик невиявлення, які були представлені на етапі планування аудиторської перевірки, непотрібно вносити ніяких корективів.
Таблиця 3. 10-Експертна оцінка вагомості факторів, що впливають на ризик внутрішнього контролю
Фактори Середня оцінка Відносна фактична оцінка Абсолютна оцінка
1 2 3 4 5
1 Методи адміністративного контролю 5,6 0,8 4,48
2 Ставлення адміністрації до контролю 4,9 1 4,9
3 Кадрова політика адміністрації 14,3 0,5 7,15
4 Компетентність кадрового контролю 6,6 0,7 4,62
5 Наявність служби внутрішнього контролю 6 0,5 3
6 Підпорядкованість контролюючому персоналу 7,6 1 7,6
7 Санкціонування операцій 4,5 1 4,5
8 Організація системи обліку і внутрішнього контролю 2,8 0,3 0,84
9 Наявність технічних і технологічних засобів контролю 4,6 0,7 3,22
10 Контроль за документами та їх зберігання 7,5 0,6 4,5
11 Правомірність відображення операцій в обліку 5 0,9 4,5
12 Використання контрольних процедур 3,6 1 3,6
13 Нагляд за виконання контрольних процедур 4,6 0,5 2,3
14 Розподіл повноважень і обов'язків 6,8 0,5 3,4
15 Складна кооперативна структура 10,4 1 10,4
16 Інші фактори 5,2 1 5,2
Разом 100 74,21
Як бачимо, на основі проведеного аналізу змінено п.8 і п.10 з 0,5% на 0,3% і з 0,3% на 0,6% відповідно.
Тому ризик невиявлення зміниться таким чином: DR=0,1/0,7172*0,5753*0,7421=0,3890=38,9%.
Отже, підсумовуючи всю наведену інформацію, можемо зробити висновок, що система бухгалтерського обліку добре організована і діє досить ефективно, проте необхідно посилити контроль за документами та їх зберіганням.
Необхідно:
1.обмежити доступ до " 1С Бухгалтерія" шляхом встановлення паролю на вході до програми;
2.посилити контроль за поточними первинними документами шляхом обмеження доступу до архіву документів.
3.3 Перевірка по суті
Для вивчення факторів господарського життя аудитору слід застосувати всі необхідні методи. Практика засвідчує, що при застосуванні даного прийому сприяє виявлення багатьох недоліків та порушень, які мають порушення на підприємстві.
Головним завданням аудитора є перевірити точність ведення обліку нематеріальних активів на обраному підприємстві, а також перевірити відповідні залишки у синтетичних та аналітичних реєстрах обліку нематеріальних активів та їх зносу.
При перевірці наявності матеріальних активів необхідно перевірити чи дійсно існує даний об'єкт і чи він показаний в обліку. З ціллю перевірки наявності об'єктів нематеріальних активів натуральній формі по їх місцю знаходження або по місцю експлуатації проводиться інвентаризація.
При перевірці повноти даних, перевіряється чи не має не облікових нематеріальних активів, тобто чи повністю всі об'єкти відображені в обліку.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлює підприємство під час визнання цього об'єкта активом, але не більше як 20 років.
Метод амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Амортизація на обраному об'єкті нараховується прямолінійним методом.
Первісною вартістю нематеріальних активів є собівартість їхнього придбання або створення.
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на Баланс за первісною вартістю.
Якщо нематеріальний актив одержаний підприємством безоплатно, його первісна вартість дорівнює ринковій

 
 

Цікаве

Загрузка...