WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

записати в облікових регістрах , в Головній книзі, звітності
Періодизація Операції записані у відповідному періоді Забезпечення відображення господарських операцій щодо НА, в тому періоді, в якому вони були здійснені
До об'єкта перевірки можна застосувати наступні процедури контролю:
1.інвентаризація;
2.зіставлення даних інвентаризації з даними бухгалтерського обліку;
3.перевірити аналітичні об'єкти нематеріальних активів із первинними документами на придбання (накладна, акт приймання-передачі)
4.підтвердити наявність угод на придбання нематеріальних активів;
5.зіставлення вартості нематеріальних активів по первинних документах із даними, відображеними в бухгалтерському обліку;
6.перевірити, чи затверджений метод нарахування амортизації в обліковій політиці;
7.провести повторний розрахунок амортизації нематеріальних активів;
8.перевірити правильність арифметичних розрахунків переоцінки та відображення її в обліку;
9.оцінка майбутніх економічних вигод від використання нематеріальних активів.
3.2.2 Опис ведення обліку та контрольних процедур для об'єкта дослідження
Перевірка аудитором стану бухгалтерського, внутрішньогосподарського і статистичного обліку суб'єктів підприємницької діяльності передбачена законом України "Про аудиторську діяльність". Аудитор насамперед контролює відображення в обліку капіталу, який використовується на підприємстві.
На ЗАТ "Лукор" бухгалтерський облік ведеться за допомогою програми "1С Бухгалтерія". Застосування обчислювальної техніки в обліковому процесі вноситьсуттєві зміни до системи джерел інформації про об'єкти, що підлягають перевірці. В умовах застосування комп'ютерних технологій поряд з паперовими носіями інформації створюються й електронні носії. При цьому для проведення ефективної перевірки, необхідно з'ясувати, як отримати та обробити дані.
Об'єктом перевірки є нематеріальні активи, тому проведемо опис ведення обліку нематеріальних активів. При використанні "1С Бухгалтерія" список нематеріальних активів міститься в довіднику "Нематеріальні активи". Дані довідника вносяться під час введення документів і для ведення аналітики по рахунку 12. Велике значення в організації обліку мають вибір та застосування форм бухгалтерського обліку, перевіряється дотримання єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку.
На обраному підприємстві ведеться первинна документація. Документація ведеться згідно стандартів. Вказуються необхідні реквізити, які є необхідними для підприємства, для проведення тієї чи іншої інформації для користувача.
Контроль над проведенням відповідних операцій ведеться бухгалтером, який контролює рух документів і має право на другий підпис в первинних документах. Директор затверджує рух документів тільки тоді, коли інформація є достовірною.
3.2.3 Процедури контролю повноти даних
Для проведення ефективної аудиторської перевірки обов'язковим є проведення процедур контролю повноти даних.
В процесі аудиту проводиться дослідження різних документів, кожна однорідна сукупність яких має свої особливості і потребує специфічних прийомів їх вивчення. Об'єктом перевірки виступають нематеріальні активи. Тому для перевірки повноти даних, співставимо дані про операції з нематеріальними активами з журналу господарських операцій із даними, які мають місце в інвентарних книгах.
Отже, дані операції з нематеріальними активами були відображені відповідними документами, а також при зміні даних в документах були внесені зміни відповідними виправленнями, які дозволяються чинним законодавством. Підставляючи дані по нематеріальних активах в документах з журналом господарських операцій із іншими даними, бачимо, що суми в даних документах рознесені правильно і співпадають.Облік нематеріальних активів на відповідних рахунках потребує доопрацювання.
3.2.4 Процедури контролю точності
Суть процедури контролю точності полягає в перевірці того, що дані, відносно сум та дат, в документах або операціях наведені вірно, операції в бухгалтерському обліку відображені повністю, на відповідному рахунку та своєчасно.
Для проведення вказаного контролю звернемось до первинних документів, які містять інформацію про здійснення відповідних операцій і результати яких відображені на відповідних рахунках Головної книги та меморіальних ордерах, підставляємо відповідні дати, суми, реєстрацію надходження за відповідним реєстром.
У разі перевірок на точність, велике значення мають операції контролю, спрямовані на отримання достовірних даних про те, що господарські операції зафіксовані своєчасно.
Для цих перевірок використовують методи визначення термінів проведених операцій. Фактично, це перевірка того, що дані відносно сум та дат, в документах або операціях наведені вірно, операції в бухгалтерському обліку відображені повністю, на відповідному рахунку та своєчасно. Документи , які перевірялися, містили відповідні дані, в яких не було суттєвих помилок. Ведення обліку з нематеріальними активами є достовірними.
Отже, дане підприємство дотримується всіх чинних законодавств і не робить суттєвих відхилень.
3.2.5 Процедури контролю за дотриманням законності господарських операцій
Дана процедура містить перевірку того, що оперції затверджені відповідною особою, складаються звіти за видатками, існує обмеження доступу до інформації.
Для більш точної перевірки аудиторові не потрібно використовувати всю інформацію, яка знаходиться на даному підприємстві, а тільки ту частину об'єкту, яка перевіряється-нематеріальні активи.
На мою думку більш правильним буде вибір перевірки отримання і вибуття нематеріальних активів.
Таблиця 3.8-Аналіз затвердження документів відповідною особою
Документ № Наявність печатки Підпис керівника Підписи
Відповідальної особи за здачу Відповідальної особи за прийняття
Прибуткова накладна - 235 + + + +
Прибуткова накладна -247 - - + +
Отже, за даними, наведеними в таблиці, бачимо, що деякі відхилення містилися в документах, а це в свою чергу вплине на висновок аудитора.
Також важливим завданням є контроль за дотриманням законності інформації господарських операцій, які обмежують доступ про достовірність інформації, про рух нематеріальних активів і їх документальне оформлення, які відображають їх стан. Дане підприємство здійснює операції і оформлення документів про нематеріальні активи за допомогою "1С Бухгалтерія". Але доступ до даної інформації про дані не є обмеженим, так як кожний знає пароль.
Отже, можна зробити висновок: негативним є те, що доступ для інформації є доступним для кожного і тому це дає можливість зробити певні порушення, та відсутність всіх необхідних реквізитів на документах по надходженню нематеріальних активів.
3.2.6 Процедури контролю за збереження активів, первинних документів та реєстрів
Законом

 
 

Цікаве

Загрузка...