WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

збільшились до 5388, а становили-3665,8 тис. грн. Готова продукція на підприємстві, як бачимо, на кінець періоду становить-783,7 тис. грн.
Таблиця 3.5-Загальна оцінка нематеріальних активів
Стаття балансу
Абсолютна величина , тис. грн. Питома вага, тис. грн. Зміни
На поч.
На кін. На поч. На кін. В абсолютній величині В питомій вазі У % до величини У % до зміни підсумку
Нематеріальні активи
Залишкова вартість 2119,1 1884.7 1,39 1,25 -234 -0,14 0,15 0,68
Первісна вартість 2354,6 2356,3 1,5 1,5 21.7 0 0,16 0,74
Накопичена амортизація -235,5 -471,6 -0,15 -0,31 -2361 0,16 0,013 0,061
Всього активів 151856,8 150566,3 100 100 100 -1290,5 0
Як бачимо, що дані помірно змінилися у сторону збільшення, а це призвело до змін на підприємстві. Для більш детальної інформації про наявність нематеріальних активів на підприємстві розрахуємо коефіцієнт зносу нематеріальних активів та частку реальної вартості нематеріальних активів в майні підприємства.
Коефіцієнт зносу нематеріальних активів:
К=накопичена амортизація/первісна вартість (3.4)
К=-471,6/2356,3=-0,2
Частка реальної вартості нематеріальних активів в майні підприємства:
Ч=залишкова вартість/I Балансу (3.5)
Ч=1884,7/150566,3=0,01
З вище наведених розрахунків можна зробити висновок, що проамортизована частка нематеріальних активів становить -0,2. Частка реальної вартості нематеріальних активів в майні підприємства складає 0,01.
Отже,можна зробити висновок, що в наявності підприємства є невелика кількість нематеріальних активів.
Визначення складних областей аудиторської перевірки об'єкту
Основним предметом аудиторської перевірки є те, що операції з нематеріальними активами є господарські процеси та операції, які пов'язані з структурою наявності, рухом і використанням нематеріальних активів, що виникають в середині підприємства і за його межами. Оскільки перевірка нематеріальних активів є трудомісткою, то вона потребує великого обсягу інформації. В процесі аудиторської перевірки аудитор може зробити висновок про те, що при перевірці окремих об'єктів перевірки можуть виникнути певні труднощі.
Складними областями аудиторської перевірки нематеріальних активів є:
1.контроль розрахунку накопиченої амортизації по нематеріальних активах;
2.перевірка правильності списання об'єкту нематеріальних активів;
3.перевірка правильності дооцінки та уцінки нематеріальних активів;
4.перевірка правильності документального оформлення відповідних документів;
5.перевірка дотримання чинного законодавства по операціях з нематеріальними активами.
Особливу увагу слід звернути при нарахуванні накопиченої амортизації. Чи не допущені помилки при нарахуванні. Також при перевірці складних операцій і областей аудиту слід бути вкрай обережним.
3.1.5 Програма аудиторської перевірки
Програма аудиторської перевірки є переліком етапів проведення аудиту, необхідної для його реалізації. В програмі зазначаються завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети перевірки.
Програма складається на початку перевірки, але в ході перевірки до неї можуть вносити зміни як суттєві так і несуттєві.
Планування і розробка програми відноситься до компетенції головного аудитора, який здійснює контроль за їх виконанням.
Висновки, зроблені аудитором при виконанні перевірки, відображаються в робочих документах. Вони є основою для підготовки аудиторського висновку і формування думки про достовірність фінансової звітності та обліку в їх суттєвих аспектах.
Аудитор
Підприємство
Період перевірки
Програма перевірки нематеріальних активів.
Мета аудиту нематеріальних активів:
1.перевірка підтвердження, що нематеріальні активи, що відображені у звітності, належать організації;
2.перевірка відповідності оцінки та кваліфікації нематеріальних активів в діючому законодавстві;
3.перевірка правильності нарахування та відображення зносу нематеріальних активів;
4.перевірка достовірності відображення залишків нематеріальних активів та у звітності організації.
Нематеріальні активи обліковуються на рахунках:
121 "Права користування природними ресурсами"
122 "Права користування майном"
124 "Права на об'єкти промислової власності"
127 "Інші нематеріальні активи"
133 "Знос нематеріальних активів"
Таблиця 3.6-Етапи аудиторських процедур
№п/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Індекс робочого документа Примітки
1 Перевірка наявності НА і отримання підтвердження про право власності на всі НА, котрі зберігаються на підприємстві чи у довірених осіб Вовк К.З.
2 Перевірка правильності та повноти відображення в обліку НА Вовк К.З.
3 Перевірка санкціонування операцій з НА Вовк К.З.
4 Порівняння даних первинного обліку НА з Головною книгою Вовк К.З.
5 Перевірка правильності та повноти надходжень, обліку та вибуття НА Вовк К.З. 4,8
6 Перевірка правильності нарахування амортизвації у відношенні :
- термін корисного використання;
- розрахунків сум амортизації;
- спадкоємності облікової політики попередніх періодів Вовк К.З.
7 Перевірка даних первинного обліку зносу НА з Головною книгою Вовк К.З. 4,5
Склав
Перевірив
3.2.1 Основні завдання системи внутрішнього контролю об'єкта, процедури контролю, які можна застосувати до об'єкта перевірки
Важливою функцією управління господарськими процесами на підприємстві є внутрішній контроль. Основними напрямками внутрішнього контролю є реальність господарських операцій, повнота, дозвіл, точність, класифікація, облік, періодизація. Відповідно до напрямків контролю можна виділити основні завдання системи внутрішнього контролю.
Таблиця 3. 7-Завдання системи внутрішнього контролю
Напрямки контролю Загальна характеристика Основні завдання системи внутрішнього контролю щодо НА
Реальність Зафіксовані операції дійсно проводились і підтверджені відповідними документами Забезпечення проведення підтвердження даними накладних , актів виконаних робіт та інших документів всіх господарських операцій з обліку НА
Повнота Всі фактично проведені операції записані в обліку, жодна не пропущена Забезпечення повного відображення господарських операцій щодо НА у регістрах бухгалтерського обліку
Дозвіл Операції санкціоновані у відповідності з політикою компанії Забезпечення наявності підпису керівника чи уповноваженої ним особи
Точність Всі суми належним чином розраховані Забезпечити належний розрахунок сум по аналітичних рахунках, журналах , відомостях
Класифікація Операції віднесені на відповідні рахунки Забезпечити контроль за правильністю віднесення НА на відповідні рахунки
Облік Облік операцій повністю завершений Забезпечити відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку,

 
 

Цікаве

Загрузка...