WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” - Дипломна робота

кварталу, приводить до висновку, що зменшувати балансову вартість на амортизацію треба тоді ж.
БВ розраховують за формулою:
Б(а)=Б(а-1)+П(а-1)-В(а-1)-А(а-1), де (3.8)
Б(а)-БВ на початок розрахункового кварталу.
Б(а-1)-БВ на початок кварталу, що передував розрахунковому.
П(а-1)-сума витрат, понесених на придбання та поліпшення НА, що підлягають амортизації протягом кварталу, що передував розрахунковому.
В(а-1)-сума введених в експлуатацію НА, протягом кварталу, що передував розрахунковому.
А(а-1)-сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.
БВ нематеріальних активів можна індексувати на коефіцієнт індексації, який знаходиться за формулою:
Кі=[І (а-1)-10] / 100, де (3.9)
І (а-1)-індекс інфляції року, за результатами якого провадять індексацію.
Якщо значення індексу інфляції не перевищує 1, індексації не здійснюють.
3 АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Планування аудиту
Оцінка роботи бухгалтерської служби на підприємстві
На ЗАТ "Лукор" робота всіх служб і цехів є досить напруженою,відповідальною та складною. Також це стосується і безпосередньо бухгалтерської служби, адже саме на відповідальності працівників лежить правильне нарахування зарплати, правильне віднесення на витрати підприємства певних видів витрат, перевірка достовірності та своєчасності наданої інформації, відповідність між даними первинних документів та реальному стану матеріальних цінностей на Балансі підприємства.
Найважливіші функції бухгалтерської служби:
1. Правильне ведення господарського обліку, операцій та процесів, які проходять на підприємстві;
2. Своєчасність та достовірність ведення як первинних документів так і створення на їх основі відповідних звітів, регістрів, зведень Балансу підприємства за визначений період;
3. Контроль за розрахунками з постачальниками та покупцями, своєчасний розрахунок за зобов'язаннями з бюджетом, іншими дебіторами та кредиторами;
4. Своєчасне та правильне подання в органи державної податкової служби фінансової звітності про діяльність підприємства;
5. Правильне нарахування зарплати та премій, стягнень з працівників підприємства;
6. Внутрішньогосподарський контроль за господарськими процесами, рухом товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів підприємства;
7. Недопущення зловживань, крадіжок, шахрайства в господарській діяльності підприємства.
Організаційна структура бухгалтерської служби:
1.Загальний відділ. На цей відділ покладені функції зберігання і орацювання установчих документів і проведення необхідних операцій з ними. Цей відділ служить як посередницька ланка між усією бухгалтерською службою і юридичним відділом.
2.Відділ опрацюваня та складання фінансових звітів. Основна функція-складання бухгалтерської та фінансової звітності.
3.Відділ розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами веде облік розрахунків з підзвітними особами, нараховує зарплату персоналу підприємства, та здійснює всі нарахування і утримання із зарплати.
4.Відділ матеріального постачання, який регулює усі питання щодо обліку матеріалів: оприбуткування на склад, списання зі складу. Крім того веде облік у допоміжних виробництвах у ділянці, що стосується матеріального постачання.
5.Відділ виробничих запасів та стану основних засобів. Веде облік виробничих запасів і основних засобів: нарахування амортизації, списання, оприбуткування, уцінка та переоцінка.
6.Відділ касового обслуговування. Контролює касове обслуговування як клієнтів, так і персоналу підприємства шляхом ведення усієї первинної документації каси.
7.Відділ дебіторських і кредиторських взаєморозрахунків веде аналітичний і синтетичний облік дебіторів і кредиторів, в тому числі розрахунки за банківські кредити і відсотки по них.
Головний бухгалтер зобов'язаний:
1.керуватися дійсною обліковою політикою, яка є на підприємстві;
2.забезпечити дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
3.організувати контроль над всіма способами для відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку;
4.забезпечити перевірку стану бухгалтерського обліку на підприємстві;
5.здійснити контроль за дотриманням вимог згідно наказу про облікову політику.
Головний бухгалтер на підприємстві наділений правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку, бухгалтерських та фінансових звітах, на інших документах, які стосуються бухгалтерського обліку.
На керівника товариства покладені функції:
1.організація бухгалтерського обліку;
2.організація та контроль за виконання планів і наказів;
3.контроль за складання поточних фінансових звітів;
4.затвердження щорічних кошторисів;
5.забезпечення правильності ведення та зберігання документів товариства.
3.1.3 Попереднє ознайомлення із системою внутрішнього контролю
Система внутрішнього контролю-це сукупність процедур, що спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, а також забезпечення захисту та збереження актів, повноти і точності облікової документації.
Система внутрішнього контролю включає в себе наступне:
I. "Контрольне середовище", яке охоплює загальне ставлення , обізнаність та дії керівництва, щодо системи внутрішнього контролю та її значимості для суб'єкта господарювання. Воно включає в себе такі фактори:
-діяльність Спостережної ради;
- філософію керівництва та його стиль роботи;
- організаційну структуру суб'єкта господарювання, а також методи розподілу повноважень та відповідальності;
- систему контролю зі сторони керівництва, включаючи підрозділи внутрішнього аудиту, кадрову політику, а також розподіл обов'язків.
Внутрішньогосподарський контроль здійснює:
1. управлінський персонал та спеціалісти, до функцій яких входить попередній , поточний і наступний контроль;
2. обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, який здійснює контроль функцій в процесі відображення господарських операцій в первинних документах, регістрах, звітах.
II. Процедури контролю-політику та процедури, а також контрольне середовище, створені керівництвом для досягнення конкретних цілей суб'єкта.
До процедур контролю відносяться:
1. звіти та перевірка і затвердження проведених звірок;
2. перевірка арифметичних точностей записів;
3. здійснення контролю над прикладними програмами і середовищем комп'ютерних інформаційних систем;
4. ведення та перевірка аналітичних рахунків та оборотних відомостей;
5. затвердження документів та здійснення контролю над ними;
6. порівняння даних, отриманих з різних джерел

 
 

Цікаве

Загрузка...