WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Застосовувати в основному виробництві нормативний метод обліку елементів витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції у цехах допоміжного виробництва та інших допоміжних виробництвах - простий метод калькулювання.
2.17 Встановити, що підставою для бухгалтерського обліку господарськиї операцій є первинні документи, що фіксують факти здніснення господарських операцій.
2.18 Для перерахунку доходів і витрат та руху грошових коштів в іноземній валюті застосовувати курс Нацбанку України.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОГО ОБЛІКУ
3.1 Встановити порядок нагромадження даних про валові витрати і валові доходи для цілей оподаткування на основі первинних облікових документів, що фіксують здійснення господарських операцій із записами навідповідних рахунках бухгалтерського обліку - 18 "Валові витрати", 48 "Валові доходи".
3.2 Призначити відповідальними за ведення Книг обліку придбання і продажу товарів (робіт,послуг) наступних осіб -
Черній Я.О. - заст.гол.бухгалтера
Симчич І.Р. - економіст
3.3 Відстрочені податкові активи та зобов'язання визнавати в тому випадку, коли податок на дохід підприємства менший або відповідно більший від суми податку, визначеного відповідно до податкового законодавства.
3.4 Розрахунок приросту (зменшення) балансової вартості покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих вирбів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (п.5.9 Закону про оподаткування прибутків підприємств") здійснювати щоквартально.
І?. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
4.1 Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві створити постійно-діючу інвентаризаційну комісію в складі -
Пилипів В.Ф. - головний інженер
Коломієць А.А. - головний механік
Остащук М.М. - начальник відділу МТП
Гафінець Д.Д. - головний бухгалтер
4.2 Призначити відповідальних
за видачу доручень на одержання ТМЦ - старший бухгалтер Ляш В.В.
за облік і збереження бланків суворої звітності-старший бухгалтерЛяш В.В.
4.3 Затвердити відповідальність за якість і своєчасність упорядкування й
надання звітності -
Баланс (Ф 1), Звіт про фінансові результати (ф-2), Звіт про рух грошових коштів (ф-3), Звіт про власний капітал (Ф) 4, - головний бухгалтер Гафінець Д.Д., Форма 1-П - підприємництво, Форма 5 "Примітка до річної фінансової звітності", Форма 1,2 "Інвестиції", Форма 1 "Амортизація" - заст.гол.бухгалтера Черній Я.О., Форма 1-Б "Дебіторська та кредиторська заборгованість " - Черній Я.О., податкова звітність - головний бухгалтер Гафінець Д.Д.
4.4 Надати право підпису документів із повною відповідальністю - бухгалтерських (згідно взірців) підписів.
4.5 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ДИРЕКТОР ТЗОВ "УНІПЛИТ" З.В. СОВА
АНОТАЦІЯ
Прізвище та ініціали Андрійович С. Б.
Тема магістерскої роботи " Облік та аудит
виробничих запасів
і аналіз ефективності
їх використання"
Рік захисту 2006 р.
Керівник роботи Чумакова І.Ю.
Метою магістерської роботи "Облік і аудит виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання" є вивчення методичних аспектів обліку " аналізу і аудиту виробничих запасів".
В магістерській роботі розкривається економічна сутність запасів, їх оцінка для цілей обліку, розкривається організація синтетичного і аналітичного обліку на підприємстві, а також облік надходжень та вибуття запасів на виробництво та особливості обліку інвентаризації.
Також в магістерській роботі розкривається методика проведення аудиту виробничих запасів. Розкривається аналіз забезпеченості виробничими запасами та ефективність їх використання на підприємстві.
Після розкриття всіх цих питань в магістерській роботі зроблені відповідні висновки та подані прпозиції щодо покращення подальшої діяльності підприємства.
Ключові слова: виробничі запаси, первісна вартість, чиста вартість реалізації, облікова політика, інвентаризація, аудитор, аудиторська перевірка. Оптимальний розмір поставки, матеріаломісткість.
Магістрантка Андрійович С.Б.
Керівник дипломноїроботи Чумакова І.Ю.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - XIY ВР від 16 липня 1999 р.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" № 3125 - XII від 22 квітня 1993р.
3. Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97 ВР від 3 квітня 1997 р.
4. Закон України "Про охорону праці" 1992 р.
5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 - ВР від 22.05.97р. із змінами і доповненнями.
6. П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітністі" Наказ Міністерства фінансів № 83 від 31.03.1999р.
7. П(С)БО 2 "Баланс" затверджений наказом Міністерства фінансів № 87 від 31.03.1999р.
8. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.
9. П(С)БО 9 "Запаси" затверджений наказом Міністерства фінансів № 246 від 20.10.1999р.
10. План розрахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.
11. Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р.
12. Інструкція "Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. № 115.
13. Інструкція "Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996р.
14. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зничення (псування) матеріальних цінностей" від 22.11.99р. № 116.
15. "Порядок проведення дооцінки залишків матеріальних цінностей" затверджений наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р.
16. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів" №193 від 21.06.96р.
17. Наказ Мінфіну України "Про кориспонденцію рахунків" від 28.03.2001р. №143.
18. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку,

 
 

Цікаве

Загрузка...