WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

та документів на нього у визначеному в угоді місці.Дальші витрати на доставку товару здійснюєтьсяза рахунок покупця.
EXW (франко-завод) - покупець отримує товар безпосередньо на підприємстві виробника разом з документами. Момент передачі-отримання товару означає для продавця (виробника) факт передачі власності та свіх ризиків та вигод, пов'язаних з цим правом; для покупця - факт отримання товарів у власність. Перевезення товару від виробника (продавця) до покупця здійснюється за рахунок покупця.
FOB (фрако-борт, порт відвантаження зазначені) - моментом передачі права власності продавця вважається перехід товару за поручні судна в порту відвантаження. Усі дальші витрати з перевезення товару несе покупець.
Не вважається передачею фактичне відвантаження запасів зі складу підприємства за договорами посередництва. До посередництва відносять діяльність, за якою один суб'єкт підприємницької діяльності (посередник) за дорученням, в інтересах і за рахунок іншого суб'єкта (замовника) здійснює певні юридичні або фактичні дії з третіми особами, у тому числі забезпечує укладення та реалізацію господарських договорів між ними. Безпосереднім результатом посередницької діяльності за умовами укладених договорів є послуга, за яку посередник отримує оплату (комісійні). Можливі такі форми здійснення посередницькиї операцій, що визначаються умовами укладених договорів: комісії, консигнації, схову, довірчого управління та інші.
Угоди комісії чи консигнації передбачають, що власник (комітент або консигнант) передає свій товар торговельному агенту (комісіонерові або консигнаторові) для реалізації. Така передача товару не вважається його вибуттям зі складу підприємства власника, хоч фактично він перебуває в агента, який бере на себе відповідальність за його збереження. В агента такі запаси обліковуються на позабалансовому субрахунку 024 "Товари прийняті на комісію". Після реалізації товару агент передає виручені кошти власникові за вирахуванням комісійних, що найчастіше становлять обумовлений відсоток від суми реалізації. Підприємство-власник запасів визнаватиме зменшення товарів лише після фактичного продажу агентом покупця.
За договором схову майно, що передається на зберігання, залишається власністю сторони, що передана на відповідальне зберігання за оплату, і обліковується в складі його активів. Отримане на зберігання майно, відображається в сторони, що зберігає на позабалансовому субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".
При укладанні договору довірчого управління майно залишається на балансі власника (замовника довірчого управління). У довірчого керуючого воно обліковується на позабалансовому субрахунку 024 "Майно в довірчому управлінні".
При укладанні договору застави (наприклад, при умові отримання позики) запаси підприємства перебувають на складі підприємства, але не можуть використовуватися за призначенням (бути реалізовані чи використані у виробничому процесі). Їх використання можливе лише після завершення договору застави за умови повернення позики та відсотків за неї.[с.210](Нашкерська)
Не визнаються запасами також суми попередньої оплати за запаси. У такому разі виникає заборгованість постачальником перед підприємством.
Якщо підприємство фактично отримало запаси, але не отримало документів постачальника на ці запаси, то воно може визнати їх за балансом за таких умов:
- їх постачання передбачене раніше укладеними угодами;
- кількість і якість отриманих запасів задовільняє покупця;
- покупець може здійснити достовірну оцінку запасів.
Отже, підприємство включає до складу залишків запасів:
- власні запаси, що перебувають на складах, у магазинах, виробничих цехах, які повністю ним контролюються;
- власні запаси, що перебувають на складах, контроль над якими обмежений;
- запаси в дорозі, щодо яких за умовами укладених договорів підприємству, перейшло право власності;
- невідфактуровані поставки.
Не включаються до складу запасів:
- матеріали, прийняті на переробку;
- матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання;
- товари на комісії;
- матеріальні цінності, отримані за договором схову;
- матеріальні цінності, отримані в довічне утримання;
- попередня оплата за матеріальні цінності.
Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх науково обгрунтована класифікація. Запаси класифікуються за наступними ознаками (табл.1.1).
Таблиця 1.1
Класифікація запасів та їх характеристика

з/п Класифікаційні групи запасів
Вид запасів Характеристика
1 2 3 4
1. За призначенням та причинами утворення Постійні
Частина виробничих і товарих запасів, що забезпечують безперервність виробничого процесу між двома черговими поставками
Сезонні Запаси, що утворюються, при сезонному виробництві продукції чи при сезонному транспортуванні
2. За місцем знаходження Складські
Запаси, що знаходяться на складах підприємства
У виробництві Запаси, що знаходяться в процесі обробки
В дорозі Продукція, що відвантажена споживачу і ще ним не отримана, знаходиться в дорозі
3. За рівнем наявності на підприємстві Номативні
Запаси, що відповідають запланованим обсягом запасів, необхідним для забезпечення безперервної роботи підприємства
Понаднор
мові Запаси, що перевищують їх нормативну кількість
4. За наявністю на початок і кінець звітного періоду Початкові
Кінцеві Величина запасів на початок звітного періоду
Величина запасів на кінець звітного періоду
Продовження табл. 1.1
1 2 3 4
5. Відносно балансу Балансові
Запаси, що є власністю підприємства і відображаються в балансі
Позабалан
сові Запаси, що не належать підприємству і знаходяться у нього через певні обставини
6. За ступенем ліквідності Ліквідні
Виробничі та товарні запаси,що легко перетворюються на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вртості таких запасів
Неліквідні Виробничі та товарні запаси,які не можливо легко перетворити на грошові кошти у короткий термін і без значних втрат первісної вртості таких запасів
7. За походженням Первинні
Запаси,що надійшли на підприємство від інших підприємств і не підлягали обробці на даному підприємстві
Вторинні Матеріали та вироби, що після парвинного використання можуть застосовуватися в друге у виробництві
8. За обсягом Вільні
Запаси, що знаходяться у надлишку на підприємстві
Обмежені Запаси, що знаходяться в обмеженій кількості на підприємстві
9. За сферою використання У сфері виробниц
тва Запаси, що знаходяться в процесі виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво)
У сфері обсягу Запаси, що знаходяться у сфері обігу (готова продукція, товари)
Уневиробничій сфері Запаси,щоне використовуються у виробництві
10. За складом і структурою Запаси виробничі (предмети і засоби праці) Запаси сировини,

 
 

Цікаве

Загрузка...