WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

матеріали 1215370,12 1255809,07 +40438,95 103,3
Паливо 33012,50 35167,0 +2154,5 106,5
Тара й тарні матеріали 5325,62 5477,52 +151,9 102,9
Матеріали передані в переробку 837420,00 812741,55 -24678,45 97,0
Запасні частини 62251,60 61286,3 -965,3 98,4
Інші матеріали 5679,75 4378,30 -1298,45 77,1
Разом 2159059,59 2174859,74 15800,15 100,7
Дані табл.3.3 свідчать про те, що служба матеріально-технічного забезпечення в 2005 році не спромоглася забезпечити підприємство запасними частинами, матеріалами переданими в переробку та іншими матеріалами відповідно на 1,6%; 3% та 23%.
Але в цілому забезпеченість підприємства виробничими запасами складає 100,7%, що свідчить про хорошийрівень роботи відділу матеріально-технічного забезпечення підприємства.
За даними бухгалтерського обліку необхідно також оцінити ритмічність надходження на підприємство конкретних видів сировини, напівфабрикатів і комплектуючих та інших матеріальних ресурсів.[44]
Так визначимо ритмічність постачання пиловника хвойного за 2005 рік, з врахуванням того, якщо планове надходження 1600 м3.
Таблиця 3.4
Аналіз ритмічності постачання пиловника
хвойного за 2005 рік на ТзОВ "Уніплит"
№ Період Одиниці виміру Фактичне надходження Фактичне надходження в межах планового
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 На 01.01
На 01.02
На 01.03
На 01.04
На 01.05
На 01.06
На 01.07
На 01.08
На 01.09
На 01.10
На 01.11
На 01.12 М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3
М3 1500
1670
1873
1857
1897
1792
1897
1903
1757
1600
1590
1544 1500
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1590
1544
13 ВСЬОГО 20880,0 19034,0
Приймаючи в розрахунок ритмічності постачання пиловника хвойного підприємству фактичне надходження на початок кожного місяця (але не більше планового), можна визначати коефіцієнт, який дасть уявлення про стан постачання пиловника хвойного за формулою:
?Фн
Крп = , (3.2)
и*Пн
де Крn - коефіцієнт ритмічності поставок
и - кількість періодів, на які розбито аналізований період;
Пн - планове надходження;
Фн - фактичний запас (у межах нормативного)
Таким чином:
19034,0
Крn = = 0,91
20880,0
Отже, при виконанні плану постачання пиловника хвойного на 107,4% (табл. 3.2) постачання відбувалось на протязі року не ритмічно, оскільки коефіцієнт ритмічності 0,91, це свідчить про те, що у виробництві могли виникати простої.
На основі проведеного аналізу забезпеченості ТзОВ "Уніплит" виробничими запасами можна стверджувати, що забезпеченість по основних видах запасів складає 100 %, але перед планово-економічним відділом постає завдання покращити норми витрачання, оскільки вони в 2005 році були завищені на 184,00 тис.гривень. Крім того постачання запасами відбувалось в 2005 році не ритмічно. Неритмічність поставок сировини та інших матеріалів зумовлює простої, втрати робочого часу, необхідність понаднормових робіт.
Все це збільшує собівартість продукції, що випускається, і відповідно зменшує прибуток підприємства.
З метою покращення забезпеченості ТзОВ "Уніплит" запасами доцільно визначити оптимальний розмір поставок, застосувавши модель "економічного обгрунтування розміру поставки". Ця модель базується на виборі розміру поставки, яка мінімізує витрати на доставку та зберігання, крім того дана модель дозволяє:
- прискорити оборотність запасів;
- забезпечити безперебійність виробництва;
- знизити ризик старіння та псування запасів.
Для обчислення оптимального розміру поставки використовують формулу:
2*РВЗ*СВЗ
РППО = , (3.3)
ВЗЗ
де РППО - оптимальний розмір партії поставки;
РВЗ - розмір використаних запасів в звітному періоді;
СВЗ - середня вартість одного замовлення;
ВЗЗ - вартість зберігання одиниці запасів в звітному періоді.[19]
На основі зведених даних бухгалтерського обліку можна визначити: оптимальний розмір партії поставок пиловника хвойного, кількість поставок в рік та тривалість між партіями.
Таблиця 3.5
Визначення оптимального розміру партії поставок
№п/п Назва витрат Сума
1 Матеріальні затрати пиловника хвойного за рік, м? 20880,0
2 Витрати на доставку: 1510
2.1 Оплата АТП за перевезення 400
2.2 Витрати на навантаження, розвантаження і складування 290
2.3 Витрати на страхування 170
2.4 Послуги прокерам 500
2.5 Інші витрати на доставку 150
3 Витрати на зберігання:
3.1 Витрати на утримання запасів на складах підприємства за 1 день 35
3.2 Інші витрати на зберінання 6
4 Оптимальний розмір партії, м? 1240,2
5 Кількість поставок в рік (р.1/р.4) 16
6 Тривалість між поставками, днів (360/р.5) 22
Отже, згідно моделі "економічного обгрунтування розміру поставки" постачання повинно відбуватися 16 разів в рік кожні 22 дні в розмірі 1240,2 м?. При таких умовах витрати на доставку і зберігання будуть мінімальними, а забезпеченість буде достатньою.
Такі розрахунки необхідно проводити по тих видах виробничих запасів, які займають основну частину у виробництві, а також по тих запасах, забезпеченість яких не є оптимальною.
Аналіз ефективності використання виробничих запасів
Недоліки в постачанні, зменшення обсягів матеріалів у поточних запасах та перевитрати матеріалів при їх використанні може певною мірою компенсуватися економією їх у виробничому процесі, але для цього необхідно провести оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів за допомогою системи різноманітних показників, зокрема таких як: матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання матеріалів; швидкість оборотності (тривалість обороту), коефіцієнт оборотності (кількість оборотів). Розрахунок коефіцієнта оборотності запасів та тривалості обороту здійснюється на основі даних звітності представлених в Додатку Б.
Коефіцієнт оборотності запасів (коефіцієнт інтенсивності використання) розраховується діленням собівартості реалізованої за звітний період продукції на вартість виробничих запасів.
47199,7
К?2005= = 9 (оборотів)
3125,0
29330,4
К?2004= = 7 (оборотів)
4076,4
Рівень оборотності виробничих запасів значною мірою залежить від галузевих особливостей і підвищення його в 2005 році до 9 оборотів означає покращення організації взаємозв'язків з клієнтами.
Тривалість обороту виробничих запасів представляє собою кількість днів, яка необхідна для перетворення виробничих запасів в грошову форму і є величиною оберненою до коефіцієнта оборотності.
360
Т?= 2005 = 40 (днів)
9
360
Т?2004=

 
 

Цікаве

Загрузка...