WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

реалізації запасів на сторону перевіряється наявність накладних, довіреностей, оцінка вартості реалізації надходження виручки від реалізації в повному обсязі на поточний рахунок.
6. Перевірка законності списання запасів при їх втратах. Під час перевірки аудитор встановлює правильність визначення розміру допустимих втрат при зберіганні і виявлення фактів пересортування запасів, а також правильність оформлення актів. В ході перевірки досліджуються акти інвентаризації за період, що визначається документами, що підтверджують вивезення і використання відходів.[64]
Результати проведених аудиторських процедур аудитор оформляє у вигляді робочих документів, які представлені в Додатку .
Аналіз забезпеченості виробничих запасів на підприємстві
Важливим фактором розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами та їх ефективне використання. Враховуючи те, що витрати сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів займають 80-90% серед всіх витрат на виробництво нової продукції, то головною метою аналізу є визначення забезпеченості підприємства різними видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх використання. Цими питаннями на ТзОВ "Уніплит" займається відділ матеріально-технічного постачання та планово- економічний відділ. Служба матеріально-технічного постачання складає графіки укладання договорів з підприємствами-постачальниками з урахуванням розрахунків планово-економічного відділу.
Важливим фактором забезпеченості підприємства виробничими запасами є правильність розрахунку потреби в них. Планування потреб у виробничих запасах здійснюється на основі наукових методів залежно від специфіки технологічних процесів виробництва продукції, призначення запасів та інших особливостей.
Загальна потреба підприємства у виробничих запасах в тому чи іншому виді можна визначити за формулою (3.1):
Пз=Пп.+Пе+Пр+Пзв-Зо , (3.1)
де Пз - загальна потреба;
Пп -потреба на виробництво продукції;
Пе - потреба на експериментально - дослідні роботи;
Пр - потреба на ремонт;
Пзв - потреба на утворення нормативних залишків на кінець періоду;
Зо- запас на початок періоду.
В основу розрахунку потреби підприємства в виробничих запасах покладено нормативи та норми їх витрачання, норми складських запасів.Норма - це завдання, яке фіксує гранично допустимі витати конкретного виду матеріального ресурсу на виробництво одиниці продукції. Норми встановлюються виходячи з того, що вони повинні враховувати зростання якості продукції, її конкурентноспроможність.Стан нормативної бази на даний час ще не повністю відповідає вимогам підвищення ефективності виробництва. Більшість норм встановлюється за фактичними витратами за попередній період. Тому на практиці застосовуються застарілі та завищені норми витрат.[53]
Враховуючи те, що на ТзОВ "Уніплит" є велика номенклатура виробничих запасів то оцінюють обґрунтованість потреб у запасах, які мають найбільшу питому вагу у собівартості продукції.
За даними таблиці 3.1. визначимо повноту забезпеченості потреби у виробничих запасах.
З даними табл.3.1 можна зробити висновок, що розрахункова потреба була завищена на 184,00 тис.грн. Потреба на технологічну тріску була занижена на 450,00 тис.грн., а на пиломатеріали реквізитні, пилових хвойних та баланси хвойні завишена на 607,00 тис.грн; 1434 тис.грн. та 271 тис.грн. відповідно. Потреба на ліс будівельний була занижена на 1678 тис.грн.
Таблиця 3.1
Аналіз забезпеченості підприємства за окремими
видами лісопродукції
Назва матеріалу Потреба, тис.
грн У тому числі Потреба, встановлена в процесі аналізу, тис.грн. Відхилення,тис.грн.
Випуск продукціїтис.грн. Ремонтно-експлуатаційні потреби, тис,грн..
Технологічна тріска. Пиломатеріал реквізитний.
Пиловник хвойний.
Баланси хвойні.
Ліс будівельний.
Разом 26450,00
14765,00
76745,00
48727,00
27050,00
193737,00 20775,00
10555,00
61370,00
36330,00
19409,00
148439,00 5675,00
4210,00
15375,00
12397,00
7641,00
178568,00 26000,0
15372,00
78179,00
48998,00
25372,00
193921,00 -450,00
+607,00
+1434,00
+271,00
-1678,00
+184,00
З даними табл.3.1 можна зробити висновок, що розрахункова потреба була завищена на 184,00 тис.грн. Потреба на технологічну тріску була занижена на 450,00 тис.грн., а на пиломатеріали реквізитні, пилових хвойних та баланси хвойні завишена на 607,00 тис.грн; 1434 тис.грн. та 271 тис.грн. відповідно. Потреба на ліс будівельний була занижена на 1678 тис.грн.
Перевіряючи розрахунки потреб, необхідно з'ясувати чи враховані:
- зміни у номенклатурі та асортименті призначеної для випуску продукції;
- зміни норм витрат на одиницю продукції;
- заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва та удосконалення організації праці.
Для аналізу виконання програми матеріально-технічного забезпечення підприємства доцільно провести розрахунки наведені в табл.3.2.
Таблиця 3.2
Забезпеченість підприємства лісопродукцією
Назва матеріалу Потреба, встановлена в процесі аналізу Фактичне надходження Фактичне надходження 2005 % виконання Відхилення +/-
2004 % виконання Відхилення +/-
Технологічна тріска ,м3
Пиломатеріал реквізитний, м3
Пиловник хвойний, м3
Баланси букові, м3
Баланси хвойні, м3
Пиловник буковий, м3
Будівельний ліс, м3 325,0
1274,0
1600,00
900,00
1100,0
1470,0
160,00 315,0
1250,0
1731,5
950,0
1058,0
1500,0
187,0 96,9
98,1
108,2
105,5
96,2
102,0
116,9 -10,0
-24
131,5
50,0
-42,0
30,0
27,0 347,4
1274,0
1718,55
873,3
1301,7
1569,0
178,7 106,8
100,0
107,4
97,0
118,3
106,7
111,69 22,4
0
118,55
-27,0
201,7
99,0
18,7
Як показують дані табл.3.2. забезпеченість ТзОВ "Уніплит" лісопродукцією в 2005 році покращилась порівняно з 2004 роком і перевищує 100% це перевищення складає 6-8 %, балансами буковими в 2005 році підприємство не було забезпечене на 3% (100-97%). Та в цілому на забезпеченість це не мало великого впливу.
Аналогічні розрахунки доцільно провести по групах: сировина й матеріали, паливо, тара й тарні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, та інші матеріали. Після цього складається узагальнююча таблиця, яка узагальнює оцінку роботи підприємства з матеріально- технічного забезпечення, такі розрахунки наведені в табл.3.3.
Таблиця 3.3
Стан матеріально-технічного забезпечення
ТзОВ "Уніплит"
Група матеріально-технічного забезпечення Фактичне надходження, тис.грн.
2004 р. Фактичне надходження,тис.грн2005 р. Відхилення,
+/- % виконання
Сировина і

 
 

Цікаве

Загрузка...