WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

норми
1 Списано облікову вартість запасів, яких не вистачає 947 20
2 Віднесено на витрати звітного періоду суму податкового кредиту запасів, яких не вистачає 949 641
3 Списано нестачу на фінансовий результат 971 947
4 Списано податковий кредит на фінансовий результат 791 949
5 Відображено в за балансовому обліку невідшкодовані нестачі 791 949
6 Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму відшкодування шкоди 375 716
7 Списано із за балансового обліку суму нестачі - 072
8 Відображено утримання суми відшкодування шкоди із заробітноїплати винної особи 661 375
9 Відображено суму, що підлягає перерахуванню до бюджету 716 641
10 Відображено дохід від раніше списаних активів на фінансовий результат 716 791
Виявлено надлишок
1 На вартість виявлених надлишків запасів 20 719
2 Списано на фінансовий результат 719 791
- при зниженні ціни реалізації запасів (ціна продажу нижча від собівартості);
- ушкодженні або частковому псуванні запасів;
- частковому або повному старінні запасів;
- зростанні очікуваних витрат на завершення виробництва.
Відповідно до Положення "Про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей" Затвердженого наказом Міністерства економіки України і Міністерства Фінансів України від 15 грудня 1999р. №149/300 випадки проведення уцінки товарів і продукції можуть бути такими:
- продукція залежалась (не має збуту більше трьох місяців)
- продукція та товари частково втратили свою первісну якість;
- надлишки товарно- матеріальних цінностей, що більше трьох місяців не можуть бути використані на виробництво продукції, оскільки таку продукцію виробляти недоцільно за відсутності попиту на неї.
Для проведення уцінки виробничих запасів керівник (власник) підприємства затверджує комісію, до складу якої входять спеціалісти підприємства, обізнані з кон'юктурою і попитом на ринку. А також складається опис-акт уцінки в якому міститься перелік запасів, що підлягають уцінці. Затверджений опис-акт передається: перший примірник - бухгалтерії, другий примірник - матеріально відповідальній особі.
Уцінені запаси повинні бути пере марковані. Перемаркування цін являє собою закреслення попередньої ціни і позначення нової ціни на кожній одиниці товару з підтвердженням її підписом голови комісії. Якщо закреслити стару ціну неможливо, то нові ціни позначаються шляхом наклеювання ярликів.
Результати уцінки відображаються у тому місяці, у якому було складено опис-акт уцінки. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їхньої реалізації списується на витрати звітного періоду.[15]
Для цього складається запис:
Дебет 946 "Витрати від знецінення запасів"
Кредит 20 "Виробничі запаси"
Відображення зазначеної вартості здійснюється також в позабалансовому обліку на рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".
У випадку, якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені, збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше від суми попередньої уцінки, сторнується запис про попередне уцінення вартості запасів. Для цього в бухгалтерському обліку робиться запис:
Дебет 20 "Виробничі запаси"
Кредит 946 "Витрати від знецінення запасів".
При цьому списується сума уцінки з 072 рахунку.
2.5 Облік виробничих запасів в умовах використання
інформаційних систем та комп'ютерної технології
Головною метою функціонування бухгалтерської інформаційної системи на підприємстві є забезпечення керівництва підприємства фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів. В умовах використання комп'ютерних бухгалтерських систем методологія обліку змінилась в різних напрямах, зокрема: змінюється система, бухгалтерська система бухгалтерського обліку, перебудовується методологія обліку, змінюється обліковий процес, підвищується рівень управління, відбувається кількісна і якісна зміна облікового апарату та його функцій.
Комп'ютерні системи на сьогоднішній день дозволяють:
- обробляти і зберігати велику кількість однакових в структурному плані одиниць інформації;
- здійснювати вибірку інформації з великої кількості даних;
- виконувати складні математичні розрахунки;
- одержувати паперову копію будь -якого документу.
Застосування комп'ютерних технологій в бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів і суттєво покращує його організацію на підприємстві, де у веденні бухгалтерського обліку часто панує безлад. Така можливість зумовлена тим, що комп'ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує порядок виконання обов'язків працівниками обліку.
Автоматизоване оброблення даних з обліку виробничих запасів на практиці забезпечується різними способами:
- розробленням спеціальною формою на замовлення управлінської інформаційної системи підприємства (у тому числі й інформаційної системи обліку);
- придбання універсального програмного комплексу (або окремого його модуля) на ринку програмного забезпечення;
- автоматизацією облікового процесу силами фахівців підрозділу з автоматизованого оброблення даних підприємства;
- використанням табличних процесорів обліковими працівниками для забезпечення автоматизованого розв'язання окремих задач конкретної ділянки обліку.
При цьому слід враховувати, що облік виробничих запасів здійснюється на складах та в бухгалтерії підприємства.
Технологічний процес автоматизованого оброблення даних з обліку виробничих запасів полягає у виконанні всіх потрібних операцій введення, оброблення , збереження й надання потрібної інформації, групування даних на рахунках, із метою контролю за наявністю та витратами матеріальних цінностей зі своєчасним звітності.[22]
Тому для забезпечення обліку виробничих запасів на ТзОВ "Уніплит" створені різні рівні робочих місць автоматизованої ділянки обліку виробничих запасів. Такий спосіб передбачає використання комплексної системи організації первинної та вихідної інформації, а єдина база бухгалтерських записів забезпечує потрібною інформацією аналітичний, синтетичний та управлінський облік та формування звітності.
Спільна інформаційна база дає можливість спільно використовувати таку нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій; структурних організацій; підрозділів, статей обліку; допустимої кореспонденції рахунків; номенклатури цінників, виробничих запасів; типових господарських операцій тощо.
Для обліку виробничих запасів використовується типові форми первинних документів, що утворюють вхідну інформацію:
-

 
 

Цікаве

Загрузка...