WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) - Дипломна робота

ПДВ 641 372
3 Оплачено за придбані виробничі запаси 312 301
При надходженні запасів на склад, виготовлених власними силами, їх оприбуткування здійснюється на підставі накладної вимоги. Вона складається матеріально відповідальною особою у двох примірниках і перший примірник є основою для списання запасів з матеріально відповідальної особи цеху (бригадира), другий - передається на склад для оприбуткування запасів. Бухгалтерський облік, який складається при такому надходженні, наведений в табл.2.7.
Таблиця 2.7
Відображення на рахунках бухгалтерськогообліку операцій
з надходженні запасів виготовлених власними силами підприємства
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбутковано виробничі запаси, виготовлені власними силами 20 23
Тільки після того, як запаси оприбутковані допускається їх відпуск зі складу. Відпуск матеріалів для внутрішніх потреб здійснюється за накладними - вимогами (на внутрішнє переміщення) матеріалів, актами - вимогами та заміну (додатковий відпуск) матеріалів.При багаторазовому відпуску одних виробничих одиниць ТзОВ "Уніплит" використовує матеріальні ярлики і містить найменування, назву, кількість, ціну запасу.
При вибутті виробничих запасів на виробництво та іншому вибутті згідно з п.16 П(С)БО 9 "Запаси" їх оцінка здійснюється за одним із методів. Відповідно до облікової політики ТзОВ "Уніплит" , для всіх одиниць обліку запасів, використовують тільки метод ідентифікованої собівартості запасів.
Метод ідентифікованої собівартості запасів застосовуєть при списанні запасів, які на підлягають заміні іншими запасами, або запасів, які відпускаються для виконання спеціальних замовлень та проектів. При застосуванні цього методу рух вартості запасів співпадає з їх фактичним рухом, тому вартість відпущених запасів та їх залишків обліковується за фактичною вартістю, тобто первісною вартістю надходження окремих одиниць (табл.2.8).
Таблиця 2.8
Визначення собівартості списаних у виробництво запасів і балансової
вартості залишку запасів за допомогою методу ідентифікованої собівартості
№ п/п Ціна за 1м? Назва Залишок на 01.08.2005 р. Надійшло Витрачено Залишок на 01.08.2005 р.
К-сть Сума К-сть Сума
К-сть Сума К-сть Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 310,65
312,40
312,40
321,00
324,30
Будівельний ліс
разом 0
3,97
3,37
0
2,7
10,04 0
1233,28
1052,79
0
866,7
3152,77 178,70
182,40
180,8
177,3
174,3
893,5 55513,16
56981,76
56481,92
56913,3
56525,49
282415,63 174,73
185,77
184,17
174,6
177,0
896,27 54297,87
57105,04
57534,71
56046,6
27392,19
282376,41 3,97
3,37
0
2,7
0
10,04 1233,28
1052,79
0
866,7
0
3152,17
Вибір методу ідентифікованої собівартості на ТзОВ "Уніплит" пов'язаний з тим, що він базується на фактичних витратах, тому валовий і чистий прибуток є більш достовірним, ніж при застосуванні інших методів.
Бухгалтерські проведення, пов'язані з вибуттям запасів представлені в табл.2.9.
Таблиця 2.9
Основні бухгалтерські проведення, за якими відображається
вибуття виробничих запасів[17]
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Використано виробничі запаси для потреб виробництва 23"Виробництво" 20"Виробничі запаси"
2 Використано виробничі запаси для загальновиробничих потреб 91"Загальновиробничі витрати" 20"Виробничі запаси"
3 Використано виробничі запаси для адміністративних потреб 92"Адміністративні витрати" 20"Виробничі запаси"
4 Використано виробничі запаси для потреб збуту 93"Витрати на збут" 20"Виробничі запаси"
5 Використано виробничі запаси для потреб невиробничих підрозділів 949"Інші витрати операційної діяльності" 20"Виробничі запаси"
6 Передано матеріали на переробку 206"Матеріали передані в переробку" 20"Виробничі запаси"
7 Використано виробничі запаси для виправлення браку 24"Брак у виробництві" 20"Виробничі запаси"
8 Використано виробничі запаси для капітального будівництва, яке здійснюється підприємством 151"Капітальне будівництво" 20"Виробничі запаси"
9 Використано виробничі запаси для виготовлення основних засобів 152"Придбання (виготовлення) основних засобів 20"Виробничі запаси"
10 Списано настачі запасів (якщо винні особи не виявлено)
947"Нестачі і втрати від списання цінностей" 20"Виробничі запаси"
Списано суму ПДВ 947"Нестачі і втрати від списання цінностей" 641"Розрахунки за податками"
2.4. Особливості обліку результатів інвентаризації та переоцінки виробничих запасів
Одним з основних методів бухгалтерського обліку є інвентаризація. Інвентаризація- це спосіб виявлення фактичної наявності та стану ціностей на певну дату за допомогою реєстрації вимірювання, зважування і т.д. з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів.Класифікація інвентаризацій за ознаками відображено на рис.2.4.
Рис.2.4. Класифікація інвентаризація
Інвентаризація на підприємстві проводиться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р., №996 XIV та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 №69.
Відповідно до Інструкції №69 основними завданнями інвентаризації є:
- виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва;
- встановлення надлишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
- виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;
- перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;
- перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на поточному, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів.
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено, що перед складанням річної фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію. В інших періодах періодичність і об'єкти інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства,

 
 

Цікаве

Загрузка...